source: esimerkit/2014k/live/live15/Listat/Listat.cs @ 1508

Revision 890, 2.2 KB checked in by anlakane, 4 years ago (diff)

Kommentit.

Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author anlakane
7/// @version 4.3.2014
8/// <summary>
9/// Harjoitellaan listojen käyttöä.
10/// </summary>
11public class Listat
12{
13    /// <summary>
14    /// Pääohjelma.
15    /// </summary>
16    public static void Main()
17    {
18        int[] luvutTaulukkona = { 3, 5, 6, 1, 4 };
19        // luvutTaulukkona[5] = 6;
20        int[] luvut2 = new int[luvutTaulukkona.Length * 2];
21        for (int i = 0; i < luvutTaulukkona.Length; i++)
22        {
23            luvut2[i] = luvutTaulukkona[i];
24        }
25
26        List<int> lukuLista = new List<int>();
27        lukuLista.Add(10 + 2);
28        lukuLista.Add(5);
29        lukuLista.Add(6);
30        lukuLista.Add(5);
31        lukuLista.Add(-1);
32
33        Console.WriteLine("Paikassa 3 on : " + lukuLista[3]);
34        Console.WriteLine("lukuLista-listassa on tällä hetkellä: " + lukuLista.Count);
35
36        lukuLista.Remove(5);
37        lukuLista.RemoveAt(1);
38        lukuLista.Insert(1, 7); // toiseksi alkioksi tulisi 7
39        int summa = Summa(lukuLista);
40
41        List<String> sanoja = new List<string>();
42        String sana = "";
43        Console.WriteLine("Anna sanoja (pelkällä Enterillä poistuu)");
44        while(true)
45        {
46            Console.Write("> ");
47            sana = Console.ReadLine();
48            if (sana == "") break;
49            sanoja.Add(sana);
50        }
51
52        Console.WriteLine("Kirjoitit seuraavat sanat:");
53        Tulosta(sanoja);
54    }
55
56    /// <summary>
57    /// Tulosta listan alkiot.
58    /// </summary>
59    /// <param name="jonot">Merkkijonot</param>
60    public static void Tulosta(List<String> jonot)
61    {
62        foreach (String mj in jonot)
63        {
64            Console.WriteLine(mj);
65        }
66    }
67
68    /// <summary>
69    /// Summaa luvut.
70    /// </summary>
71    /// <param name="luvut">Luvut</param>
72    /// <returns>Summa.</returns>
73    public static int Summa(List<int> luvut)
74    {
75        int summa = 0;
76        /*for (int i = 0; i < luvut.Count; i++)
77        {
78            summa += luvut[i];
79        }*/
80
81        foreach (int luku in luvut)
82        {
83            summa += luku;
84        }
85        return summa;
86    }
87
88}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.