source: 2015/koodauskerho @ 10337

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @9643   2 years jesirkia
(edit) @9461   3 years rikavila
(edit) @8430   3 years sieerinn
(edit) @8427   4 years sieerinn
(edit) @8419   4 years tesatapa
(edit) @8411   4 years sieerinn
(edit) @8400   4 years sieerinn
(edit) @8393   4 years jotapoti pommi
(edit) @8392   4 years sieerinn
(edit) @8374   4 years tesatapa
(edit) @8345   4 years koannak
(edit) @8317   4 years tesatapa
(edit) @8301   4 years sieerinn
(edit) @8300   4 years sieerinn
(edit) @8182   4 years sieerinn
(edit) @8059   4 years tesatapa
(edit) @8050   4 years aaelruut
(edit) @8048   4 years aaelruut
(edit) @7973   4 years otosjahn
(edit) @7972   4 years aaelruut
(edit) @7908   4 years aaelruut
(edit) @7902   4 years karkaite
(edit) @7802   4 years karkaite
(edit) @7799   4 years aaelruut
(edit) @7730   4 years karkaite
(edit) @7728   4 years aaelruut
(edit) @7674   4 years aaelruut
(edit) @7417   4 years aajualal
(edit) @7375   4 years aajualal
(edit) @7325   4 years aajualal
(edit) @7304   4 years aajualal
(edit) @7255   4 years aajualal
(edit) @7176   4 years sieerinn
(edit) @7172   4 years sieerinn
(edit) @7171   4 years sieerinn
(edit) @7170   4 years empaheik
(edit) @7168   4 years aaelruut
(edit) @7167   4 years empaheik
(edit) @7166   4 years sieerinn
(edit) @7165   4 years sieerinn
(edit) @7164   4 years sieerinn
(edit) @7163   4 years empaheik Lisäsin bong- pelin
(edit) @7162   4 years sieerinn
(edit) @7161   4 years sieerinn
(edit) @7160   4 years sieerinn
(edit) @7159   4 years sieerinn
(edit) @7158   4 years sieerinn
(edit) @7157   5 years sieerinn
(edit) @7156   5 years sieerinn
(edit) @7155   5 years sieerinn Koodin siistimistä.
(edit) @7153   5 years otjojunt
(edit) @7152   5 years otjojunt
(edit) @7149   5 years sieerinn
(edit) @7148   5 years aaelruut
(edit) @7147   5 years otjojunt
(edit) @7146   5 years otjojunt
(edit) @7145   5 years aaelruut
(edit) @7144   5 years otjojunt Käyttäjälle järkevän oloinen ilmoitus jos yhdistäminen ei onnistu.
(edit) @7143   5 years sieerinn Vaihto binääristä tekstimuotoiseen protokollaan.
(edit) @7142   5 years sieerinn Serialisoinnin assembly nimiriippuvuus korjattu NetworkConnectionissa?. Bin …
(edit) @7141   5 years sieerinn
(edit) @7140   5 years sieerinn
(edit) @7139   5 years sieerinn
(edit) @7138   5 years sieerinn
(edit) @7137   5 years otjojunt
(edit) @7135   5 years sieerinn
(edit) @7133   5 years aaelruut
(edit) @7131   5 years otjojunt
(edit) @7130   5 years otjojunt
(edit) @7129   5 years sieerinn pöö
(edit) @7127   5 years sieerinn
(edit) @7125   5 years sieerinn
(edit) @7124   5 years otjojunt
(edit) @7123   5 years aaelruut
(edit) @7122   5 years otjojunt
(edit) @7121   5 years otjojunt
(edit) @7120   5 years otjojunt
(edit) @7119   5 years otjojunt
(edit) @7118   5 years sieerinn
(edit) @7117   5 years sieerinn
(edit) @7116   5 years otjojunt
(edit) @7115   5 years sieerinn
(edit) @7113   5 years elalhutt
(edit) @7112   5 years otjojunt
(edit) @7111   5 years elalhutt
(edit) @7110   5 years aaelruut
(edit) @7109   5 years sieerinn
(edit) @7108   5 years sieerinn
(edit) @7107   5 years sieerinn
(edit) @7106   5 years sieerinn
(edit) @7105   5 years sieerinn
(edit) @7104   5 years sieerinn Oma piirto-ohjelma tehdään Piirto.cs tiedostoon. Kilpikonnan kuva …
(edit) @7103   5 years otjojunt Lisätty piirron asettaminen päälle ja pois, värin vaihtaminen ja viivan …
(edit) @7102   5 years otjojunt Turtle -harjoituksen ensimmäinen versio
(edit) @7101   5 years otjojunt Luodaan kansio Turtle Graphics -harjoitusta varten
(edit) @7096   5 years aaelruut
(edit) @7093   5 years empaheik
(edit) @7092   5 years sieerinn
(edit) @7084   5 years otjojunt
(edit) @7083   5 years empaheik
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.