source: 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml @ 9366

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @9366   2 years npo17_79 hahmo valmis. tausta valmis. timantteja randomisti 50. vihollinen on …
(edit) @9341   2 years npo17_79 Tausta ja esteet luotu. Pelaaja luotu ja liikkuu ok. Yksi randomisti …
(add) @9320   2 years npo17_79 Pelikenttä: taustalla merimaisema ja esteet mustia.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.