source: 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86 @ 8866

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @8866   6 years npo17_45 Kullankaivaja: kuvia, näppäimiä ja inventoryn alku.
(edit) @8852   6 years npo17_45 Grafiikoita ja kaivaminen
(add) @8827   6 years npo17_45
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.