source: esimerkit/2015k/live/live04/MuuttujatTesti/MuuttujatTesti.cs @ 1508

Revision 1068, 1.3 KB checked in by anlakane, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version 21.1.2015
8///
9/// <summary>
10/// Muuttujien ja operaattorien kokeilua.
11/// </summary>
12public class MuuttujatTesti
13{
14    /// <summary>
15    /// Kokeillaan eri operaattoreita ja tutkitaan
16    /// eri tyyppejä.
17    /// </summary>
18    public static void Main()
19    {
20        int a = 3 + 5 - 1 / 2;
21        Console.WriteLine(a);
22
23        int b = 5 % 3; // modulo-operaattori, tulos 2
24        Console.WriteLine(b);
25
26        int c = b * 2; // mitä tapahtuu tässä b:lle?
27        Console.WriteLine("b:n arvo nyt: " + b);
28        Console.WriteLine("c:n arvo nyt: " + c); // 4
29
30        c++;
31        Console.WriteLine(c); // 5
32
33        c = c + 1;
34
35        Console.WriteLine(c); // 6
36        Console.WriteLine(c + 1); // mitä tulostuu? Mitä on c:n arvo?
37        Console.WriteLine(c);
38
39        Console.WriteLine("7 % 7 on " + 7 % 7);
40
41        Console.WriteLine("8-7%7 on " + (8 - (7 % 7)));
42
43        Console.WriteLine(3 / 2);
44
45        double jakolasku = 3 / 2;
46        Console.WriteLine("jakolaskun arvo on: " + jakolasku); // mitä tulostuu?
47
48        jakolasku = jakolasku * 2; // jakolasku *= 2;
49
50        Console.WriteLine(jakolasku); // mitä tulostuu?
51
52        Console.ReadKey();
53    }
54}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.