source: 2015/koodauskerho @ 10337

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @9643   5 years jesirkia
(edit) @9461   5 years rikavila
(edit) @8430   6 years sieerinn
(edit) @8427   6 years sieerinn
(edit) @8419   6 years tesatapa
(edit) @8411   6 years sieerinn
(edit) @8400   6 years sieerinn
(edit) @8393   6 years jotapoti pommi
(edit) @8392   6 years sieerinn
(edit) @8374   6 years tesatapa
(edit) @8345   6 years koannak
(edit) @8317   6 years tesatapa
(edit) @8301   6 years sieerinn
(edit) @8300   6 years sieerinn
(edit) @8182   6 years sieerinn
(edit) @8059   6 years tesatapa
(edit) @8050   6 years aaelruut
(edit) @8048   6 years aaelruut
(edit) @7973   6 years otosjahn
(edit) @7972   6 years aaelruut
(edit) @7908   6 years aaelruut
(edit) @7902   6 years karkaite
(edit) @7802   6 years karkaite
(edit) @7799   6 years aaelruut
(edit) @7730   6 years karkaite
(edit) @7728   6 years aaelruut
(edit) @7674   6 years aaelruut
(edit) @7417   6 years aajualal
(edit) @7375   6 years aajualal
(edit) @7325   6 years aajualal
(edit) @7304   6 years aajualal
(edit) @7255   6 years aajualal
(edit) @7176   7 years sieerinn
(edit) @7172   7 years sieerinn
(edit) @7171   7 years sieerinn
(edit) @7170   7 years empaheik
(edit) @7168   7 years aaelruut
(edit) @7167   7 years empaheik
(edit) @7166   7 years sieerinn
(edit) @7165   7 years sieerinn
(edit) @7164   7 years sieerinn
(edit) @7163   7 years empaheik Lisäsin bong- pelin
(edit) @7162   7 years sieerinn
(edit) @7161   7 years sieerinn
(edit) @7160   7 years sieerinn
(edit) @7159   7 years sieerinn
(edit) @7158   7 years sieerinn
(edit) @7157   7 years sieerinn
(edit) @7156   7 years sieerinn
(edit) @7155   7 years sieerinn Koodin siistimistä.
(edit) @7153   7 years otjojunt
(edit) @7152   7 years otjojunt
(edit) @7149   7 years sieerinn
(edit) @7148   7 years aaelruut
(edit) @7147   7 years otjojunt
(edit) @7146   7 years otjojunt
(edit) @7145   7 years aaelruut
(edit) @7144   7 years otjojunt Käyttäjälle järkevän oloinen ilmoitus jos yhdistäminen ei onnistu.
(edit) @7143   7 years sieerinn Vaihto binääristä tekstimuotoiseen protokollaan.
(edit) @7142   7 years sieerinn Serialisoinnin assembly nimiriippuvuus korjattu NetworkConnectionissa?. Bin …
(edit) @7141   7 years sieerinn
(edit) @7140   7 years sieerinn
(edit) @7139   7 years sieerinn
(edit) @7138   7 years sieerinn
(edit) @7137   7 years otjojunt
(edit) @7135   7 years sieerinn
(edit) @7133   7 years aaelruut
(edit) @7131   7 years otjojunt
(edit) @7130   7 years otjojunt
(edit) @7129   7 years sieerinn pöö
(edit) @7127   7 years sieerinn
(edit) @7125   7 years sieerinn
(edit) @7124   7 years otjojunt
(edit) @7123   7 years aaelruut
(edit) @7122   7 years otjojunt
(edit) @7121   7 years otjojunt
(edit) @7120   7 years otjojunt
(edit) @7119   7 years otjojunt
(edit) @7118   7 years sieerinn
(edit) @7117   7 years sieerinn
(edit) @7116   7 years otjojunt
(edit) @7115   7 years sieerinn
(edit) @7113   7 years elalhutt
(edit) @7112   7 years otjojunt
(edit) @7111   7 years elalhutt
(edit) @7110   7 years aaelruut
(edit) @7109   7 years sieerinn
(edit) @7108   7 years sieerinn
(edit) @7107   7 years sieerinn
(edit) @7106   7 years sieerinn
(edit) @7105   7 years sieerinn
(edit) @7104   7 years sieerinn Oma piirto-ohjelma tehdään Piirto.cs tiedostoon. Kilpikonnan kuva …
(edit) @7103   7 years otjojunt Lisätty piirron asettaminen päälle ja pois, värin vaihtaminen ja viivan …
(edit) @7102   7 years otjojunt Turtle -harjoituksen ensimmäinen versio
(edit) @7101   7 years otjojunt Luodaan kansio Turtle Graphics -harjoitusta varten
(edit) @7096   7 years aaelruut
(edit) @7093   7 years empaheik
(edit) @7092   7 years sieerinn
(edit) @7084   7 years otjojunt
(edit) @7083   7 years empaheik
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.