source: 2015/23 @ 5861

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5861   8 years jotapoti harjoitteluja
(edit) @5860   8 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5859   8 years toolala
(edit) @5858   8 years toolala
(edit) @5857   8 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(edit) @5856   8 years toolala
(edit) @5855   8 years jotapoti
(edit) @5854   8 years sieerinn all done vielä hieman border korjauksia
(edit) @5853   8 years jotapoti vasempaan mailaan asti kontrollit
(edit) @5852   8 years jotapoti
(edit) @5851   8 years sieerinn 2015/23 kurssilaisten kansiot
(add) @5850   8 years sieerinn viikko 23
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.