source: 2015 @ 7401

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @7401   5 years taeekotr
(edit) @7390   5 years sieerinn
(edit) @7375   5 years aajualal
(edit) @7367   5 years TaLiimat
(edit) @7365   5 years TaLiimat
(edit) @7357   5 years TaLiimat
(edit) @7355   5 years TaLiimat
(edit) @7354   5 years TaLiimat
(edit) @7329   5 years taeekotr
(edit) @7328   5 years TaLiimat
(edit) @7325   5 years aajualal
(edit) @7304   5 years aajualal
(edit) @7302   5 years taeekotr
(edit) @7258   5 years taeekotr
(edit) @7255   5 years aajualal
(edit) @7234   5 years sieerinn
(edit) @7176   5 years sieerinn
(edit) @7175   6 years sieerinn
(edit) @7174   6 years sieerinn
(edit) @7173   6 years sieerinn
(edit) @7172   6 years sieerinn
(edit) @7171   6 years sieerinn
(edit) @7170   6 years empaheik
(edit) @7169   6 years sieerinn
(edit) @7168   6 years aaelruut
(edit) @7167   6 years empaheik
(edit) @7166   6 years sieerinn
(edit) @7165   6 years sieerinn
(edit) @7164   6 years sieerinn
(edit) @7163   6 years empaheik Lisäsin bong- pelin
(edit) @7162   6 years sieerinn
(edit) @7161   6 years sieerinn
(edit) @7160   6 years sieerinn
(edit) @7159   6 years sieerinn
(edit) @7158   6 years sieerinn
(edit) @7157   6 years sieerinn
(edit) @7156   6 years sieerinn
(edit) @7155   6 years sieerinn Koodin siistimistä.
(edit) @7154   6 years sieerinn
(edit) @7153   6 years otjojunt
(edit) @7152   6 years otjojunt
(edit) @7150   6 years otjojunt
(edit) @7149   6 years sieerinn
(edit) @7148   6 years aaelruut
(edit) @7147   6 years otjojunt
(edit) @7146   6 years otjojunt
(edit) @7145   6 years aaelruut
(edit) @7144   6 years otjojunt Käyttäjälle järkevän oloinen ilmoitus jos yhdistäminen ei onnistu.
(edit) @7143   6 years sieerinn Vaihto binääristä tekstimuotoiseen protokollaan.
(edit) @7142   6 years sieerinn Serialisoinnin assembly nimiriippuvuus korjattu NetworkConnectionissa?. Bin …
(edit) @7141   6 years sieerinn
(edit) @7140   6 years sieerinn
(edit) @7139   6 years sieerinn
(edit) @7138   6 years sieerinn
(edit) @7137   6 years otjojunt
(edit) @7136   6 years otjojunt
(edit) @7135   6 years sieerinn
(edit) @7133   6 years aaelruut
(edit) @7132   6 years otjojunt
(edit) @7131   6 years otjojunt
(edit) @7130   6 years otjojunt
(edit) @7129   6 years sieerinn pöö
(edit) @7128   6 years otjojunt
(edit) @7127   6 years sieerinn
(edit) @7126   6 years sieerinn
(edit) @7125   6 years sieerinn
(edit) @7124   6 years otjojunt
(edit) @7123   6 years aaelruut
(edit) @7122   6 years otjojunt
(edit) @7121   6 years otjojunt
(edit) @7120   6 years otjojunt
(edit) @7119   6 years otjojunt
(edit) @7118   6 years sieerinn
(edit) @7117   6 years sieerinn
(edit) @7116   6 years otjojunt
(edit) @7115   6 years sieerinn
(edit) @7114   6 years otjojunt
(edit) @7113   6 years elalhutt
(edit) @7112   6 years otjojunt
(edit) @7111   6 years elalhutt
(edit) @7110   6 years aaelruut
(edit) @7109   6 years sieerinn
(edit) @7108   6 years sieerinn
(edit) @7107   6 years sieerinn
(edit) @7106   6 years sieerinn
(edit) @7105   6 years sieerinn
(edit) @7104   6 years sieerinn Oma piirto-ohjelma tehdään Piirto.cs tiedostoon. Kilpikonnan kuva …
(edit) @7103   6 years otjojunt Lisätty piirron asettaminen päälle ja pois, värin vaihtaminen ja viivan …
(edit) @7102   6 years otjojunt Turtle -harjoituksen ensimmäinen versio
(edit) @7101   6 years otjojunt Luodaan kansio Turtle Graphics -harjoitusta varten
(edit) @7100   6 years sieerinn
(edit) @7099   6 years sieerinn
(edit) @7098   6 years sieerinn
(edit) @7097   6 years sieerinn
(edit) @7096   6 years aaelruut
(edit) @7095   6 years otjojunt
(edit) @7093   6 years empaheik
(edit) @7092   6 years sieerinn
(edit) @7091   6 years sieerinn
(edit) @7090   6 years empaheik
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.