source: 2015 @ 5929

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5929   7 years oslahtin
(edit) @5928   7 years eeonilni valmiiksi saatu pongi
(edit) @5927   7 years sieerinn
(edit) @5926   7 years sieerinn
(edit) @5925   7 years empaheik
(edit) @5924   7 years jujamann pong melkein valmis
(edit) @5923   7 years empaheik
(edit) @5922   7 years vejaihal piteen lasku ja mailojen nopeuttaminen
(edit) @5921   7 years mikrkana
(edit) @5920   7 years sieerinn
(edit) @5919   7 years oslahtin
(edit) @5918   7 years saolekli KAKSI MAILAA ON JO TEHTY MUTTA NE EI LIIKU
(edit) @5917   7 years juleppaa
(edit) @5916   7 years eeonilni pong osa valmis
(edit) @5915   7 years taliimat
(edit) @5914   7 years sieerinn
(edit) @5912   7 years akmikang Pelin ja sankarin ja levelin
(edit) @5911   7 years otoskinn
(edit) @5910   7 years mijarvin pong
(edit) @5909   7 years otoskinn
(edit) @5908   7 years empaheik
(edit) @5906   7 years jotapoti
(edit) @5905   7 years jotapoti Lisätty kurssilaisille tyhjät hakemistot valmiiksi viikolle 24
(edit) @5904   7 years jotapoti
(edit) @5903   7 years sieerinn
(edit) @5902   7 years jotapoti viimeiset uploadit leiriltä
(edit) @5901   7 years empaheik
(edit) @5900   7 years sieerinn
(edit) @5899   7 years sieerinn
(edit) @5898   7 years sieerinn
(edit) @5897   7 years sieerinn
(edit) @5896   7 years sieerinn
(edit) @5895   7 years empaheik
(edit) @5894   7 years sieerinn allnotdone but done
(edit) @5893   7 years jotapoti leirin lopussa valmis versio
(edit) @5892   7 years sieerinn
(edit) @5891   7 years empaheik
(edit) @5890   7 years sieerinn
(edit) @5889   7 years osjoallu valmispeli
(edit) @5888   7 years jotapoti leirin lopulla lähetetty versio.
(edit) @5887   7 years sieerinn
(edit) @5886   7 years sieerinn
(edit) @5885   7 years sieerinn
(edit) @5884   7 years otoljoki FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF …
(edit) @5883   7 years sieerinn
(edit) @5882   7 years empaheik
(edit) @5881   7 years toolala Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. …
(edit) @5880   7 years toolala
(edit) @5879   7 years osjoallu pelivalmis (päivitetty)
(edit) @5878   7 years osjoallu
(edit) @5877   7 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   7 years toolala
(edit) @5875   7 years osjoallu
(edit) @5874   7 years otoljoki lel
(edit) @5873   7 years sieerinn
(edit) @5872   7 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   7 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   7 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   7 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   7 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   7 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   7 years toolala
(edit) @5865   7 years sieerinn
(edit) @5864   7 years toolala
(edit) @5863   7 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   7 years toolala
(edit) @5861   7 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   7 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   7 years toolala
(edit) @5858   7 years toolala
(edit) @5857   7 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   7 years toolala
(edit) @5855   7 years jotapoti
(edit) @5854   7 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   7 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   7 years jotapoti
(edit) @5851   7 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(edit) @5850   7 years sieerinn viikko 23
(add) @5849   7 years sieerinn 2015 vuosi
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.