source: 2015/23 @ 6469

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5903   8 years sieerinn
(edit) @5902   8 years jotapoti viimeiset uploadit leiriltä
(edit) @5901   8 years empaheik
(edit) @5900   8 years sieerinn
(edit) @5899   8 years sieerinn
(edit) @5898   8 years sieerinn
(edit) @5897   8 years sieerinn
(edit) @5896   8 years sieerinn
(edit) @5895   8 years empaheik
(edit) @5894   8 years sieerinn allnotdone but done
(edit) @5893   8 years jotapoti leirin lopussa valmis versio
(edit) @5892   8 years sieerinn
(edit) @5891   8 years empaheik
(edit) @5890   8 years sieerinn
(edit) @5889   8 years osjoallu valmispeli
(edit) @5888   8 years jotapoti leirin lopulla lähetetty versio.
(edit) @5887   8 years sieerinn
(edit) @5886   8 years sieerinn
(edit) @5885   8 years sieerinn
(edit) @5884   8 years otoljoki FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF …
(edit) @5883   8 years sieerinn
(edit) @5882   8 years empaheik
(edit) @5881   8 years toolala Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. …
(edit) @5880   8 years toolala
(edit) @5879   8 years osjoallu pelivalmis (päivitetty)
(edit) @5878   8 years osjoallu
(edit) @5877   8 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   8 years toolala
(edit) @5875   8 years osjoallu
(edit) @5874   8 years otoljoki lel
(edit) @5873   8 years sieerinn
(edit) @5872   8 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   8 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   8 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   8 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   8 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   8 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   8 years toolala
(edit) @5865   8 years sieerinn
(edit) @5864   8 years toolala
(edit) @5863   8 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   8 years toolala
(edit) @5861   8 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   8 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   8 years toolala
(edit) @5858   8 years toolala
(edit) @5857   8 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   8 years toolala
(edit) @5855   8 years jotapoti
(edit) @5854   8 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   8 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   8 years jotapoti
(edit) @5851   8 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(add) @5850   8 years sieerinn viikko 23
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.