wiki:KarelJRobot
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-09-05 14:32:35

Pages linking to KarelJRobot:
s2010

Karel J Robot

1. Tarkoitus

Karel J Robot on Java-kirjasto yksinkertaisten robottisimulaatioiden tekemiseen. Sen avulla voidaan muutamalla Java-ohjelmalauseella havainnollistaa ohjelmoinnin perusrakenteita.

2. Asentaminen

3. Tehtäviä

  • tee aliohjelma joka kääntää robottia oikealle
  • siirry näytön oikeaan ylänurkkaan (puhdas avaruus)
  • kerää kaikki löytyvät piipparit (puhdas avaruus)
  • selvitä tie ulos labyrintista