wiki:AcerOne
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-09-05 14:35:50

Acer Aspire One kokemuksia ja ohjeita

Acer Aspire One on minikannettava 8.9" näytöllä. Kokeilemani (vesal) kone on varustettu 1.5 GB muistilla. Vähempää ei kannata Ohj1-kurssin käyttöön hommata.

 • Ohjeissa isolla kirjoituttu korvataan vastaavalla tarpeen mukaisella sanalla.
  • esim. USERNAME tarkoittaa, että se korvataan JY:n käyttäjätunnuksella.
 • ohjeissa voi olla # merkkejä. Useimmiten tämän jälkeen on kommentteja ja kirjoitetaan vain #ja kommentit edellä oleva osa.

1. Peruskäyttö

1.1 Terminaali-ikkuna

Jatkossa jos ei erikseen mainita, komennot annetaan Terminal-ikkunassa jonka saa käyntiin työpöydältä hiiren oikeata nappia klikkaamalla. Jos on aktivoitu, niin tällöin valikkoon tulee Terminal. Jos ei tule, niin Alt-F2 ja terminal.

1.2 Oikean hiirennapin menun aktivointi

 • Alt-F2 terminal
  xfce-setting-show
  
  ja Desktop-kohdasta aktivoidaan asetus Behaviour/Show desktop menu on right click
  

1.3 Graafinen editori

 • jos haluat vaikka editoida tiedostoa Hello.java, niin se käy:
  mousepad hello.java &
  
 • tai asenna nedit
  sudo yum install nedit
  
 • ja editoi komennolla
  nedit hello.java &
  

1.3 Oma komentohakemisto

 • Tee itsellesi hakemisto johon voit laittaa omia komentoja
  cd ~/
  mkdir bin
  export PATH=~/bin:$PATH
  
 • kun lisäät komentoja, niin muista laittaa niille suoritusoikeus:
   chmod 755 ~/bin/KOMENTO
  
 • esimerkiksi Ohjelmointi 1-kurssin monissa esimerkeissä sanotaan että ct Hello.java. Saat tehtyä vastaan komennon itsellesi:
  1. Tee komentotiedosto ct
   mousepad ~/bin/ct 
   
  2. Laita sisällöksi (tai mousepadin tilalle nedit jos niin haluat):
   mousepad $1 & 
   
  3. Tallenna ja lopeta
  4. Vaihda ajo-oikeudet
   chmod 755 ~/bin/ct 
   
  5. Nyt voi editoida tiedostoa komennolla
   ct Hello.java
   

1.4 Sama merkistö Windows-koneiden kanssa

Acerissa on oletuksena UTF-8. Silloin skandit ovat eri paikassa kuin Windowsilla kirjoitetussa tekstissä.

 • vaihdetaan koodistoksi ISO-8859-15:
 • muokkaa tiedostoa /etc/sysconfig/i18n
  sudo mousepad /etc/sysconfig/i18n
  
 • vaihda LANG ja LANGUAGE -muuttujien arvot (en_US.UTF-8 tilalle:
  LANG=fi_FI.iso885915@euro
  LANGUAGE=fi_FI.iso885915@euro
  
 • tallenna tiedosto ja käynnistä uudelleen.

2. Eclipse

Eclipse vaikuttaisi toimivan. Jonkinmoinen tilanahtaus tietty tulee tällä näytöllä. Erillinen hiire helpottaa elämää.

2.1 Asentaminen

sudo yum install eclipse 

2.2 Käyttö

 • käynnistä komennolla eclipse
 • muuten voit katsoa asetusvinkkejä: Ohj 2-kurssin Wikistä
 • Acerista kannattaa poistaa Ctrl-Space -näppäinlyhenne, koska sitä tarvitaan ahkeraan Eclipsessä
   - oikea nappi alapalkin näppäimistön kuvan päällä
   - SCIM Setup/Global Setup ja Hotkey/Trigger-kohtaan joku muu tai poista kokonaan
  
 • vaihda käyttämään samankalraisi skandej (åäö) kuin Windowsissa:
  Window/Preferences/Workspace/Tex file encoding/Other/ISO-8859-1
  

3. SSH-ohjelma

SSH:lla voit hoitaa pääteyhteyksiä yliopiston muihin koneisiin.

3.1 Asentaminen

sudo yum install openssh-clients

Tämä jälkeen ssh-lähtee käyntiin komennolla

ssh USERNAME@KOHDEKONE 
- esim:
ssh vesal@jalava.cc.jyu.fi

3.2 ssh-avaimet Jalavaan

ssh-avainten ansiosta sinun ei tarvitse aina antaa salasanoja. Luo avaimet ja siirrä ne kohdekoneeseen (esim. jalava).

cd ~/
ssh-keygen -t dsa   # voit vastata oletukset kysymyksiin (mm. id_dsa).
           # Tämä riittää tehdä yhden kerran ja sitten voit siirtää
           # julkista avain niihin koneisiin joihin haluat:

cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh USERNAME@jalava.cc.jyu.fi 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys'
  

Turvallista ssh-avainten käyttöä varten avaimille kannattaa antaa pitkä salasana. Käytön helpottamiseksi sitten voi käyttää ssh-agenttia - jostain syystä se on kommentoitu pois käynnistysskriptissä /etc/X11/xinit/xinitrc-common, sen saa käyttöön poistamalla kommenttimerkit rivin "SSH_AGENT=" jälkeen tulevasta if-blokista ja käynnistämällä koneen uudelleen. Sitten salasanan voi antaa halutuksi ajaksi komennolla ssh-add.

3.3 Alias-nimiä koneille, jotta käynnistäminen on helpompaa

 • koska oletuksen Acerin käyttäjä on user, kannattaa tehdä ssh-aliaksia koneista, jolloin käynistäminen on helpompaa.
  pico ~/.ssh/config # toki saat käyttää muutakin editoria, esim: mousepad ~/.ssh/config &
  
   1) lisää tiedostoon seuraavat rivit (huom. sisennykset)
     kutakin konetta varten, jolle haluat aliaksen:
  
  Host jalava
      HostName jalava.cc.jyu.fi
      User USERNAME # oma käyttäjätunnus
  
   2) sulje editori ja tallenna tiedosto. Sen jälkeen pienennä tiedoston oikeuksia:
  
  chmod 700 ~/.ssh/config 
  

4. Sähköposti

Jos haluat käyttää graaffista vekotinta, niin sellainen tulee valmiiksi mukana.

4.1 Mukana tulevan sähköpostiohjelman asetukset

 • Avaa työpöyältä Email-ohjelma
 • Valitse Tools/Account?.../Add... tai jos jo valmiiksi kyselee tietoja, niin vastaile niihin
  Incomming mail (IMAP): imap.jyu.fi
  Outgoing mail(SMTP): smtpauth.jyu.fi
  Outgoing mail server: [x] The Server requires autenthication
  
  Advanced kohdasta: Incoming mail (IMAP 993) ja [x] The server requires a secure connection(SSL)
  
 • Tätä ohjelmaa vaikuttaisi vaivaavan sama kuin Nokian 810 tablettia: muualla tuhotut sähköpostit eivät poistu kansiosta???

4.2 Thunderbird

 • voikin kannattaa harkita että laittaako sähköpostiohjelmaksi esim. Thunderbirdin:
  sudo yum install thunderbird
  
 • täytä tiedot edellisiä soveltaen
 • jos haluat ikon työpöydälle, niin muokkaa
  sudo mousepad /home/user/.config/xfce4/desktop/group-app.xml &
  
  AME.dekstop -sanan tilalle mozilla-thunderbird.desktop. Voit samalla myös muokata ikonien järjestystä vaihtamalla numeroita. Muutos astuu voimaan vasta kun kone bootataan.

4.3 Mutt

 • jos et kestä graafisen liittymän tilanahtautta ja hitautta, niin mutt voi olla ihan hyvä vaihtoehto
  sudo yum install mutt
  
 • .muttrc (omaan kotihakemistoon) tulevat muutokset tähän tapaan:
   set imap_user=USERNAME
   set spoolfile=imaps://imap.cc.jyu.fi/INBOX
   mailboxes "imaps://imap.cc.jyu.fi/"
   set certificate_file=~/.mutt-certificates
  

5. svn-versiohallinta

Versionhallintaohjelmalla hallitaan tilanteet, joissa useammat käyttäjät muokkaavat samoja tiedostoja

5.1 Komentorivi svn

Nykyisin Ohjelmointi-kurssien svn:ät ovat https-protokollan takana, joten niiden käyttäminen on helppoa

Käyttö voi olla kaikkein helpointa komentoviltä.

 • Asenna ensin komentoriviversio:
  sudo yum install subversion
  
 • Hae esimerkiksi graphics-paketti. Ensin siirry tyhjään graphics-nimiseen hakemistoon, johon haluat version ja anna komento:
  svn co https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj1/graphics/trunk .
  

5.2 svn-portin uudelleenohjaus tarvittaessa joihin repositoryihin

jos yliopiston ulkopuolelta ei pääse trac-järjestelmän sisällä oleviin svn-hakemsitoihin. Tätä voidaan kiertää tekemällä svn-portin uudelleenohjaus ssh:n avulla niin, että track:in kannalta näyttäisi yhteydet tulevan jalavasta:

 • muokkaa tiedostoa ~/.ssh/config seuraavasti:
  Host svn.jyu
      HostName jalava.cc.jyu.fi
      User USERNAME # oma käyttäjätunnus
      Compression yes
      LocalForward 2222 svn.cc.jyu.fi:22
  
 • aina kun ei ole käynnissä (esim. jos olet sammuttanut koneen), niin käynnistä uudelleenohjaus:
  ssh svn.jyu 
  
 • anna tämän terminaali-ikkunan olla käynissä niin kauan kuin haluat svn:ää käytellä.
 • Muuta tiedostosta ~/.subversion/config [tunnels]-otsikon alta rivi ( tai vastaava )
  # ssh = $SVN_SSH ssh
  
  vastaavaan muotoon:
  ssh = ssh -p 2222 -l USERNAME
  
 • Jos esimerkiksi graphics-paketti olisi svn+ssh -protokollan takana, niin ensin siirry tyhjään hakemistoon, johon haluat version ja anna komento:
  svn co svn+ssh://localhost/srv/svn/ohj1/graphics/trunk .
  

5.3 Eclipse ja svn

 • Eclipseäkin käytettäessä itse projektin hakeminen voi olla helpointa tehdä edellisen kohdan mukaisesti komentoriviltä (vaiheita tulee vähemmän).
 • katso Ohjelmointi 2-kurssin ohjeita: https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/SvnEclipse mutta käytä osoitteena https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj1/....
 • kun olet kohdassa, jossa kysytään portin numeroa, anna 2222

6. Etäkäyttö

Joskus voi olla kätevämpää että voit käyttää konetta isommalta koneelta.

6.1 SSH-palvelin

Tätä varten kannettava kannattaa julistaa ssh-palvelimeksi.

sudo yum install openssh-server
sudo /usr/sbin/sshd
ssh localhost # kokeillaan toimiiko

Etäkoneesta sitten vastaavasti

ssh koneennimi

6.2 VNC-server

 • VNC-palvelimella saadaan graafinen käyttöliitymä asiakaskoneelle
  sudo yum install vnc-server 
  vncserver
   - annetaan salasana
   - jos salasana halutaan myöhemmin vaihtaa, tämä onnistuu komennolla vncpasswd
  
 • asiakaskoneessa (Windowsissa RealVNC) asennetaan vnc-asiakas
 • katso mikä ikkunan numero tuli kun vncserver lähti käyntiin. Ikkunan numero on : perässä.
 • Kun asiakas käynnistetään, annetaan palvelinkoneen nimi tai ip ja :IKKUNANNUMERO. Esim. 192.169.0.5:1

6.3 VNC-server niin, että kuva näkyy yhtäaikaa asiakkaalla ja palvelimella

(1) hae x11vnc vaikka täältä:
   http://dries.ulyssis.org/ayo/packages/x11vnc/info.html
  ja asenna: rpm -i x11vnc-0.9.3-1.fc8.rf.i386.rpm 

(2) laita sopiva salasana (selväkielisenä) minissä tiedostoon .vnc/passwd

(3) käynnistä x11vnx etäkoneesta (toimii myös Windows):
   ssh -t -L 5900:localhost:5900 user@KONEEN_NIMI_TAI_IP "x11vnc -localhost -q -passwdfile ~/.vnc/passwd -display :0"
  tämä kysyy minin normaalia salasanaa
  Muista että sshd pitää olla käynnissä minissä (sudo /usr/sbin/sshd) ennen tuon komennon antamista

(4) käynnistä vncviewer etäkoneessa:
   vncviewer localhost:0
  tämä kysyy kohdassa 2 laitettua salasanaa

6.4 Levyjako muihin koneisiin

Joskus voi olla ihan mukava jos Acerin levylle voi suoraan kirjoittaa vaikka Windows-koneesta.

 • oikeaa nappia työpöydällä/System/Samba
 • Add Share/laita hakemisto jonka haluat jakaa ja keksi sille sopiva nimi
 • ruksi halutessa Writable/Visible?
 • Access kohdasta laita oikeudet niinkuin hyväksi näet
 • Jos jaon nimi on vaikka acer ja koneen ip 192.168.0.3 niin Windows-koneessa saat jaon käyttöön komennolla
  net use k: \\192.168.0.3\acer * /u:SALLIMASIKAYTTAJATUNNUS
  
 • Acerin sammuttamisen jälkeen voit joutua käynnistämään Samba-palvelimen uudelleen:
  sudo /usr/sbin/smbd
  

6.5 Windows koneen käyttö Linux-koneelta

Jos sinulla on Windows XP Prof tai vastaava jossa on asetettu etäkäyttö päälle, niin pääset siihen Linux-koneesta komennolla

rdesktop -0 PALVELIMENNIMI_TAI_IP_OSOITE

6.6 Windows-levyjen käyttö pikkukoneesta

sudo /sbin/mount.cifs //KOHDEKONE/JAKONIMI /mnt/v -o user=vesal,sec=ntlmv2,dom=ALUE 

esim:

sudo /sbin/mount.cifs //192.168.59.6/vesah3e /mnt/v -o user=vesal,sec=ntlmv2,dom=vesah3

7. Apache palvelin

Jos haluat julkaista kannettavalta www-sivuja, tarvitset Apache-palvelimen.

sudo yum install httpd
- editoi tiedostoa /etc/httpd/conf/httpd.conf (ks esim: [http://trade.hamk.fi/unix/apache.htm])
- sivut /var/www/html alle. Voit esim. linkittää tänne käyttäjien hakemistoja
sudo httpd

8. Skype

Ja puhelujahan on päästävä soittamaan. Skypeä ei ole valmiina Acerille paketina. Mutta voit toimia seuraavasti:

 • ensin pitää asentaa qt4:
  sudo yum install qt4
  sudo yum install qt4-x11
  
 • lataa itsellesi http://www.skype.com/intl/fi/download/skype/linux/ Fedora 7 paketti ja asenna se
 • itse en saanut tuota suoraan haettua, vaan minun piti tallentaa .rpm-tiedosto ihan eri koneella ja sitten kopioida se Aceriin ja siellä sitten tiedoston hakemistossa:
  sudo rpm -ivh skype-2.0.0.72-fc5.i586.rpm
  
 • muokkaa tiedostoa: /home/user/.config/xfce4/desktop/group-app.xml
  sudo mousepad /home/user/.config/xfce4/desktop/group-app.xml &
  
  niin ettei Skype ole kommenteissa ja että sillä on eri numero kuin muilla sovelluksilla.
 • ikoni tuli, mutta mulla Skype ei lähde user-käyttäjällä käyntiin, vaan pitää antaa komentoriviltä (kokeile komentoriviltä skype. Jos toimii, niin jätä seuraavat sudo-lisäykset tekemättä.
  sudo skype
  
 • jos ikonista haluaa käynnistää, niin pitää muokata
  sudo mousepad /usr/share/apllications/skype.dekstop &
  
   - rivi Exec muotoon
  sudo skype
  
 • itse asensin vielä tuon http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm mutta en ole varma oliko se vaihe tarpeen???
 • minulla ei kuulu ääntä laitteen kaiuttimista, mutta kuulokkeista kyllä hyvin.

9. Wine

 • Jos haluat ajaa Windows-ohjelmia, voit yrittää sitä asentamalla Wine-emulaattorin:
  sudo yum install wine
  
 • ohjelmien ajamiseksi kirjoita:
  wine OHJELMANNIMI.EXE
  

10. Varmuuskopiointi

 • hanki itsellesi USB-kovalevy (tai n. 4GB muistikortti)
 • kiinnitä levy koneeseen
 • siirry USB-levyn sopivaan hakemistoon
 • tee itsellesi seuraava komentojono (vaikka nimelle pakkaa)
  tar \
  --exclude=/dev \
  --exclude=/media \
  --exclude=/proc \
  --exclude=/tmp \
  --exclude=/mnt/home \
  --exclude=/home/user/k \
  --exclude=/sys \
  -cvzf backup01.tar.gz /
  
 • muokkaa komentojonoa tarpeen mukaan. esim, edellä /home/user/k on mountti lisälevyllä ja sitä ei haluta kopioida samalla
 • aja komentojono

11. Java 1.6 oletukseksi

 • ohje kopioitu tuolta
 • hae Java 1.6 JDK (valitse .rpm.bin)
 • anna komennot (mene hakemistoon johon talletit paketin):
  sudo bash jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin
  
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/latest/bin/java 20000
  
  sudo update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so libjavaplugin.so /usr/java/latest/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so 20000
  
  sudo update-alternatives --auto java
  sudo update-alternatives --auto libjavaplugin.so
  
 • minulla nuo eivät edes riittäneet (voi olla että mulla oli noissa edellisissä kirjoitusvirhe), vaan piti antaa vielä komennot:
  sudo rm /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so
  sudo ln -s /usr/java/jdk1.6.0_07/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so 
  

12. VPN käyttöön

 • todo: tätä on tarkennettava
 • hae tun.ko
 • hae THK:n sivuilta asetukset (staff tai student)
 • aja aina uudelleenkäynnistyksen jälkeen
  sudo insmod tun.ko
  sudo vpnc staff  (tai student)
  

13. C++ kääntäjä

sudo yum install gcc-c++