source: esimerkit/2015k/live/live08/Silmukat/Silmukat.cs @ 1511

Revision 1079, 758 bytes checked in by anlakane, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version 4.2.2015
8///
9/// <summary>
10/// Esimerkkejä silmukkoiden käytöstä.
11/// </summary>
12public class Silmukat
13{
14    /// <summary>
15    /// Kerrotaan lukua
16    /// 1.1:llä niin kauan että päästään yli 1000:n.
17    /// Lopuksi tulostetaan kuinka monta kierrosta
18    /// tätä piti tehdä.
19    /// </summary>
20    public static void Main()
21    {
22        double luku = 1.0;
23        int i = 0;
24        while(luku < 1000)
25        {
26            luku = luku * 1.1;
27            i++;
28        }
29
30        Console.WriteLine(luku);
31        Console.WriteLine("Suoritettiin " + i + " kertaa");
32    }
33
34}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.