source: esimerkit/2015k/live/live05/Funktioita/Funktioita.cs @ 1511

Revision 1069, 2.6 KB checked in by anlakane, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5using System.Diagnostics;
6
7/// @author Antti-Jussi Lakanen
8/// @version 27.1.2015
9///
10/// <summary>
11/// Harjoitellaan funktioiden kirjoittamista ja niiden käyttöä.
12/// </summary>
13public class Funktioita
14{
15    /// <summary>
16    /// Kutsut ja alustukset.
17    /// </summary>
18    public static void Main()
19    {
20        // Keskiarvo(2, 5);
21
22        double ka = Keskiarvo(2, 5);
23        Console.WriteLine(ka * ka / 2 + 3);
24
25        // Kirjoitetaan
26        // funktion kutsu ensin!
27
28        double kanta = 15.0;
29        double korkeus = 10.0;
30        double ala;
31
32        ala = KolmionAla(kanta, korkeus);
33        Console.WriteLine(ala);
34
35        double pituus = 1.83;
36        double paino = 79.0;
37        double bmi;
38
39        bmi = BMI(pituus, paino);
40
41        double pituus2 = 1.90;
42        double paino2 = 79.5;
43        double bmi2 = BMI(pituus2, paino2);
44
45        // bool onkoBmiIsompi = bmi > bmi2;
46
47        if(bmi > bmi2)
48        {
49            // Allaoleva rivi suoritetaan VAIN jos
50            // if:n sisältämä vertailu on totta.
51            Console.WriteLine("Eka BMI on isompi");
52        }
53        else
54        {
55            Console.WriteLine("Toka BMI on isompi");
56        }
57
58    }
59
60    /// <summary>
61    /// Painoindeksi.
62    /// </summary>
63    /// <param name="h">Pituus metreinä</param>
64    /// <param name="w">Paino kiloina.</param>
65    /// <returns>Painoindeksi.</returns>
66    public static double BMI(double h, double w)
67    {
68        return w / (h * h);
69
70        // Olisi voinut kirjoittaa myös "pidemmin":
71        // double bmi = w / (h * h);
72        // return bmi;
73    }
74
75
76    /// <summary>
77    /// Antaa kolmion alan.
78    /// </summary>
79    /// <param name="kanta">Kolmion kanta</param>
80    /// <param name="korkeus">Kolmion korkeus</param>
81    /// <returns>Kolmion ala</returns>
82    public static double KolmionAla(double kanta, double korkeus)
83    {
84        double a = kanta * korkeus / 2;
85        // Debug.WriteLine(a);
86        return a;
87    }
88
89    /// <summary>
90    /// Laskee kahden luvun keskiarvon.
91    /// Huom! Funktiossa EI tulosteta mitään.
92    /// </summary>
93    /// <param name="luku1">Ensimmäinen luku</param>
94    /// <param name="luku2">Toinen luku</param>
95    /// <returns>Keskiarvo</returns>
96    public static double Keskiarvo(double luku1, double luku2)
97    {
98        double keskiarvo = (luku1 + luku2) / 2;
99        // Console.WriteLine(keskiarvo);
100        return keskiarvo; 
101    }
102}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.