source: esimerkit/2015k/live/live10/Merkkijonoja/Merkkijonoja.cs @ 1511

Revision 1081, 2.0 KB checked in by anlakane, 3 years ago (diff)

live09, live10

Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version 11.2.2015
8///
9/// <summary>
10/// Taulukoita ja merkkijonoja.
11/// </summary>
12public class Merkkijonoja
13{
14    /// <summary>
15    /// Kutsut ja alustukset.
16    /// </summary>
17    public static void Main()
18    {
19        int[] luvut = { 4, 0, -1, 19 };
20        String luvutJonoja = TaulukkoJonoksi(luvut, ", ");
21
22    }
23
24    /// <summary>
25    /// Tekee taulukosta merkkijonon käyttäen
26    /// StringBuilderia.
27    /// </summary>
28    /// <param name="taulukko">Luvut</param>
29    /// <returns>Luvut merkkijonona.</returns>
30    /// <example>
31    /// <pre name="test">
32    ///  int[] luvut = { 4, 0, -1, 19 };
33    ///  Merkkijonoja.TaulukkoJonoksi(luvut, ", ") === "4, 0, -1, 19";
34    ///  Merkkijonoja.TaulukkoJonoksi(luvut, "|") === "4|0|-1|19";
35    ///  Merkkijonoja.TaulukkoJonoksi(new int[] { 1 } , "|") === "1";
36    ///  Merkkijonoja.TaulukkoJonoksi(new int[] { } , "|") === "";
37    /// </pre>
38    /// </example>
39    public static String TaulukkoJonoksi(int[] taulukko, String erotin)
40    {
41        String eteen = "";
42        StringBuilder taulukkoJonona = new StringBuilder("");
43
44        for (int i = 0; i < taulukko.Length; i++)
45        {
46            taulukkoJonona.Append(eteen);
47            taulukkoJonona.Append(taulukko[i]);
48            eteen = erotin;
49        }
50        // Yksi rivinvaihto vielä loppuun.
51        // Console.WriteLine();
52        return taulukkoJonona.ToString();
53    }
54
55    /// <summary>
56    /// Tulostaa luvut siten että
57    /// tulee pilkku väliin.
58    /// </summary>
59    /// <param name="t">Luvut</param>
60    public static void TulostaLuvut(int[] t)
61    {
62        String eteen = "";
63
64        for (int i = 0; i < t.Length; i++)
65        {
66            Console.Write(eteen);
67            Console.Write(t[i]);
68            eteen = ", ";
69        }
70        // Yksi rivinvaihto vielä loppuun.
71        Console.WriteLine();
72    }
73}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.