source: esimerkit/2015k/live/live08/MontaPalloa/MontaPalloa/MontaPalloa.cs @ 1511

Revision 1079, 1.6 KB checked in by anlakane, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9/// @author Antti-Jussi Lakanen
10/// @version 4.2.2015
11///
12/// <summary>
13/// Esimerkkejä silmukkoiden käytöstä.
14/// </summary>
15public class MontaPalloa : PhysicsGame
16{
17    /// <summary>
18    /// Tehdään paljon palloja.
19    /// </summary>
20    public override void Begin()
21    {
22        /*
23        int i = 0;
24        while (i < 100)
25        {
26            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40, Shape.Circle);
27            pallo.Color = RandomGen.NextColor();
28            pallo.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left + pallo.Width / 2, Level.Right - pallo.Height / 2);
29            pallo.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + pallo.Width / 2, Level.Top - pallo.Height / 2);
30            Add(pallo);
31            i++;
32        }
33        */
34
35        // Käytetään for-silmukkaa silloin kun toistojen määrä on tiedossa.
36
37        for (int i = 0; i < 10; i++)
38        {
39            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(20, 20, Shape.Circle);
40            pallo.Color = RandomGen.NextColor();
41            pallo.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left + pallo.Width / 2, Level.Right - pallo.Height / 2);
42            pallo.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + pallo.Width / 2, Level.Top - pallo.Height / 2);
43            Add(pallo);
44        }
45
46        Camera.ZoomToLevel();
47
48        Gravity = new Vector(0, -1000);
49
50        Level.CreateBorders();
51
52        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
53    }
54}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.