source: esimerkit/2014k/live/live02/Lumiukko.cs @ 1508

Revision 847, 2.2 KB checked in by anlakane, 4 years ago (diff)

utf8 bom

Line 
1using Jypeli;
2
3/// @author Antti-Jussi Lakanen
4/// @date 16.1.2014
5/// <summary>
6/// Piirretään lumiukko
7/// </summary>
8public class Lumiukko : PhysicsGame
9{
10    /// <summary>
11    /// Peli käyntiin.
12    /// </summary>
13    public static void Main()
14    {
15        using (Lumiukko peli = new Lumiukko())
16        {
17            peli.Run();
18        }
19    }
20
21    /// <summary>
22    /// Piirretään ukko kolmesta pallosta.
23    /// </summary>
24    public override void Begin() 
25    {
26        // Gravity = new Vector(0, -1000);
27
28        Level.Background.Color = Color.Black;
29        Level.CreateBorders();
30
31        PhysicsObject p1, p2, p3;
32
33        // kolme muuttujaa, jotka liittyvät
34        // alimman pallon tietoihin
35        double leveys = 200.0;
36        double alimmanPallonX = -150.0;
37        double alimmanPallonY = -150.0;
38
39        p1 = new PhysicsObject(leveys, leveys);
40        p1.Shape = Shape.Circle;
41        p1.Color = Color.Yellow;
42        p1.X = alimmanPallonX;
43        p1.Y = alimmanPallonY;
44        Add(p1);
45
46        p2 = new PhysicsObject(p1.Width / 2, p1.Height / 2);
47        p2.Shape = Shape.Circle;
48        p2.Color = Color.Red;
49        p2.X = p1.X;
50        p2.Y = p1.Y + p1.Height/2 + p2.Height/2;
51        Add(p2);
52
53        p3 = new PhysicsObject(p2.Width / 2, p2.Height / 2);
54        p3.Shape = Shape.Circle;
55        p3.Color = Color.Green;
56        p3.X = p1.X;
57        p3.Y = p2.Y + p2.Height/2 + p3.Height/2;
58        Add(p3);
59
60        // sijoitetaan uudet tiedot muuttujiin
61        leveys = 100.0;
62        alimmanPallonX = 150.0;
63        alimmanPallonY = 50.0;
64
65        p1 = new PhysicsObject(leveys, leveys);
66        p1.Shape = Shape.Circle;
67        p1.Color = Color.Yellow;
68        p1.X = alimmanPallonX;
69        p1.Y = alimmanPallonY;
70        Add(p1);
71
72        p2 = new PhysicsObject(p1.Width / 2, p1.Height / 2);
73        p2.Shape = Shape.Circle;
74        p2.Color = Color.Red;
75        p2.X = p1.X;
76        p2.Y = p1.Y + p1.Height/2 + p2.Height/2;
77        Add(p2);
78
79        p3 = new PhysicsObject(p2.Width / 2, p2.Height / 2);
80        p3.Shape = Shape.Circle;
81        p3.Color = Color.Green;
82        p3.X = p1.X;
83        p3.Y = p2.Y + p2.Height/2 + p3.Height/2;
84        Add(p3);
85
86    }
87}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.