source: esimerkit/2014k/luennot/luento09-return/Esim1/Esim1.cs @ 1511

Revision 880, 632 bytes checked in by anlakane, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author Antti-Jussi Lakanen
7/// @version luento09
8///
9/// <summary>
10/// return-lauseen kertausta
11/// </summary>
12public class Esim1
13{
14    /// <summary>
15    /// Pääohjelma.
16    /// Halutaan laskea kaksi lukua yhteen ja tulos käyttöön pääohjelmaan. Missä rivillä menee pieleen?
17    /// </summary>
18    public static void Main()
19    {
20        int a = 5;
21        int b = a;
22        Add(a, b); 
23    }
24
25    public static int Add(int c, int d)
26    {
27        int summa = c + d;
28        return summa;
29    }
30}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.