source: 2015/27/JouniP/ParasPallopeli/ParasPallopeli/ParasPallopeli/bin/x86 @ 6633

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @6633   7 years jotapoti Yhden punaisen pallon x-koordinaatti tulee satunnaisesti. Y on kiinteästi.
(edit) @6587   7 years jotapoti Tasoloikkapeli, jossa liikkuva vihollinen, johon koskettaessa kuolee.
(add) @6551   7 years jotapoti ParasPallopeli?-pohja lisätty
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.