source: 2015/23 @ 5890

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5890   4 years sieerinn
(edit) @5889   4 years osjoallu valmispeli
(edit) @5888   4 years jotapoti leirin lopulla lähetetty versio.
(edit) @5887   4 years sieerinn
(edit) @5886   4 years sieerinn
(edit) @5885   4 years sieerinn
(edit) @5884   4 years otoljoki FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF …
(edit) @5883   4 years sieerinn
(edit) @5882   4 years empaheik
(edit) @5881   4 years toolala Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. …
(edit) @5880   4 years toolala
(edit) @5879   4 years osjoallu pelivalmis (päivitetty)
(edit) @5878   4 years osjoallu
(edit) @5877   4 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   4 years toolala
(edit) @5875   4 years osjoallu
(edit) @5874   4 years otoljoki lel
(edit) @5873   4 years sieerinn
(edit) @5872   4 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   4 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   4 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   4 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   4 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   4 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   4 years toolala
(edit) @5865   4 years sieerinn
(edit) @5864   4 years toolala
(edit) @5863   4 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   4 years toolala
(edit) @5861   4 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   4 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   4 years toolala
(edit) @5858   4 years toolala
(edit) @5857   4 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   4 years toolala
(edit) @5855   4 years jotapoti
(edit) @5854   4 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   4 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   4 years jotapoti
(edit) @5851   4 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(add) @5850   4 years sieerinn viikko 23
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.