Changeset 1094


Ignore:
Timestamp:
2015-03-17 15:51:25 (3 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
Location:
esimerkit/2015k/live/live19/LukujenEsiintymiskerrat
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • esimerkit/2015k/live/live19/LukujenEsiintymiskerrat/LukujenEsiintymiskerrat.cs

  r1093 r1094  
  55using System.Diagnostics; 
  66 
  7 /// @author anlakane 
  8 /// @version ..2015 
   7/// @author Antti-Jussi Lakanen 
   8/// @version 17.3.2015 
  99///  
  1010/// <summary> 
  11 ///  
   11/// Tutkitaan lukujen esiintymiskertoja. 
   12/// Tässä tehtiin kolme eri versiota: järjestetyllä 
   13/// aineistolla, järjestämättömällä aineistolla, 
   14/// sekä LINQ:n avulla. 
  1215/// </summary> 
  1316public class LukujenEsiintymiskerrat 
  1417{ 
  1518    /// <summary> 
  16     ///  
   19    /// Kutsut ja ajastukset. 
  1720    /// </summary> 
  1821    public static void Main() 
   
  3033        double ms = sw.Elapsed.TotalMilliseconds; 
  3134        Console.WriteLine("Sortatulla Dictionarylla hommaan meni " + ms + " millisekuntia."); 
  32          
   35 
  3336        sw = Stopwatch.StartNew(); 
  3437        esiintymat = LaskeEsiintymat2(luvut); 
   
  3639        ms = sw.Elapsed.TotalMilliseconds; 
  3740        Console.WriteLine("Ei-sortatulla Dictionarylla hommaan meni " + ms + " millisekuntia."); 
   41         
   42        sw = Stopwatch.StartNew(); 
   43        esiintymat = LaskeEsiintymat3(luvut); 
   44        sw.Stop(); 
   45        ms = sw.Elapsed.TotalMilliseconds; 
   46        Console.WriteLine("LINQ:lla hommaan meni " + ms + " millisekuntia."); 
  3847    } 
  3948 
   
  109118        // voitaisiiin tehdä uusi lista, johon silmukassa lisätään 
  110119        // avaimet alkiotJaMaarat-dictionarysta 
   120        // tässä vähän lyhyemmin koodirivien säästämiseksi :-) 
  111121 
  112122        int[] esiintymiskerrat = alkiotJaMaarat.OrderBy(x => x.Value).Select(x => x.Key).ToArray(); 
   
  115125 
  116126    /// <summary> 
  117     ///  
   127    /// Lisätään alkiot ja niiden esiintymismäärät key-value-pareina 
   128    /// Dictionary-tietorakenteeseen. Lopuksi järjestetään tietorakenne 
   129    /// esiintymismäärien perusteella, ja valitaan pelkät avaimet. 
   130    /// HUOM! Alkuperäistä aineistoa ei järjestetä. 
  118131    /// </summary> 
  119132    /// <param name="luvut"></param> 
   
  132145    public static int[] LaskeEsiintymat2(int[] luvut) 
  133146    { 
  134         List<int> lista = luvut.ToList<int>(); 
  135         // lista.Sort(); // järjestää nousevaan järjestykseen 
  136         if (lista.Count == 0) return new int[] { }; 
   147        if (luvut.Length == 0) return new int[] { }; 
  137148 
  138149        Dictionary<int, int> maarat = new Dictionary<int, int>(); 
  139150 
  140         int etsittava = lista[0]; 
   151        int etsittava = luvut[0]; 
  141152        int loydettyKpl = 0; 
  142153        int i = 0; 
   
  144155        // 2 2 3 4  
  145156 
  146         while (i < lista.Count) 
   157        while (i < luvut.Length) 
  147158        { 
  148             etsittava = lista[i]; 
   159            etsittava = luvut[i]; 
  149160            loydettyKpl = 0; 
  150161            j = 0; 
  151162            if (maarat.ContainsKey(etsittava)) { i++; continue; } 
  152163            maarat.Add(etsittava, loydettyKpl); 
  153             while (j < lista.Count) 
   164            while (j < luvut.Length) 
  154165            { 
  155                 if (lista[i] == lista[j]) 
   166                if (luvut[i] == luvut[j]) 
  156167                    maarat[etsittava]++; 
  157168                j++; 
   
  160171        } 
  161172 
  162         // alkiotJaMaarat.Add(lukuJotaEtsitaan, montakoLoydetty); 
  163  
  164173        // voitaisiiin tehdä uusi lista, johon silmukassa lisätään 
  165174        // avaimet alkiotJaMaarat-dictionarysta 
   175        // tässä vähän lyhyemmin koodirivien säästämiseksi :-) 
  166176 
  167177        int[] esiintymiskerrat = maarat.OrderBy(x => x.Value).Select(x => x.Key).ToArray(); 
   
  182192    /// <pre name="test"> 
  183193    ///   int[] luvut = {1,2,3,34,34,2,1,34,1,1,1}; 
  184     ///   int[] tulos = Esiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(luvut); 
   194    ///   int[] tulos = LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(luvut); 
  185195    ///   String.Join(" ",tulos) === "3 2 34 1"; 
  186     ///   String.Join(" ", Esiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{})) === ""; 
  187     ///   String.Join(" ", Esiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{1})) === "1"; 
  188     ///   String.Join(" ", Esiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{1,2,2})) === "1 2"; 
   196    ///   String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{})) === ""; 
   197    ///   String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{1})) === "1"; 
   198    ///   String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{1,2,2})) === "1 2"; 
  189199    /// </pre> 
  190200    /// </example> 
 • esimerkit/2015k/live/live19/LukujenEsiintymiskerrat/LukujenEsiintymiskerratTest/LukujenEsiintymiskerratTest.cs

  r1093 r1094  
  1010        { 
  1111                [TestMethod()] 
  12                 public  void testLaskeEsiintymat51() 
   12                public  void testLaskeEsiintymat77() 
  1313                { 
  1414                        int[] luvut = { 1, 2, 3, 34, 34, 2, 1, 34, 1, 1, 1 }; 
  1515                        int[] esiintymat = LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(luvut); 
  16                         Assert.AreEqual( "3 2 34 1", String.Join(" ", esiintymat) , "in method LaskeEsiintymat, line 54"); 
  17                         Assert.AreEqual( "", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{})) , "in method LaskeEsiintymat, line 55"); 
  18                         Assert.AreEqual( "1", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{1})) , "in method LaskeEsiintymat, line 56"); 
  19                         Assert.AreEqual( "1 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{1,2,2})) , "in method LaskeEsiintymat, line 57"); 
  20                         Assert.AreEqual( "1 3 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{1,2,2,3})) , "in method LaskeEsiintymat, line 58"); 
   16                        Assert.AreEqual( "3 2 34 1", String.Join(" ", esiintymat) , "in method LaskeEsiintymat, line 80"); 
   17                        Assert.AreEqual( "", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{})) , "in method LaskeEsiintymat, line 81"); 
   18                        Assert.AreEqual( "1", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{1})) , "in method LaskeEsiintymat, line 82"); 
   19                        Assert.AreEqual( "1 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{1,2,2})) , "in method LaskeEsiintymat, line 83"); 
   20                        Assert.AreEqual( "1 3 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat(new int[]{1,2,2,3})) , "in method LaskeEsiintymat, line 84"); 
  2121                } 
  2222                [TestMethod()] 
  23                 public  void testLaskeEsiintymat2105() 
   23                public  void testLaskeEsiintymat2134() 
  2424                { 
  2525                        int[] luvut = { 1, 2, 3, 34, 34, 2, 1, 34, 1, 1, 1 }; 
  2626                        int[] esiintymat = LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(luvut); 
  27                         Assert.AreEqual( "3 2 34 1", String.Join(" ", esiintymat) , "in method LaskeEsiintymat2, line 108"); 
  28                         Assert.AreEqual( "", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 109"); 
  29                         Assert.AreEqual( "1", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{1})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 110"); 
  30                         Assert.AreEqual( "1 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{1,2,2})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 111"); 
  31                         Assert.AreEqual( "1 3 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{1,2,2,3})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 112"); 
   27                        Assert.AreEqual( "3 2 34 1", String.Join(" ", esiintymat) , "in method LaskeEsiintymat2, line 137"); 
   28                        Assert.AreEqual( "", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 138"); 
   29                        Assert.AreEqual( "1", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{1})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 139"); 
   30                        Assert.AreEqual( "1 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{1,2,2})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 140"); 
   31                        Assert.AreEqual( "1 3 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat2(new int[]{1,2,2,3})) , "in method LaskeEsiintymat2, line 141"); 
   32                } 
   33                [TestMethod()] 
   34                public  void testLaskeEsiintymat3192() 
   35                { 
   36                        int[] luvut = {1,2,3,34,34,2,1,34,1,1,1}; 
   37                        int[] tulos = LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(luvut); 
   38                        Assert.AreEqual( "3 2 34 1", String.Join(" ",tulos) , "in method LaskeEsiintymat3, line 195"); 
   39                        Assert.AreEqual( "", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{})) , "in method LaskeEsiintymat3, line 196"); 
   40                        Assert.AreEqual( "1", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{1})) , "in method LaskeEsiintymat3, line 197"); 
   41                        Assert.AreEqual( "1 2", String.Join(" ", LukujenEsiintymiskerrat.LaskeEsiintymat3(new int[]{1,2,2})) , "in method LaskeEsiintymat3, line 198"); 
  3242                } 
  3343        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.