source: esimerkit/2014k/luennot/luento09-return/Esim2/Esim2.cs @ 1511

Revision 880, 838 bytes checked in by anlakane, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version luento09
8///
9/// <summary>
10/// return-lauseen kertausta
11/// </summary>
12public class Esim2
13{
14    /// <summary>
15    /// Pääohjelma.
16    /// Halutaan tulostaa kahden luvun summa. Meneekö joku pieleen?
17    /// </summary>
18    public static void Main()
19    {
20        int a = int.Parse(Console.ReadLine());
21        int b = int.Parse(Console.ReadLine());
22        Console.WriteLine("Summa on " + Add(a, b));
23    }
24
25    /// <summary>
26    /// Summaa kaksi lukua.
27    /// </summary>
28    /// <param name="c">Eka luku</param>
29    /// <param name="d">Toka luku</param>
30    /// <returns>Summa </returns>
31    public static int Add(int c, int d)
32    {
33        return c + d;
34    }
35}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.