source: 2017/31/AaroP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86 @ 9360

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @9360   4 years npo17_75 pitää saada enää vähä hienosäätöä
(edit) @9346   4 years npo17_75 sain aloitus näytön
(edit) @9342   4 years npo17_75 sain alustan
(add) @9318   4 years npo17_75 sain tyypin mutta en taustaa
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.