wiki:CsKoodausKaytanteet
Last modified 17 months ago Last modified on 2016-10-30 09:42:36

Dokumentti siirretty TIMiin


Ohjelmointi 1 kurssin koodauskäytänteet

Ensisijaisesti tällä kurssilla pyritään käyttämään C#-koodauksessa tyypillisiä käytänteitä, jotka löytyvät tästä linkistä. Seuraavassa joitakin pääkohtia, tarkemmin asiasta löytää alla olevista linkeistä.

1. Tiedostot ja luokat

 • tiedoston nimi sama kuin luokan nimi, tällöin DoxyGen (http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/) dokumentin teko onnistuu ilman kikkailuja
 • luokan nimi alkaa aina isolla kirjaimella (ja siis myös tiedoston, esim. class Laivanupotus on tiedostossa Laivanupotus.cs)
 • Esimerkkejä luokkien nimistä:
Suomeksi: Laiva
Luokan nimenä oikein: Laiva
Väärin: laiva, LAIVA

Suomeksi: Sierpinskin kolmio
Luokan nimenä oikein: SierpinskinKolmio
Väärin: sierpinskinkolmio, sierpinskinKolmio, Sierpinskinkolmio, 
    Sierpinskin_Kolmio, SIERPINSKIN_KOLMIO, SIERPINSKINKOLMIO

2. Muuttujat

 • lokaalit muuttujat (myös parametrit) alkaa pienellä kirjaimella
 • attribuutit alkavat pienillä kirjaimilla
 • sanavälit osoitetaan vaihtamalla kirjain isoksi

Suomeksi: Pituus
Muuttujan nimenä oikein: pituus, l (niinkuin length)
Väärin: Pituus, PITUUS, p (liian monitulkintainen)

Suomeksi: Autoja jäljellä
Muuttujan nimenä oikein: autojaJaljella
Väärin: autoja_jaljella, autojajaljella,
    Autoja_Jäljellä, AutojaJäljellä,
    AutojaJaljella, ...

Suomeksi: Elämälaskuri
Muuttujan nimenä oikein: elamalaskuri
Väärin: Elamalaskuri, ElamaLaskuri, elämälaskuri,
    elämä_laskuri, ...

3. Vakiot

Tällä kurssilla vakiot kirjoitetaan suuraakkosin siten, että sanat erotetaan alaviivalla (_). Näin ne erottaa helposti muuttujien nimistä, jotka alkavat pienellä kirjaimella.

Esimerkki:

const int KUUKAUSIEN_LKM = 12;

4. Aliohjelmat, funktiot ja metodit

 • aliohjelmien, funktioiden ja metodien nimet alkavat isolla kirjaimella
Suomeksi: Piirrä kolmio
Aliohjelman nimenä oikein: PiirraKolmio
Väärin: piirraKolmio, piirräKolmio,
    PiirräKolmio, Piirrä_Kolmio,
    piirrä_kolmio, ...

5. Sulut ja välilyönnit ja tyhjät rivit

 • aliohjelmien jälkeen kaksi tyhjää riviä
 • tyhjä rivi kun asiayhteys muuttuu
 • aloittava lohkosulku { omalla rivillään
 • lopettava lohkosulku } samassa sarakkeessa aloittavan lohkosulun kanssa
 • sisennyksessä käytettään välilyöntejä, 4/sisennystaso, ei TAB-merkkiä (erikoismerkit näet esim. Context-ohjelmassa View --> Show special characters, tai Notepad++:ssa View --> Show symbol --> Show all characters)
 • aliohjelmakutsuissa aloittava kaarisulku ( kirjoitetaan kiinni funktion nimeen:
MontakoVapaata(ruudut); // VÄÄRIN olisi: MontakoVapaata (ruudut);
 • kontrollirakenteiden ehdoissa aloittava kaarisulku ( kirjoitetaan irti kontrollirakenteen avainsanasta:
if (arvo == 0)   // VÄÄRIN olisivat if(arvo == 0), tai if( arvo == 0 )
while (summa < 100) // VÄÄRIN olisi: while(summa < 100) 

6. Kommentointi

 • käytetään XML-kommentointia jotta saadaan dokumentaatio
 • mielellään testataan kaikki kohtuuvaivalla testattavissa olevat funktiot
 • tekijä- ja versiotieto tiedoston alkuun, esimerkiksi
using System;
using System.Collections.Generic;

/// @author Antti-Jussi Lakanen, Martti Hyvönen
/// @version 22.12.2011
///
/// <summary>
/// Harjoitellaan vielä taulukoiden käyttöä.
/// </summary>
public class Arvosana
{
// ...

7. Saantimääreet

 • kirjoitetaan näkyville kaikki saantimääreet, vaikka ne ovatkin oletuksena käyttökelpoisia.
  • siis attribuuteille private
  • metodeille private/protected/public sen mukaan mikä on tarkoituksenmukaista

Esimerkki

using System;

/// @author Vesa Lappalainen
/// @version 22.12.2011

/// <summary>
/// Laivanupotuspeli.
/// </summary>
public class Laivanupotus // Luokan nimi, siksi alkaa isolla
{ // aloittava sulku omalla rivillä
  private int laivojenMaara = 4; // attribuutti, siksi alkaa pienellä, kirjoitetaan private

  /// <summary>
  /// Lasketaan montako vapaata ruutua on jäljellä
  /// </summary>
  /// <param name="ruudut">taulukko ruuduista, kussakin 
  /// ruudussa 0 = vapaa, muu numero = laivan numero.</param>
  /// <returns>vapaiden ruutujen määrän</returns>
  /// <example> // yksikkötesti Comtestin avulla
  /// <pre name="test">
  ///  int[,] ruudut = {{1, 0, 2}, {0, 0, 3}};
  ///  Laivanupotus.MontakoVapaata(ruudut) === 3;
  ///  int[,] ruudut0 = {{1, 4, 2}, {5, 5, 3}};
  ///  Laivanupotus.MontakoVapaata(ruudut0) === 0;
  /// </pre>
  /// </example>
  public static int MontakoVapaata(int[,] ruudut) // funktio alkaa isolla, parametri pienellä
  {
    int vapaita = 0; // lokaali muuttuja, aloitetaan pienellä
    foreach (int arvo in ruudut)
    {
      if (arvo == 0) vapaita++; // if:n jälkeen ja == ympärillä tyhjät, sulun jälkeen myös
    }

    return vapaita;
  } // loppusulku samassa sarakkeessa alkusulun kanssa, kaksi tyhjää riviä funktion jälkeen


  /// <summary>
  /// Lasketaan montako vapaata ruutua jäljellä
  /// </summary>
  /// <param name="args">ei käytössä</param>
  /// 
  public static void Main(string[] args)
  {
    int[,] ruudut = new int[10, 10];
    ruudut[3, 3] = 1;

    int vapaita = MontakoVapaata(ruudut); // funktiokutsussa sulku kiinni funktion nimessä

    System.Console.WriteLine("Vapaita " + vapaita);
  }
}

8. String vai string

Maailmalla suositus tuntuu olevan että muuttujat esitellään string ja kun kutsutaan staattista metodia, niin String eli

  public static void Main(string[] args)
  {
    string jono = "kissa";
    int i = jono.IndexOf('s');
    string tulostettava = String.Format("Paikka oli {0}", i);
    Console.WriteLine(tulostettava);
  }

Linkkejä

Päälinkki: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms184410.aspx

Muita:

Nimeämisestä yleisesti