source: 2014/27/JouniP_esimerkki/Pongpeli @ 5221

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @5221   8 years jotapoti Kahdennusesimerkkiä aloitettu luennolla.
(edit) @5215   8 years jotapoti Mailan liikutus lisätty. Aina kun pallo osuu mailaan, pallon väri vaihtuu …
(edit) @5193   8 years jotapoti luennolla tehdyt esimerkit: ohjelman jakaminen aliohjelmiin, usean mailan …
(add) @5192   8 years jotapoti Lisätty esimerkki-Pong-peli, jossa yksi pallo ja maila.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.