source: 2015/23 @ 6170

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5903   6 years sieerinn
(edit) @5902   6 years jotapoti viimeiset uploadit leiriltä
(edit) @5901   6 years empaheik
(edit) @5900   6 years sieerinn
(edit) @5899   6 years sieerinn
(edit) @5898   6 years sieerinn
(edit) @5897   6 years sieerinn
(edit) @5896   6 years sieerinn
(edit) @5895   6 years empaheik
(edit) @5894   6 years sieerinn allnotdone but done
(edit) @5893   6 years jotapoti leirin lopussa valmis versio
(edit) @5892   6 years sieerinn
(edit) @5891   6 years empaheik
(edit) @5890   6 years sieerinn
(edit) @5889   6 years osjoallu valmispeli
(edit) @5888   6 years jotapoti leirin lopulla lähetetty versio.
(edit) @5887   6 years sieerinn
(edit) @5886   6 years sieerinn
(edit) @5885   6 years sieerinn
(edit) @5884   6 years otoljoki FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF …
(edit) @5883   6 years sieerinn
(edit) @5882   6 years empaheik
(edit) @5881   6 years toolala Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. …
(edit) @5880   6 years toolala
(edit) @5879   6 years osjoallu pelivalmis (päivitetty)
(edit) @5878   6 years osjoallu
(edit) @5877   6 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   6 years toolala
(edit) @5875   6 years osjoallu
(edit) @5874   6 years otoljoki lel
(edit) @5873   6 years sieerinn
(edit) @5872   6 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   6 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   6 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   6 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   6 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   6 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   6 years toolala
(edit) @5865   6 years sieerinn
(edit) @5864   6 years toolala
(edit) @5863   6 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   6 years toolala
(edit) @5861   6 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   6 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   6 years toolala
(edit) @5858   6 years toolala
(edit) @5857   6 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   6 years toolala
(edit) @5855   6 years jotapoti
(edit) @5854   6 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   6 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   6 years jotapoti
(edit) @5851   6 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(add) @5850   6 years sieerinn viikko 23
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.