source: 2015 @ 7887

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @7887   3 years otoskinn
(edit) @7824   3 years TaLiimat
(edit) @7802   3 years karkaite
(edit) @7799   3 years aaelruut
(edit) @7730   3 years karkaite
(edit) @7728   3 years aaelruut
(edit) @7703   3 years karkaite
(edit) @7674   3 years aaelruut
(edit) @7421   3 years taeekotr
(edit) @7417   3 years aajualal
(edit) @7401   3 years taeekotr
(edit) @7390   3 years sieerinn
(edit) @7375   3 years aajualal
(edit) @7367   3 years TaLiimat
(edit) @7365   3 years TaLiimat
(edit) @7357   3 years TaLiimat
(edit) @7355   3 years TaLiimat
(edit) @7354   3 years TaLiimat
(edit) @7329   3 years taeekotr
(edit) @7328   3 years TaLiimat
(edit) @7325   3 years aajualal
(edit) @7304   3 years aajualal
(edit) @7302   3 years taeekotr
(edit) @7258   3 years taeekotr
(edit) @7255   3 years aajualal
(edit) @7234   3 years sieerinn
(edit) @7176   3 years sieerinn
(edit) @7175   3 years sieerinn
(edit) @7174   3 years sieerinn
(edit) @7173   3 years sieerinn
(edit) @7172   3 years sieerinn
(edit) @7171   3 years sieerinn
(edit) @7170   3 years empaheik
(edit) @7169   3 years sieerinn
(edit) @7168   3 years aaelruut
(edit) @7167   3 years empaheik
(edit) @7166   3 years sieerinn
(edit) @7165   3 years sieerinn
(edit) @7164   3 years sieerinn
(edit) @7163   3 years empaheik Lisäsin bong- pelin
(edit) @7162   3 years sieerinn
(edit) @7161   3 years sieerinn
(edit) @7160   3 years sieerinn
(edit) @7159   3 years sieerinn
(edit) @7158   3 years sieerinn
(edit) @7157   3 years sieerinn
(edit) @7156   3 years sieerinn
(edit) @7155   4 years sieerinn Koodin siistimistä.
(edit) @7154   4 years sieerinn
(edit) @7153   4 years otjojunt
(edit) @7152   4 years otjojunt
(edit) @7150   4 years otjojunt
(edit) @7149   4 years sieerinn
(edit) @7148   4 years aaelruut
(edit) @7147   4 years otjojunt
(edit) @7146   4 years otjojunt
(edit) @7145   4 years aaelruut
(edit) @7144   4 years otjojunt Käyttäjälle järkevän oloinen ilmoitus jos yhdistäminen ei onnistu.
(edit) @7143   4 years sieerinn Vaihto binääristä tekstimuotoiseen protokollaan.
(edit) @7142   4 years sieerinn Serialisoinnin assembly nimiriippuvuus korjattu NetworkConnectionissa?. Bin …
(edit) @7141   4 years sieerinn
(edit) @7140   4 years sieerinn
(edit) @7139   4 years sieerinn
(edit) @7138   4 years sieerinn
(edit) @7137   4 years otjojunt
(edit) @7136   4 years otjojunt
(edit) @7135   4 years sieerinn
(edit) @7133   4 years aaelruut
(edit) @7132   4 years otjojunt
(edit) @7131   4 years otjojunt
(edit) @7130   4 years otjojunt
(edit) @7129   4 years sieerinn pöö
(edit) @7128   4 years otjojunt
(edit) @7127   4 years sieerinn
(edit) @7126   4 years sieerinn
(edit) @7125   4 years sieerinn
(edit) @7124   4 years otjojunt
(edit) @7123   4 years aaelruut
(edit) @7122   4 years otjojunt
(edit) @7121   4 years otjojunt
(edit) @7120   4 years otjojunt
(edit) @7119   4 years otjojunt
(edit) @7118   4 years sieerinn
(edit) @7117   4 years sieerinn
(edit) @7116   4 years otjojunt
(edit) @7115   4 years sieerinn
(edit) @7114   4 years otjojunt
(edit) @7113   4 years elalhutt
(edit) @7112   4 years otjojunt
(edit) @7111   4 years elalhutt
(edit) @7110   4 years aaelruut
(edit) @7109   4 years sieerinn
(edit) @7108   4 years sieerinn
(edit) @7107   4 years sieerinn
(edit) @7106   4 years sieerinn
(edit) @7105   4 years sieerinn
(edit) @7104   4 years sieerinn Oma piirto-ohjelma tehdään Piirto.cs tiedostoon. Kilpikonnan kuva …
(edit) @7103   4 years otjojunt Lisätty piirron asettaminen päälle ja pois, värin vaihtaminen ja viivan …
(edit) @7102   4 years otjojunt Turtle -harjoituksen ensimmäinen versio
(edit) @7101   4 years otjojunt Luodaan kansio Turtle Graphics -harjoitusta varten
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.