source: 2015/23/JouniP @ 6214

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5869   7 years jotapoti lukuarvoja suhteutettu ruudun kokoon paremmin
(edit) @5860   7 years jotapoti Aliohjelmalle voi viedä parametreja. Luodaan pitkulaisia ellipsejä ja yksi …
(edit) @5857   7 years jotapoti esimerkki, jossa pallot liikkuvat pelikentällä ja sekoittavat toistensa …
(add) @5855   7 years jotapoti
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.