Changeset 993 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-18 13:29:25 (12 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Luotu uus abstraktiluokka helpottamaan aseiden tekemistä
Aseiden vaihtoa myös muokattu hieman ja lisätty pyhä purkkakorjaus.

Aiemmasta poisjääneet seinät myös lisätty mukaan.

Location:
2010/23/hniemi/ShootEmUp
Files:
4 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp.sln

  r776 r993  
  11 
  22Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 10.00 
  3 # Visual Studio 2008 
   3# Visual C# Express 2008 
  44Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ShootEmUp", "ShootEmUp\ShootEmUp.csproj", "{4A5727F8-86DE-4DBB-91DE-9505AEF2EA76}" 
  55EndProject 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Alus.cs

  r955 r993  
  4343            : base(width,height) 
  4444        { 
  45             this.kaytossaOlevaAse = new Beam(1, 1); 
  4645            this.Shape = Shapes.Rectangle; 
  4746            this.CanRotate = false; 
   
  4948            this.IgnoresExplosions = true; 
  5049            this.hp = new IntMeter(hp); 
   50            this.AddedToGame += LoadWeapon; 
   51        } 
   52 
   53        private void LoadWeapon() 
   54        { 
   55 
   56            this.SetWeapon(new Beam(5, 35, Game.LoadImage("sade"))); 
  5157        } 
  5258 
   
  8591        { 
  8692            this.Shoot(); 
  87             //PhysicsObject panos = kaytossaOlevaAse.Shoot(); 
  88             //if (panos != null) 
  89             //{ 
  90             //    panos.Angle = this.Angle; 
  91             //} 
  9293        } 
  9394 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r955 r993  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Content\vihollinen1.xnb</Output> 
  11       <Time>2010-06-16T09:14:17.8987316+03:00</Time> 
   11      <Time>2010-06-18T09:57:15.4322347+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Muodostelma.cs

  r922 r993  
  2525                foreach (PhysicsObject alus in this.alukset) 
  2626                { 
  27                     ((WandererBrain)alus.Brain).MovingSpeed = movingSpeed; 
   27                    ((PathFollowerBrain)alus.Brain).Speed = movingSpeed; 
  2828                } 
  2929            } 
   
  4040        /// <param name="reitti">Lista vektoreista, jotka muodostaa reitin.</param> 
  4141        /// <param name="ajastin">Ajastin, jotka käytetään</param> 
  42         public Muodostelma(List<Alus> alukset, List<Vector> reitti, Timer ajastin) 
   42        public Muodostelma(List<Alus> alukset, IList<Vector> reitti, Timer ajastin) 
  4343        { 
  4444            //Asettaa aluslistan 
   
  5252            foreach (PhysicsObject alus in this.alukset) 
  5353            { 
  54                 alus.Brain = new WandererBrain(); 
   54                PathFollowerBrain aivot = new PathFollowerBrain(); 
   55                alus.Brain = aivot; 
  5556                alus.Brain.Active = false; 
  56                 ((WandererBrain)alus.Brain).Add(reitti.ToArray()); 
  57                 ((WandererBrain)alus.Brain).MovingSpeed = movingSpeed; 
   57                aivot.Path = reitti; 
   58                aivot.Speed = movingSpeed; 
   59                //((PathFollowerBrain)alus.Brain).Add(reitti.ToArray()); 
   60                //((PathFollowerBrain)alus.Brain).MovingSpeed = movingSpeed; 
  5861                alus.Position = lahtopiste; 
  5962            } 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Peli.cs

  r955 r993  
  8585             
  8686            //Laidat 
  87             LisaData tieto; 
   87            LisaData tieto = new LisaData(); 
  8888            tieto.Tyyppi = "seina"; 
  8989            tieto.Rajahtaa = true; 
   
  108108            //Seinät 
  109109            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   110 
  110111            vasenLaita = Level.CreateLeftBorder(); 
  111112            vasenLaita.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  112113            vasenLaita.Angle = Angle.Degrees(270); 
  113  
  114114            vasenLaita.Tag = tieto; 
   115 
  115116            oikeaLaita = Level.CreateRightBorder(); 
  116117            oikeaLaita.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  117118            oikeaLaita.Angle = Angle.Degrees(90); 
  118  
  119119            oikeaLaita.Tag = tieto; 
   120 
  120121            pohja = Level.CreateBottomBorder(); 
  121122            pohja.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  122123            pohja.Angle = Angle.Degrees(0); 
  123124            pohja.Size = new Vector(pohja.Width - 120, pohja.Height); 
  124  
  125125            pohja.Tag = tieto; 
   126 
  126127            katto = Level.CreateTopBorder(); 
  127128            katto.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  128129            katto.Angle = Angle.Degrees(180); 
  129130            katto.Size = new Vector(katto.Width - 120, katto.Height); 
  130  
  131131            katto.Tag = tieto; 
  132132 
   
  182182            aseNimet[2].Text = "Photon"; 
  183183 
   184            Timer purkkaAjastin = new Timer(); 
   185            purkkaAjastin.Interval = 0.01; 
   186            purkkaAjastin.Trigger += Purkkakorjaus; 
   187            Add(purkkaAjastin); 
   188            purkkaAjastin.Start(1); 
   189             
   190        } 
   191 
   192        void Purkkakorjaus(Timer sender) 
   193        { 
   194            VaihdaAsetta(1); 
  184195        } 
  185196 
   
  215226            pelaajaAlus.Animation.Start(); 
  216227 
  217             LisaData tieto; 
   228            LisaData tieto = new LisaData(); 
  218229            tieto.Tyyppi = "oma"; 
  219230            tieto.Rajahtaa = true; 
   
  230241            weapons = new Weapon[3]; 
  231242 
  232             weapons[0] = new Beam(1, 1); 
  233             ((Beam)weapons[0]).BeamCollision = AmmusOsuu; 
   243            //LoadImage("sade"); 
   244 
   245            weapons[0] = new Beam(5, 35, LoadImage("sade")); 
   246            ((ShmupWeapon)weapons[0]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  234247            weapons[0].Position = new Vector(0, -40); 
  235             weapons[1] = new Missile(1, 1); 
  236             ((Missile)weapons[1]).MissileCollision = AmmusOsuu; 
   248            weapons[1] = new Missile2(15, 30, LoadImage("ohjus")); 
   249            ((ShmupWeapon)weapons[1]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  237250 
  238251            weapons[2] = new Photon(1, 1); 
   
  246259 
  247260            Add(pelaajaAlus); 
  248             pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[OLETUSASE]); 
   261             
  249262             
  250263            AddCollisionHandler(pelaajaAlus, PelaajaTormaa); 
   
  358371            //Aseen säätö 
  359372            Photon ase = new Photon(10, 10); 
  360             LisaData ammuksenData; 
   373            LisaData ammuksenData = new LisaData(); 
  361374            ammuksenData.Damage = 20; 
  362375            ammuksenData.Rajahtaa = false; 
   
  409422            } 
  410423 
  411             List<Vector> reitti = ArvoReitti(RandomGen.NextInt(0,5)); 
   424            IList<Vector> reitti = ArvoReitti(RandomGen.NextInt(0,5)); 
  412425            Muodostelma muodostelma = new Muodostelma(alukset, reitti, LuoLahettaja()); 
  413             muodostelma.MovingSpeed = 100; 
   426            muodostelma.MovingSpeed = 200; 
  414427            muodostelma.Start(); 
  415428        } 
   
  438451            Alus vihollinen = new Alus(kuva.Width/5, kuva.Height/5, hp); 
  439452            vihollinen.Image = kuva; 
  440             LisaData tieto; 
   453            LisaData tieto = new LisaData(); 
  441454            tieto.Tyyppi = "vihollinen"; 
  442455            tieto.Rajahtaa = true; 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/ShootEmUp.csproj

  r897 r993  
  5757  </PropertyGroup> 
  5858  <ItemGroup> 
  59     <Reference Include="Jypeli2, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
   59    <Reference Include="Jypeli2, Version=2.1.9.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
  6060      <SpecificVersion>False</SpecificVersion> 
  6161      <HintPath>..\..\..\lib\Jypeli2.dll</HintPath> 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Weapons.cs

  r955 r993  
  1212    /// Säilyttää aseita ja aluksia varten tagissa tietoa 
  1313    /// </summary> 
  14     struct LisaData 
  15     { 
  16         public int Damage; 
  17         public string Tyyppi; 
  18         public bool Rajahtaa; 
  19     } 
  20  
  21     /// <summary> 
  22     /// Sädease 
  23     /// Ampuu sinisen säteen 
  24     /// </summary> 
  25     class Beam : Weapon 
  26     { 
  27         private Image ammus; 
  28         public int Damage { get; set; } 
   14    class LisaData 
   15    { 
   16 
   17        private int damage; 
   18        public int Damage 
   19        { 
   20            get { return damage; } 
   21            set { damage = value; } 
   22        } 
   23        private string tyyppi; 
   24        public string Tyyppi 
   25        { 
   26            get { return tyyppi; } 
   27            set { tyyppi = value; } 
   28        } 
   29        private bool rajahtaa; 
   30        public bool Rajahtaa 
   31        { 
   32            get { return rajahtaa; } 
   33            set { rajahtaa = value; } 
   34        } 
   35    } 
   36 
   37    /// <summary> 
   38    /// Abstraktiluokka nopeuttamaan uuden aseiden luontia 
   39    /// </summary> 
   40    abstract class ShmupWeapon : Weapon  
   41    { 
   42        public Image Projectile { get; set; } 
   43        public int Damage { 
   44            get { return ((LisaData)this.Tag).Damage; } 
   45            set { Data.Damage = value;} 
   46        } 
  2947        public int Level { get; private set; } 
  30         public CollisionHandler BeamCollision { get; set; } 
  31  
  32  
  33         public Beam(double width, double height) 
  34             : base(width, height) 
   48        public CollisionHandler ProjectileCollision { get; set; } 
   49        public LisaData Data { 
   50            get { return (LisaData)this.Tag; } 
   51            set { this.Tag = value; } 
   52        } 
   53         
   54 
   55        private double projectileWidth; 
   56        private double projectileHeigth; 
   57 
   58        /// <summary> 
   59        /// Shmup-ase 
   60        /// Luo level 1 aseen damagella 1 
   61        /// </summary> 
   62        /// <param name="width"></param> 
   63        /// <param name="height"></param> 
   64        public ShmupWeapon(double width, double height) 
   65            : base(1, 1) 
  3566        { 
  3667            Level = 1; 
  3768            Color = Color.Blue; 
  38             Damage = 20; 
   69 
   70            projectileWidth = width; 
   71            projectileHeigth = height; 
   72 
   73            LisaData ase = new LisaData(); ; 
   74            ase.Damage = 1; 
   75            ase.Rajahtaa = false; 
   76            ase.Tyyppi = "oma"; 
   77            this.Tag = ase; 
   78 
  3979            this.AddedToGame += LisaaAV; 
  4080            this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 5)); 
   
  4585        /// Lisää kuvan ja äänen aseeseen 
  4686        /// </summary> 
  47         private void LisaaAV() 
   87        protected void LisaaAV() 
  4888        { 
  4989            //AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
  50             ammus = Game.LoadImage("sade"); 
   90            //ammus = Game.LoadImage("sade"); 
  5191        } 
  5292 
   
  5696        } 
  5797 
   98        /// <summary> 
   99        /// Tämän tehtävä on palauttaa se nopeus, jolla ammus lähtee 
   100        /// </summary> 
   101        /// <returns></returns> 
   102        protected abstract double GetSpeed(); 
   103 
  58104        protected override PhysicsObject OnShoot() 
  59105        { 
  60  
  61             PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * 35, Level * 5); 
  62  
  63             LisaData ammus; 
  64             ammus.Damage = 3; 
  65             ammus.Rajahtaa = false; 
  66             ammus.Tyyppi = "oma"; 
  67             projectile.Tag = ammus; 
  68  
  69             projectile.Image = this.ammus; 
   106            PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * projectileWidth, Level * projectileHeigth); 
   107 
   108            projectile.Tag = this.Tag; 
   109 
   110            projectile.Image = this.Projectile; 
  70111            projectile.Position = this.Position; 
  71112            projectile.Color = this.Color; 
  72113            projectile.IgnoresExplosions = true; 
  73114            projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
  74             SetCollisionHandler(projectile, BeamCollision); 
  75             ShootProjectile(projectile, 3000 + (Math.Sin(Game.Time.SinceStartOfGame.Milliseconds) * 100)); 
   115            SetCollisionHandler(projectile, ProjectileCollision); 
   116            ShootProjectile(projectile, GetSpeed()); 
  76117 
  77118            return projectile; 
  78119        } 
  79120    } 
   121 
   122    /// <summary> 
   123    /// Sädease 
   124    /// </summary> 
   125    class Beam : ShmupWeapon 
   126    { 
   127        /// <summary> 
   128        /// Säde-aseen konstruktori 
   129        /// Ampuu siis tiukkaan tahtiin 
   130        /// </summary> 
   131        /// <param name="projectileWidth">Ammuksen leveys</param> 
   132        /// <param name="projectileHeigth">Ammuksen pituus</param> 
   133        /// <param name="projectileImage">Ammuksen kuva</param> 
   134        public Beam(double projectileWidth, double projectileHeigth, Image projectileImage) 
   135            : base(projectileHeigth, projectileWidth) 
   136        { 
   137            Projectile = projectileImage; 
   138        } 
   139 
   140        protected override double  GetSpeed() 
   141        { 
   142            return 2000 + (Math.Sin(Game.Time.SinceStartOfGame.Milliseconds) * 100); 
   143        } 
   144    } 
   145 
   146    /// <summary> 
   147    /// Ohjus-ase 
   148    /// </summary> 
   149    class Missile2 : ShmupWeapon 
   150    { 
   151        /// <summary> 
   152        /// Luo ohjus-aseen 
   153        /// </summary> 
   154        /// <param name="projectileWidth">Ammuksen leveys</param> 
   155        /// <param name="projectileHeigth">Ammuksen pituus</param> 
   156        /// <param name="projectileImage">Ammuksen kuva</param> 
   157        public Missile2(double projectileWidth, double projectileHeigth, Image projectileImage) 
   158            : base(projectileHeigth, projectileWidth) 
   159        { 
   160            Projectile = projectileImage; 
   161            Damage = 20; 
   162            this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 300)); 
   163        } 
   164 
   165        protected override double GetSpeed() 
   166        { 
   167            return 1000; 
   168        } 
   169    } 
   170 
  80171 
  81172    /// <summary> 
   
  94185        { 
  95186            Level = 1; 
  96             Damage = 20; 
  97187            this.IsVisible = false; 
  98188            this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0,0,0,0,300)); 
  99189            Color = Color.Blue; 
  100190            this.AddedToGame += LisaaAV; 
  101             LisaData ase; 
   191            LisaData ase = new LisaData(); 
  102192            ase.Damage = 20; 
  103193            ase.Rajahtaa = true; 
   
  157247        { 
  158248            Level = 1; 
  159             Damage = 20; 
  160249            this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0,0,0,0,150)); 
  161250            Color = Color.Blue; 
   
  164253 
  165254            //Tagi 
  166             LisaData ase; 
  167             ase.Damage = 20; 
   255            LisaData ase = new LisaData(); ; 
   256            ase.Damage = 15; 
  168257            ase.Rajahtaa = false; 
  169258            ase.Tyyppi = "oma"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.