wiki:awk
Last modified 5 years ago Last modified on 2012-09-11 13:21:15

AWK

Käyttöesimerkki

 • olkoon meillä tiedosto n.txt
  12/20
  4/20 
  20/20
  15/20
  12/20
  19/20
  14/20
  2/20 
  16/20
  0/20 
  15/20
  8/20 
  17/20
  5/20 
  7/20 
  10/20
  0/20
  
 • halutaan laskea yhteen 1. sarakkeen kaikki luvut. Sarakkeet eroteltu toisistaan /-merkillä
  E:\MyTemp>awk -F/ "{ SUM += $1} END { print SUM }" n.txt
  176
  

Perl

 • vastaava Perlillä olisi esim:
  E:\MyTemp>perl -nle "$sum += $_ } END { print $sum" <n.txt
  176