source: 2016/23/ohjaajat/Punasininen/Punasininen/Punasininen/Punasininen.csproj @ 7209

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @7208   5 years sieerinn Tiili animaatiot
(edit) @7198   5 years sieerinn Varjostinohjelmakikkailua
(edit) @7184   5 years jotapoti Player-luokka siirretty omaan tiedostoonsa Player.cs
(add) @7182   5 years jotapoti kentän lataus, kontrollien kuuntelijat lisätty
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.