source: @ 4770

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @4770   7 years anlakane
(edit) @4769   7 years anlakane
(edit) @4768   7 years anlakane
(edit) @4767   7 years anlakane
(edit) @4766   7 years anlakane
(edit) @4765   7 years anlakane
(edit) @4764   7 years dezhidki
(edit) @4763   7 years saolhaka
(edit) @4762   7 years anjuedka My index (= hakemisto) added.
(edit) @4761   7 years saolhaka
(edit) @4760   7 years saolhaka
(edit) @4759   7 years saolhaka
(edit) @4758   7 years saolhaka
(edit) @4757   7 years saolhaka
(edit) @4756   7 years dezhidki * Nimi muutettu (Sound2D -> Audio) * Lisätty perusäänet * Muokattu Ctrl + …
(edit) @4755   7 years dezhidki Testailu äänien kanssa (täällä hetkellä pois päältä)
(edit) @4754   7 years dezhidki Housekeeping
(edit) @4753   7 years dezhidki * Lisätty kunnon ohjeet. * Ctrl + RMouse toimii nyt kunnolla (voi valita …
(edit) @4752   7 years dezhidki * Muokattu AStarin debuggausta * Väritetty pelaajien pelinappuloita
(edit) @4751   7 years dezhidki Lisätty vihollisen kunikaan elämäpalkki
(edit) @4750   7 years dezhidki Jatkettu MrsMarplen? (virhelogguksen) kehitystä
(edit) @4749   7 years dezhidki Yksinkertainen virheiden loggaus (tallentee virheitä logs kansioon) …
(edit) @4748   7 years totakahe
(edit) @4747   7 years nieekrva Talletus.
(edit) @4746   7 years novaanan Talletus.
(edit) @4745   7 years juiitamm Talletus.
(edit) @4744   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4743   7 years dezhidki Talletus.
(edit) @4742   7 years anlakane
(edit) @4741   7 years tasalmik Talletus.
(edit) @4740   7 years dezhidki Talletus.
(edit) @4739   7 years hesasnel
(edit) @4738   7 years hesasnel
(edit) @4737   7 years seleung Talletus.
(edit) @4736   7 years seleung Talletus.
(edit) @4735   7 years seleung
(edit) @4734   7 years anlakane Bugikorjauksia ja viilauksia.
(edit) @4733   7 years tojukarp Jypeli
(edit) @4732   7 years totakahe Talletus.
(edit) @4731   7 years viosfilp Talletus.
(edit) @4730   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4729   7 years viosfilp Talletus.
(edit) @4728   7 years dezhidki Talletus.
(edit) @4727   7 years vivasuom Talletus.
(edit) @4726   7 years tasalmik
(edit) @4725   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4724   7 years tutatyyb Talletus.
(edit) @4723   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4722   7 years jeattama Talletus.
(edit) @4721   7 years mikkoivu Talletus.
(edit) @4720   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4719   7 years lesejuku Talletus.
(edit) @4718   7 years misakana ei scorelistoja jakoon
(edit) @4717   7 years misakana Talletus.
(edit) @4716   7 years dezhidki Talletus.
(edit) @4715   7 years dezhidki
(edit) @4714   7 years dezhidki
(edit) @4713   7 years dezhidki Talletus.
(edit) @4712   7 years alraniko
(edit) @4711   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4710   7 years alraniko
(edit) @4709   7 years rikvalko Talletus.
(edit) @4708   7 years alraniko
(edit) @4707   7 years totakahe Talletus.
(edit) @4706   7 years rikvalko
(edit) @4705   7 years tutatyyb Talletus.
(edit) @4704   7 years seleung Talletus.
(edit) @4703   7 years dezhidki Talletus.
(edit) @4702   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4701   7 years lesejuku Talletus.
(edit) @4700   7 years mivalkon Talletus.
(edit) @4699   7 years alraniko Talletus.
(edit) @4698   7 years anlakane
(edit) @4697   7 years anlakane
(edit) @4696   7 years tasalmik
(edit) @4695   7 years mivalkon Talletus.
(edit) @4694   7 years dezhidki Guit lisätty, AIn viimestely.
(edit) @4693   7 years mikrkana
(edit) @4692   7 years tojukarp Koripallo deleted
(edit) @4691   7 years tojukarp Synchronization tool
(edit) @4690   7 years tojukarp Koripallo test updated to compile
(edit) @4689   7 years misakana
(edit) @4688   7 years tojukarp Testi
(edit) @4687   7 years tojukarp Script and library updates
(edit) @4686   7 years alraniko
(edit) @4685   7 years tojukarp Updated build scripts
(edit) @4684   7 years tojukarp duplicate file
(edit) @4683   7 years tojukarp duplicate file
(edit) @4682   7 years juiitamm
(edit) @4681   7 years tojukarp more duplicate files
(edit) @4680   7 years tojukarp duplicate file
(edit) @4679   7 years misakana Talletus.
(edit) @4678   7 years anlakane
(edit) @4677   7 years anlakane Korjattu kopteri. Tehty uutta Escape-pelimuotoa ja lisätty sille valikko. …
(edit) @4676   7 years rikvalko Talletus.
(edit) @4675   7 years jeattama Talletus.
(edit) @4674   7 years rikvalko Talletus.
(edit) @4673   7 years tasalmik Talletus.
(edit) @4672   7 years mikkoivu Talletus.
(edit) @4671   7 years dezhidki Talletus.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.