source: esimerkit/2015k/live/live06/Funktioita/Funktioita.cs @ 1508

Revision 1070, 1000 bytes checked in by anlakane, 3 years ago (diff)

live06

Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version 28.1.2015
8///
9/// <summary>
10/// Harjoitellaan vielä funktioita.
11/// </summary>
12public class Funktioita
13{
14    /// <summary>
15    /// Alustukset ja kutsut.
16    /// </summary>
17    public static void Main()
18    {
19        // double summa = LaskeYhteen(2.5, 4.5);
20        // Console.WriteLine(summa);
21        // Yllä oleva olisi sama asia kuin
22        // alla ilman apumuuttujaa
23        Console.WriteLine(LaskeYhteen(2.5, 4.5));
24        Console.WriteLine(LaskeYhteen(LaskeYhteen(1.0, 1.5), 4.5) + " | " + LaskeYhteen(3.5, 10));
25    }
26
27    /// <summary>
28    /// Laskee kaksi lukua yhteen
29    /// </summary>
30    /// <param name="luku1">Eka luku</param>
31    /// <param name="luku2">Toka luku</param>
32    /// <returns></returns>
33    public static double LaskeYhteen(double luku1, double luku2)
34    {
35        return luku1 + luku2;
36    }
37}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.