wiki:VesanAsetuksia
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-09-05 14:34:32

Pages linking to VesanAsetuksia:
s2010

Vesan asetuksia omaan koneeseen

Kirjailen tähän joitakin muutoksia joita teen omaan Windows-koneeseeni asennuksen jälkeen.

Komentorivi

 • teen aina hakemiston c:\bat, jonka lisään polkuun ja jonne sitten lisäilen tarvitsemiani pieniä apuohjelmia, kuten esim. ct.bat

Word

OpenOffice

 • http://fi.openoffice.org/vastauksia-writer.html#writer_5
  Kaikki automaattiset muotoilutoimenpiteet, esimerkiksi automaattiset 
  luettelomerkit ja virkkeiden alkukirjaimien muuttaminen isoksi kirjaimeksi, 
  saa pois käytöstä tai takaisin käyttöön valitsemalla 
   Muotoilu -> Automaattinen muotoilu -> Kirjoitettaessa.
  
  Yksittäisiä muotoilusääntöjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
  valintaikkunassa 
   Työkalut -> Automaattinen korjaus -> Asetukset
  Esimerkiksi numerolla alkavaa riviä ei muuteta automaattisesti numeroiduksi luetteloksi, 
  jos valintaruudusta 'Käytä numerointia' otetaan valintamerkki pois."