wiki:VoimiaJaSitominen
Last modified 2 years ago Last modified on 2016-01-20 13:07:48

Voimia ja kappaleiden sitominen toisiinsa

Jatkamme tässä aikaisempaa lumiukko-esimerkkiä. Viimeistään nyt pitää myös Jypeli olla asennettuna.

1. Lumiukko Visual Studiolla

 • Lue myös sivu Solutioneista ja projekteista
 • Luo Visual Studiolla uusi fysiikka-peli -projekti nimelle Lumiukko. Katso esimerkki täältä
 • Kirjoita Lumiukko.cs tiedoston koodiksi:
  using Jypeli;
  
  public class Lumiukko : PhysicsGame
  {
    public override void Begin()
    {
      Camera.ZoomToLevel();
      Level.BackgroundColor = Color.Black;
  
      PhysicsObject p1 = new PhysicsObject(2 * 100.0, 2 * 100.0, Shape.Circle);
      p1.Y = Level.Bottom + 200.0;
      Add(p1);
  
      PhysicsObject p2 = new PhysicsObject(2 * 50.0, 2 * 50.0, Shape.Circle);
      p2.Y = p1.Y + 100 + 50;
      Add(p2);
  
      PhysicsObject p3 = new PhysicsObject(2 * 30.0, 2 * 30.0, Shape.Circle);
      p3.Y = p2.Y + 50 + 30;
      Add(p3);
      
      Gravity = new Vector(0, -400);
    }
  }
  
 • aja peli
 • ongelmana on se, että ukko putoaa pois kuvasta.

2. Reunat peliin

 • lisätään aluksi reunat peliin, niin kappaleet eivät pääse pois pelialueelta
 • lisää Begin-metodin loppuun rivi
      Level.CreateBorders();
  
 • nyt kukin lumipallon osa on oma kokonaisuutensa ja käyttäytyy fysiikan lakien mukaisesti pompaten alareunasta ja toista palloista

3. Voimaa kuulaan

 • "lyödään" ylintä palloa sivulle
 • lisää rivi:
   p3.Hit(new Vector(80, 1));
  
 • käännä ja aja
 • kokeile erilaisia lyöntivoimia

4. Painovoiman suunnan vaihtaminen

 • lisätään ohjelmaan vielä kello, jonka perusteella painovoima vaihtaa suuntaansa
 • lisää Begin-metodin loppuun rivit:
      Timer t = new Timer();
      t.Interval = 5.0;
      t.Timeout += VaihdaPainovoimaa;
      t.Start();
  
      Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
      Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, 
              ShowControlHelp, "Näytä näppäinohjeet");
  
 • viimeiset kaksi riviä eivät liity kelloon, vaan sen ansiosta Esc näppäintä painamalla poistutaan ohjelmasta ja F1 näppäimellä näytetään avustus
 • lisää vielä Begin-metodin loppusulun } perään pari tyhjää riviä ja uusi VaihdaPainovoimaa-metodi:
    private void VaihdaPainovoimaa()
    {
      Gravity = Vector.FromLengthAndAngle(Gravity.Magnitude, 
                      Gravity.Angle + Angle.FromDegrees(90.0));
    }
  
 • eli nyt 5.0 sekunnin välein käydään suorittamassa VaihdaPainovoimaa-metodi, joka muodostaa uuden painovoimavektorin, jolla on sama voiman suuruus kuin aikaisemminkin (Gravity.Magnitude) mutta painovoimavektorin suunta kasvaa 90 asteella. Eli ohjelman aluksi painovoima vaikuttaa alaspäin, sitten 5 sekunnin kuluttua 90 astetta vastapäivään kierrettynä, eli "vetää" oikealle seinälle, seuraavan 5 sekunnin kuluttua ylöspäin, sitten vasemmalle ja lopulta taas alaspäin.
 • aja ohjelmaa muutama "kierros". Kokeile painaa F1 ja sitten myöhemmin Esc.

5. Nappulat tekemään muutakin

 • lisätään vielä niin, että nuoli-ylös näppäimellä saadaan keskipallo "potkaistua" ylöspäin.
 • lisää edellisen Keyboard.Listen rivin perään:
      Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, LyoPalloa, "Lyö keskipalloa ylöspäin",p2,new Vector(0,1000));
  
 • lisää VaihdaPainovoimaa-metodin perään (siis }-sulun jälkeen) uusi metodi LyoPalloa:
    private void LyoPalloa(PhysicsObject pallo,Vector suunta) 
    {
      pallo.Hit(suunta);
    }
  
 • nyt siis joka kerta nuoli ylös -näppäintä painettaessa kutsutaan metodia LyoPalloa ja sille viedään parametriksi pallon p2 viite sekä ylöspäin osoittava voimavektori.
 • aja ja kokeile nuoli ylös -näppäintä.
 • keksi miten lisätään "lyönti" vasemmalle, oikealla ja alas?
 • entä miten voitaisiin lyödä muita palloja? (vinkki, esim. A-näppäimeen voi viitata nimellä Key.A)

6. Kappaleiden sitominen toisiinsa

 • nykyisellään lumiukko hajoaa jo ensimmäisestä "lyönnistä".
 • voit sitoa haluamasi kappaleet yhteen seuraavasti. Lisää Add(p3) -rivin jälkeen rivit:
      PhysicsStructure ukko = new PhysicsStructure(p1, p2, p3);
      ukko.Softness = 30;
      Add(ukko);
  
 • kokeile ajaa ja nyt ukon pitäisi olla yksi kokonaisuus.
 • kokeile erilaisilla Softness arvoilla.
 • kokeile eri pallojen lyömistä eri suuntiin