wiki:cssyntaksi
Last modified 19 months ago Last modified on 2016-08-20 00:29:05

Sivu siirretty TIMiin

1. C#-pikasyntaksi kurssilla olevista asioista

Tällä sivulla käydään lyhyesti läpi C#-kielen syntaksia siltä osin, kuin se liittyy kurssilla esitettyihin asioihin.

C#-kielen (versio 5) koko syntaksi löytyy täältä.

1.1 C#-ohjelman yleinen rakenne

Tämä siis kurssilla esiintyneiltä osin, tarkemmin katso: MSDN C# General Structure of a C# Program.

// C#-ohjelman "luuranko"
using System;
namespace OmaNimiavaruus
{
  public class OmaLuokka
  {
  }

  delegate int OmaDelegate(int eka, double toka);

  public class OmaPaaLuokka
  {
    public static void Main(string[] args) // tai public static void Main() 
    {
      //Your program starts here...
    }

    public static int OmaFunktio(int luku)
    {
      ...
    } 
  }
}

1.2 Muuttujat

Lue myös muuttujien näkyvyys

 Tyyppi nimi;
 Tyyppi toinenNimi = alustus;
 nimi = sijoitus;
// HUOMAA että kohde = lähde; 
// joissakin kielissa on kohde := lähde tai jopa kohde <- lähde
// MUTTA ei siis ole toisinpäin, vaikka puhekielestä voisi johtaa tuon toisinpäin
// "sijoitetaan 5 muuttujalle sormia" - täytyy kuitenkin kirjoittaa sormia = 5;

esimerkki:
 double kuunEtaisyys;
 int sormia = 5;
 kuunEtaisyys = 3.85e+8;
 String teksti = "Kissa";
 StringBuilder jono = new StringBuilder("Koira");

1.3 Aliohjelman kutsuminen

Lue myös Aliohjelmien kutsuminen

 NimiavaruudenNimi.LuokanNimi.AliohjelmanNimi(arvo1,arvo2,arvo3);
 Tyyppi a = NimiavaruudenNimi.LuokanNimi.FunktionNimi(arvo1,arvo2,arvo3);

esimerkki:
 System.Console.WriteLine("Terve!");
 double ka = Keskiarvo(3.2,5.3);

1.4 Aliohjelman esittelyrivi

Lue myös Aliohjelmien kirjoittaminen

public static void AliohjelmanNimi(Tyyppi1 p1, Tyyppi2 p2, Tyyppi3 p3)
public static Paluutyyppi FunktionNimi(Tyyppi1 p1, Tyyppi2 p2, Tyyppi3 p3)

// esimerkki
public static void PiirraLumiukko(PhysicsGame peli, double x, double y)
public static double Keskiarvo(double a,double b)

1.5 Taulukot

Lue myös 1-ulotteiset taulukot, 2-ulotteiset taulukot

 Tyyppi[] nimi;
 Tyyppi[] toinenNimi = {alkiot};
 Tyyppi[] kolmasNimi = new Tyyppi[koko];
 Tyyppi[,] nimi2UlotteiselleTaulukolle = new Tyyppi[riveja,sarakkeita];
 Tyyppi a = nimi[indeksi]; // indeksi AINA int
 nimi[indeksi] = a;

esimerkki:
 int[] luvut;
 double[] lampotilat = {-12.3, -14.5, -3.2, 0.5, 4.5};
 Vector[] pisteet = new Pisteet[5];
 int[,] ruudukko = new int[5,6]; 

 int luku = luvut[2];
 double lampotila = lampotilat[3];
 pisteet[4] = new Vector(15.1,12.3);
 pisteet[4].X = 9.2; 
 int riveja = ruudukko.GetLength(0);
 int sarakkeita = ruudukko.GetLength(1);

1.6 Silmukat

Lue myös Silmukat monisteessa, sekä 1-ulotteiset taulukot

while (ehto) lause;

do 
{
 lause1;
 lause2;
 ...
 lauseN;
} while (ehto);


for (muuttujien alustukset; ehto; silmukan lopussa tehtavat toimenpiteet)
{ 
  lauseet; // silmukan runko-osa
}

vrt:

muuttujien alustukset;
while (ehto) 
{
 lauseet; // silmukan runko-osa
 silmukan lopussa tehtavat toimenpiteet;
}

foreach (taulukonAlkionTyyppi alkio in taulukko) 
{
  lauseet; // joista joku käyttää muuttujaa alkio
}

vrt:

for (int i=0; i<taulukko.Length; i++) 
{ 
  taulukonAlkionTyyppi alkio = taulukko[i];
  lauseet;
}


esimerkki:
 int[] t = {1,3,6,7,8};
 int s = 0; 

 int i = 0;
 while ( i < t.Length )
 {
   s += t[i];
   i++;
 }

 int i = 0;
 do
 {
   s += t[i];
   i++;
 } while ( i < t.Length )


 for (int i=0; i < t.Length; i++)
 {
   s += t[i];
 } 


 foreach (int luku in t)
 {
   s += luku; // luvun muuttaminen ei muuttaisi taulukkoa
 } 

1.7 ehtolauseet

Lue myös Ehtolauseet monisteessa

 if ( ehto ) lause;

tai jos tarvitaan useita lauseita:

 if ( ehto )
 {
   lause1;
   lause2;
   ...
   lauseN;
 } 

 if ( ehto ) lause;
 else lause; 

 tai vastaavasti

 if ( ehto )
 {
   lause1;
   lause2;
   ...
   lauseN;
 } 
 else
 {
   lause1e;
   lause2e;
   ...
   lauseNe;
 }

esimerkki:

 if ( a > 5 ) b = a;

 if ( t[0] > t[1] )
 {
   int tmp = t[1];
   t[1] = t[0];
   t[0] = tmp;
 }

2. Asiat, joita ei kurssilla käsitellä

Näitä ei välttämättä ole myöskään muissa kielissä, esim. Javassa.

2.1 Viittaukset

 Tyyppi arvo; // Lähtökohtaisesti default (Tyyppi).
 Tyyppi? viittaus; // Lähtökohtaisesti null eli viittaus ei-minnekään.
 System.Nullable<Tyyppi> toinenViittaus; // Sama kuin edellinen.
 Tyyppi toinenArvo = viittaus ?? oletusarvo; // Viittauksen arvo, jos se osoittaa jonnekin; 
 // muussa tapauksessa oletusarvo.

 // esimerkki:
 bool totuusarvo = false;
 bool? tuntematonTotuusarvo = null;

2.2 Nimikkeet

Eng. Labels

Näiden käyttö ei ole suositeltavaa.

 int x = 0; //Näin voi tehdä jos haluaa sekavaa koodia.
alku:
 x++;
 if (x < 3) goto alku;

 int x = 0; // Näin kannattaa tehdä jos haluaa pysyä järjissään.
 while (x < 3) x++;

2.3 Muuta