source: 2015/27/JouniP/ParasPallopeli @ 10337

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @6719   6 years jotapoti Lisätty tähteen törmäämiseen erilaisia räjähdysefektejä. Osa …
(edit) @6633   6 years jotapoti Yhden punaisen pallon x-koordinaatti tulee satunnaisesti. Y on kiinteästi.
(edit) @6587   6 years jotapoti Tasoloikkapeli, jossa liikkuva vihollinen, johon koskettaessa kuolee.
(edit) @6553   6 years jotapoti LuoPallo? muutettu aliohjelmaksi LuoOlio?. Se osaa ottaa muodon yhtenä …
(edit) @6552   6 years jotapoti Aliohjelma LuoPallo?, jolla voi luoda eri paikkoihin eri värisiä ja eri …
(add) @6551   6 years jotapoti ParasPallopeli?-pohja lisätty
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.