source: @ 5936

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5936   5 years iisaaira
(edit) @5935   5 years empaheik
(edit) @5934   5 years sieerinn
(edit) @5933   5 years eeonilni
(edit) @5932   5 years sieerinn
(edit) @5931   5 years sieerinn
(edit) @5930   5 years mijarvin stuffs
(edit) @5929   5 years oslahtin
(edit) @5928   5 years eeonilni valmiiksi saatu pongi
(edit) @5927   5 years sieerinn
(edit) @5926   5 years sieerinn
(edit) @5925   5 years empaheik
(edit) @5924   5 years jujamann pong melkein valmis
(edit) @5923   5 years empaheik
(edit) @5922   5 years vejaihal piteen lasku ja mailojen nopeuttaminen
(edit) @5921   5 years mikrkana
(edit) @5920   5 years sieerinn
(edit) @5919   5 years oslahtin
(edit) @5918   5 years saolekli KAKSI MAILAA ON JO TEHTY MUTTA NE EI LIIKU
(edit) @5917   5 years juleppaa
(edit) @5916   5 years eeonilni pong osa valmis
(edit) @5915   5 years taliimat
(edit) @5914   5 years sieerinn
(edit) @5913   5 years otrolig
(edit) @5912   5 years akmikang Pelin ja sankarin ja levelin
(edit) @5911   5 years otoskinn
(edit) @5910   5 years mijarvin pong
(edit) @5909   5 years otoskinn
(edit) @5908   5 years empaheik
(edit) @5907   5 years taeekotr
(edit) @5906   5 years jotapoti
(edit) @5905   5 years jotapoti Lisätty kurssilaisille tyhjät hakemistot valmiiksi viikolle 24
(edit) @5904   5 years jotapoti
(edit) @5903   5 years sieerinn
(edit) @5902   5 years jotapoti viimeiset uploadit leiriltä
(edit) @5901   5 years empaheik
(edit) @5900   5 years sieerinn
(edit) @5899   5 years sieerinn
(edit) @5898   5 years sieerinn
(edit) @5897   5 years sieerinn
(edit) @5896   5 years sieerinn
(edit) @5895   5 years empaheik
(edit) @5894   5 years sieerinn allnotdone but done
(edit) @5893   5 years jotapoti leirin lopussa valmis versio
(edit) @5892   5 years sieerinn
(edit) @5891   5 years empaheik
(edit) @5890   5 years sieerinn
(edit) @5889   5 years osjoallu valmispeli
(edit) @5888   5 years jotapoti leirin lopulla lähetetty versio.
(edit) @5887   5 years sieerinn
(edit) @5886   5 years sieerinn
(edit) @5885   5 years sieerinn
(edit) @5884   5 years otoljoki FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF …
(edit) @5883   5 years sieerinn
(edit) @5882   5 years empaheik
(edit) @5881   5 years toolala Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. …
(edit) @5880   5 years toolala
(edit) @5879   5 years osjoallu pelivalmis (päivitetty)
(edit) @5878   5 years osjoallu
(edit) @5877   5 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   5 years toolala
(edit) @5875   5 years osjoallu
(edit) @5874   5 years otoljoki lel
(edit) @5873   5 years sieerinn
(edit) @5872   5 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   5 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   5 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   5 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   5 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   5 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   5 years toolala
(edit) @5865   5 years sieerinn
(edit) @5864   5 years toolala
(edit) @5863   5 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   5 years toolala
(edit) @5861   5 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   5 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   5 years toolala
(edit) @5858   5 years toolala
(edit) @5857   5 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   5 years toolala
(edit) @5855   5 years jotapoti
(edit) @5854   5 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   5 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   5 years jotapoti
(edit) @5851   5 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(edit) @5850   5 years sieerinn viikko 23
(edit) @5849   5 years sieerinn 2015 vuosi
(edit) @5848   5 years hesahave
(edit) @5847   5 years hesahave
(edit) @5846   5 years sieerinn :D
(edit) @5845   5 years sieerinn
(edit) @5844   5 years sieerinn
(edit) @5843   5 years jotapoti
(edit) @5842   5 years sieerinn
(edit) @5841   5 years sieerinn
(edit) @5840   5 years sieerinn
(edit) @5839   5 years sieerinn
(edit) @5838   5 years esaala
(edit) @5837   5 years esaala
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.