source: esimerkit/2015k/live/live08/EhtolauseEsimerkki/EhtolauseEsimerkki.cs @ 1511

Revision 1079, 2.1 KB checked in by anlakane, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version 4.2.2015
8///
9/// <summary>
10/// Esimerkkejä ehtolauseen käytöstä.
11/// </summary>
12public class EhtolauseEsimerkki
13{
14    /// <summary>
15    /// Kysytään käyttäjältä kolme merkkijonoa
16    /// ja tulostetaan annetuista jonoista pisin.
17    /// </summary>
18    public static void Main()
19    {
20        Console.Write("Anna eka nimi > ");
21        String nimi1 = Console.ReadLine();
22        Console.Write("Anna toka nimi > ");
23        String nimi2 = Console.ReadLine();
24        Console.Write("Anna kolmas nimi > ");
25        String nimi3 = Console.ReadLine();
26
27        //if (nimi1.Length == nimi2.Length)
28        //{
29        //    Console.WriteLine("Nimet ovat yhtä pitkät");
30        //    return;
31        //}
32
33        String pisinNimi = PisinJono(nimi1, nimi2, nimi3);
34        Console.WriteLine("Pidempi nimi oli : " + pisinNimi);
35    }
36
37    /// <summary>
38    /// Antaa pisimmän kolmesta merkkijonosta
39    /// </summary>
40    /// <param name="jono1">Eka jono.</param>
41    /// <param name="jono2">Toinen jono.</param>
42    /// <param name="jono3">Kolmas jono.</param>
43    /// <returns>Pisin jono kolmesta</returns>
44    /// <example>
45    /// <pre name="test">
46    ///  EhtolauseEsimerkki.PisinJono("Antti", "Mika", "Aki") === "Antti";
47    ///  EhtolauseEsimerkki.PisinJono("Mika", "Antti", "Aki") === "Antti";
48    ///  EhtolauseEsimerkki.PisinJono("Mika", "", "") === "Mika";
49    ///  EhtolauseEsimerkki.PisinJono("", "", "") === "";
50    ///  EhtolauseEsimerkki.PisinJono("Antti", "Pekka", "Erkki") === "Antti";
51    ///  EhtolauseEsimerkki.PisinJono("Pekka", "Antti", "Erkki") === "Pekka";
52    /// </pre>
53    /// </example>
54    public static String PisinJono(String jono1, String jono2, String jono3)
55    {
56        String pisinJono = jono1;
57
58        if (jono2.Length > pisinJono.Length)
59        {
60            pisinJono = jono2;
61        }
62
63        if (jono3.Length > pisinJono.Length)
64        {
65            pisinJono = jono3;
66        }
67
68        return pisinJono;
69    }
70}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.