Ignore:
Timestamp:
2018-08-01 11:40:13 (15 months ago)
Author:
lukrmoil
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/30/HugoE/HanniAndHoo/HanniAndHoo/HanniAndHoo/HanniAndHoo.cs

  r9825 r9827  
  1111    Image HanninKuva = LoadImage("Hanni"); 
  1212    Image HoonKuva = LoadImage("Hoo"); 
  13     Image taustis = LoadImage("sky1"); 
  14     Image taustis2 = LoadImage("Space"); 
  15  
  16        
   13    Image taustis = LoadImage("pihamaa"); 
   14    Image taustis2 = LoadImage("avaruus"); 
   15      
  1716    PlasmaCannon HanninAse; 
  1817    Cannon HoonAse; 
  1918 
   19    PhysicsObject AlaReuna; 
   20    PhysicsObject taso; 
   21 
  2022    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("jump"); 
  2123 
  22      
  23  
  24     
   24   
  2525    PeliUkko Hanni; 
  2626    PeliUkko Hoo; 
   27 
  2728    public override void Begin() 
  2829    { 
  29         AlkuValikko(); 
  30         //IsFullScreen = true; 
  31          
  32  
   30        AlkuValikko();               
  3331    } 
  3432 
   
  10199        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  102100        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Hanni vs. Hoo", 
  103         "Aloita peli", "Lopeta");   
   101        "Valitse kenttä", "Lopeta");   
  104102        Level.Background.Color = Color.Black; 
  105103        Add(alkuValikko); 
  106         alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   104        alkuValikko.AddItemHandler(0, Kenttävalikko); 
  107105        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
  108106 
   
  113111        MediaPlayer.Stop(); 
  114112        MultiSelectWindow loppuValikko = new MultiSelectWindow("Hanni vs. Hoo", 
  115        "Pelaa uudestaan", "Lopeta"); 
   113        "Pelaa uudestaan", "Lopeta"); 
  116114        Level.Background.Color = Color.Black; 
  117115        Add(loppuValikko); 
  118         loppuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   116        loppuValikko.AddItemHandler(0, Kenttävalikko); 
  119117        loppuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
  120118    } 
  121119 
  122     void AloitaPeli() 
   120 
   121     
   122    void Kenttävalikko() 
   123    { 
   124        MultiSelectWindow Kenttävalikko = new MultiSelectWindow("Kenttävalikko", "Pilvimaa", "Avaruus"); 
   125        Add(Kenttävalikko); 
   126        Kenttävalikko.AddItemHandler(0, Pihamaa); 
   127        Kenttävalikko.AddItemHandler(1, Avaruus);                 
   128    } 
   129 
   130    void Avaruus() 
  123131    { 
  124132        MediaPlayer.Stop(); 
  125133        ClearAll(); 
   134        PhysicsObject AlaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(Screen.Width, 50); 
   135        AlaReuna.Y = Screen.Bottom + 50; 
   136        AlaReuna.Tag = "AlaReuna"; 
   137        AlaReuna.Color = Color.Black; 
   138        Add(AlaReuna); 
   139        Level.Background.Image = taustis2; 
  126140        LuoKentta(); 
  127141        LuoPelaajat(); 
  128142        LuoNappaimet(); 
  129          
  130     } 
  131  
  132  
   143        taso.Oscillate(new Vector(0, 18), 68, 0.20); 
   144    } 
   145 
   146    void Pihamaa() 
   147    { 
   148        MediaPlayer.Stop(); 
   149        ClearAll(); 
   150        PhysicsObject AlaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(Screen.Width, 50); 
   151        AlaReuna.Y = Screen.Bottom + 50; 
   152        AlaReuna.Tag = "AlaReuna"; 
   153        AlaReuna.Color = Color.DarkBrown; 
   154        Add(AlaReuna); 
   155        Level.Background.Image = taustis; 
   156        LuoKentta(); 
   157        LuoPelaajat(); 
   158        LuoNappaimet(); 
   159           
   160    } 
   161 
   162     
  133163    void Tormaa(PhysicsObject Tormaaja, PhysicsObject Kohde) 
  134164    { 
  135         if (!Kohde.Tag.Equals("pelaaja")) return; 
  136         //Kohde.Hit(Tormaaja.Velocity * 25 + new Vector(0,100)); 
  137         //Kohde.Y += 100; 
  138         //Kohde.LinearDamping = 1; 
  139         //Kohde.Velocity = (Tormaaja.Velocity * 25 + new Vector(0, 100)); 
  140         //PeliUkko KohdeUkko = (PeliUkko)Kohde; 
  141         //KohdeUkko.ForceJump(1000); 
  142         //{ 
  143         //    if (Tormaaja.Y > Kohde.Y); 
  144         //} 
   165        if (!Kohde.Tag.Equals("pelaaja")) return;       
  145166        PeliUkko pu = (PeliUkko)Kohde; 
  146167        pu.Elamalaskuri.AddValue(-2); 
   
  201222    { 
  202223        Image Taso = LoadImage("platform"); 
  203         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(275, 25); 
   224        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(275, 20); 
  204225        taso.X = x; 
  205226        taso.Y = y; 
  206227        Add(taso); 
  207         taso.Oscillate(new Vector(0, 10), 50, 0.5); 
   228         
  208229        taso.Image = Taso; 
  209230        taso.Tag = "taso"; 
  210  
   231        //taso.CollisionIgnoreGroup = 7; 
  211232        taso.MakeOneWay(); 
  212  
  213233    } 
  214234    void LuoKentta() 
  215     { 
  216          
   235    {      
  217236        MediaPlayer.Stop(); 
  218237        MediaPlayer.Volume = 0.2; 
  219238        MediaPlayer.Play("TaistelumusaEhdokas2"); 
  220         MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  221         Level.Background.Color = Color.Gray;         
   239        MediaPlayer.IsRepeating = true;         
  222240        Level.Width = Screen.Width; 
  223241        Level.Height = Screen.Height; 
  224         Level.Background.Image = taustis2; 
  225242        Level.Background.ScaleToLevelByWidth(); 
  226243        Gravity = new Vector(0.0, -1750.0);         
  227         PhysicsObject AlaReuna = Level.CreateBottomBorder(0.0, true); 
  228         AlaReuna.Y += 75; 
  229         AlaReuna.Tag = "AlaReuna"; 
  230         AlaReuna.Color = Color.Black; 
  231244        PhysicsObject OikeaReuna = Level.CreateRightBorder(1.0, true); 
  232245        OikeaReuna.Tag = "OikeaReuna"; 
   
  287300    void AmmuAseella(PlasmaCannon HanninAse) 
  288301    { 
  289         PhysicsObject Ammus = HanninAse.Shoot();         
   302        PhysicsObject Ammus = HanninAse.Shoot(); 
  290303        HanninAse.FireRate = 3; 
  291304        if (Ammus != null) 
   
  299312    void AmmuAseella2(Cannon HoonAse) 
  300313    { 
  301         PhysicsObject Ammus2 = HoonAse.Shoot(); 
   314        PhysicsObject Ammus2 = HoonAse.Shoot();        
  302315        HoonAse.FireRate = 2; 
  303316        if (Ammus2 != null) 
   317         
  304318        { 
  305319            Ammus2.Size *= 5; 
  306             Ammus2.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(4.5); 
   320            Ammus2.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
  307321            Ammus2.Tag = "Pelaajan2Ammus"; 
  308  
  309         } 
   322            //Ammus2.CollisionIgnoreGroup = 7; 
   323        }  
  310324 
  311325    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.