source: 2010/23/elalylon @ 540

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @540   9 years paaaanro Tein Tiistain tehtävät 1-4, tehtävä viiden keskeneräinen versio on tässä.
(edit) @524   9 years paaaanro Tein Pong-pelin valmiiksi.
(edit) @516   9 years arhetaka Tein Pong-pelin melkein valmiiksi. Vain pistelakuri puuttuu.
(add) @481   9 years arhetaka Loin kansioni.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.