source: 2017/24/JouniP/Maryo/Maryo @ 8587

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @8587   3 years jotapoti Lisätty hahmolle kuva. Hahmo muutettu PlatformCharacteriksi?. Hahmo voi …
(edit) @8548   3 years jotapoti Ohjelman Begin() on nyt jaoteltu aliohjelmiin.
(edit) @8547   3 years jotapoti hahmoa voi liikuttaa alustavasti nuolinäppäimillä. aliohjelma …
(edit) @8546   3 years jotapoti aliohjelmalla voidaan luoda esteitä peliin eri paikkoihin.
(add) @8545   3 years jotapoti Maryo-pelissä aloitettu aliohjelman tekoa.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.