source: 2015/23 @ 5877

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5877   6 years osjoallu valmispeli
(edit) @5876   6 years toolala
(edit) @5875   6 years osjoallu
(edit) @5874   6 years otoljoki lel
(edit) @5873   6 years sieerinn
(edit) @5872   6 years sieerinn random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.
(edit) @5871   6 years toolala Paljon sälää. Haulikkoa täydellistetty, rekyyli lisätty
(edit) @5870   6 years jotapoti peli melkein valmis
(edit) @5869   6 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5868   6 years jotapoti UUSI KUVIA
(edit) @5867   6 years jotapoti pelinosia
(edit) @5866   6 years toolala
(edit) @5865   6 years sieerinn
(edit) @5864   6 years toolala
(edit) @5863   6 years jotapoti harjoituksia ja pelin osia
(edit) @5862   6 years toolala
(edit) @5861   6 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   6 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   6 years toolala
(edit) @5858   6 years toolala
(edit) @5857   6 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   6 years toolala
(edit) @5855   6 years jotapoti
(edit) @5854   7 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   7 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   7 years jotapoti
(edit) @5851   7 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(add) @5850   7 years sieerinn viikko 23
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.