source: 2015/23 @ 5887

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5887   7 years sieerinn
(edit) @5886   7 years sieerinn
(edit) @5885   7 years sieerinn
(edit) @5884   7 years otoljoki FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF …
(edit) @5883   7 years sieerinn
(edit) @5882   7 years empaheik
(edit) @5881   7 years toolala Poistettiin pelaajalta silmät, jotta näyttää kääntyvän aseen kanssa. …
(edit) @5880   7 years toolala
(edit) @5879   7 years osjoallu pelivalmis (päivitetty)
(edit) @5878   7 years osjoallu
(edit) @5877   7 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   7 years toolala
(edit) @5875   7 years osjoallu
(edit) @5874   7 years otoljoki lel
(edit) @5873   7 years sieerinn
(edit) @5872   7 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   7 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   7 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   7 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   7 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   7 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   7 years toolala
(edit) @5865   7 years sieerinn
(edit) @5864   7 years toolala
(edit) @5863   7 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   7 years toolala
(edit) @5861   7 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   7 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   7 years toolala
(edit) @5858   7 years toolala
(edit) @5857   7 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   7 years toolala
(edit) @5855   8 years jotapoti
(edit) @5854   8 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   8 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   8 years jotapoti
(edit) @5851   8 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(add) @5850   8 years sieerinn viikko 23
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.