wiki:csharpsyntax
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-09-22 12:28:03

C#:in syntaksiin liittyviä erityispiirteitä

1. Vertailu

2. Saantimääreet (eng. access modifiers)

  • Luokkien saantimääre on oletusarvoisesti internal, ellei määrettä ole erikseen merkitty.
  • Metodien saantimääre on oletusarvoisesti private.
  • Saantimääreet on hyvä merkitä näkyviin, vaikka niiden kirjoittamatta jättäminen ei (yleensä) olekaan virhe.