wiki:Nappainkomentoja
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-09-05 14:35:29

Pages linking to Nappainkomentoja:
paate08-2
paate2
paate09-2
paate10-2
s2010

Näppäinkomentoja koneen käyttöä nopeuttamaan

Komentorivi-ikkunassa

 • komentorivi-ikkunassa oltaessa, näppiksen ylös-alasnuolilla saa selattua viimeksi käytettyjä komentoja niin em. komentoja ei tarvitse aina kirjoittaa kokonaan alusta.
 • komentorivi-ikkunassa sarkainnappia painamalla saa selattua olemassaolevia tiedosto- ja kansionimiä, esim. kirjoittamalla: "te" (ilman lainausmerkkejä) ja painamalla sitten sarkainta (tarvittaessa useamman kerran), saat selattua kaikkia te-merkkijonolla alkavia tiedoston ja kansion nimiä kyseisessä hakemistossa.
 • Ctrl+Home: pyyhi kursorin ja rivin alun välinen teksti
 • Ctrl+End: pyyhi kursorin ja rivin lopun välinen teksti
 • Tab: täydentää seuraavan samalla tavalla alkavan tiedoston nimen, toinen Tab ottaa seuraavan
 • F8: täydentää viimeisimmän komennon, joka alkoi kuten riville on kirjoitettu, toinen F8 ottaa tätä edellisen

Tekstieditoria tai tekstinkäsittelyohjelmaa käytettäessä

Demon 1 tehtävässä 2, kuten myös yleensäkin ohjelmoitaessa, seuraavien näppäinkomentojen hallinnasta on hyötyä. Toimivat suurimmassa osassa Windows-pohjaisista tekstieditoreista ja tekstinkäsittelyohjelmista:

 • peruskomennot eli kopioi, leikkaa ja liitä: Ctrl+C, Ctrl+X ja Ctrl+V
 • Ctrl+Z: kumoa edellinen toiminto
 • Ctrl+Shift+Z tai Ctrl+Y: tee uudelleen kumottu toiminto
 • Ctrl+A: valitse kaikki (teksti) ko. ikkunasta
 • Home: kursori rivin alkuun
 • End: kursori rivin loppuun
 • Ctrl+Home: kursori tiedoston alkuun [huomaa ero komentorivillä tehtyyn]
 • Ctrl+End: kursori tiedoston loppuun [huomaa ero komentorivillä tehtyyn]
 • Shift+Home: valitse kaikki kursorin ja rivin alun välissä ko. rivillä oleva teksti
 • Shift+End: kuten edellä, mutta valinta tehdään kursorista rivin loppuun
 • Shift+nuolinäppäimet: valitse tekstiä
 • Ctrl+Shift+Home: valitse kaikki teksti kursorin ja tiedoston alun väliltä
 • Ctrl+Shift+End: valitse kaikki teksti kursorin ja tiedoston lopun väliltä
 • Ctrl+nuoli vasem./oik. : hyppää yhden sanan yli
 • Ctrl+Shift+nuoli vasem./oik. : kuten edellä, mutta valitsee tekstiä samalla
 • Ctrl+pyyhkimisnappi: pyyhi kursorin vasemmalla oleva sana(nosa)
 • Ctrl+Del: pyyhi kursorin oikealla puolella oleva sana(nosa) [ei toimi ConTEXT:ssa]
 • useissa tekstieditoreissa kuten ConTEXT: maalaa rivejä ja paina sarkaita => sisentää vastaavasti Shift+sarkain poistaa sisennystä

Windowsiin liittyviä

 • Ctrl+Esc: avaa Start-valikon, eli jos koneessa ei ole Winkey npääintä, niin tällä pärjää aika pitkälle.
 • Alt+sarkain: selaa auki olevia ohjelmia/kansioita/tiedostoja (siis, paina Alt pohjaan ja painele sarkainta tarvittava määrä kertoja, vapauta Alt)
 • Alt+F4: sulkee aktiivisen ohjelman/ikkunan
 • Winkey+R: avaa suorita-kehotteen, aivan ehdoton apuväline! Kokeile Suorita-kehotteeseen esim näitä: cmd, notepad, firefox, calc, winword, excel, powerpnt, u:, sndvol32, appwiz.cpl Tosin helpopmpi on pitää aina yksi komentorivi-ikkuna auki ja antaa komennot sieltä.
 • Winkey+E: avaa resurssienhallinnan
 • Winkey+M: pienentää kaikki ikkunat (mutta ei Windowsin asetuskaavakkeita)
 • Winkey+Shift+M: palauttaa ikkunat siihen tilaan kuin ne olivat ennen pienennystä
 • Winkey+D: kuten edellä, mutta pienentää myös Windowsin asetuskaavakkeet
 • Winkey+F: tiedostojen haku
 • Winkey+Pause: järjestelmän asetukset