wiki:debuggausnayte
Last modified 4 years ago Last modified on 2013-10-21 12:27:16

Debuggausnäyte

Debuggausnäytteen tarkoitus on osoittaa, että kurssin osaamistavoitteissa oleva taso on saavutettu tältä käytännön osa-alueelta.

Ohjelman koon kasvaessa testaus- ja debuggaustaidot ovat olennainen osa estää ja selvittää virheitä. Alkuoppimisessa debuggeri on myös loistava työkalu ohjelman toiminnan ymmärtämiseksi.

Debuggausnäyte annetaan pääteohjauksissa, ja etäopiskelijoilla näyte annetaan etäkäyttöohjelman (esim. Teamviewer) avulla.

Jos et ole vielä käyttänyt debuggeria, harjoittele ennen debuggaustehtävän tekoa debuggausta.

Debuggerin käyttötaitoihin kuuluu ainakin:

Debuggausnäytteen suorittaminen

Debuggausnäyte suoritetaan pääteohjauksen aikana. Ohjaajan tarkistettua suorituksesi merkitään näyte osaltasi tehdyksi Korppiin.

Tehtävät

  • Nykyinen debuggausnäytteen versio: DebugNayte.cs
  • Uudempi kokeiluversio debuggausnäytteestä: DebugNayte.zip
    • Pura ZIP-paketti C:\MyTemp\ohj1\<OMA TUNNUS>-hakemistoon.
    • Avaa DebugNayte.sln-tiedosto, jolloin debuggaustehtävä avautuu Visual Studioon.

Attachments