source: 2015/27/JouniP/ParasPallopeli @ 6776

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @6719   5 years jotapoti Lisätty tähteen törmäämiseen erilaisia räjähdysefektejä. Osa …
(edit) @6633   5 years jotapoti Yhden punaisen pallon x-koordinaatti tulee satunnaisesti. Y on kiinteästi.
(edit) @6587   5 years jotapoti Tasoloikkapeli, jossa liikkuva vihollinen, johon koskettaessa kuolee.
(edit) @6553   5 years jotapoti LuoPallo? muutettu aliohjelmaksi LuoOlio?. Se osaa ottaa muodon yhtenä …
(edit) @6552   5 years jotapoti Aliohjelma LuoPallo?, jolla voi luoda eri paikkoihin eri värisiä ja eri …
(add) @6551   5 years jotapoti ParasPallopeli?-pohja lisätty
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.