Changeset 973 for 2010/24/vehakala


Ignore:
Timestamp:
2010-06-18 12:38:03 (13 years ago)
Author:
vehakala
Message:

valmis peli :D

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/vehakala/Lamari10/Peli.cs

  r938 r973  
  44using Jypeli.Assets; 
  55 
  6 public class Peli : PhysicsGame 
   6public class Peli : PhysicsGame  
  77{ 
  88    PhysicsObject pelaaja2; 
   
  1212    string kenellaKiekko; 
  1313    PhysicsObject maali; 
   14 
   15    IntMeter pistelaskuri1; 
   16    IntMeter pistelaskuri2; 
   17 
  1418    //double maxNopeus = 200; 
  15      
   19 
  1620 
  1721 
   
  2024    { 
  2125        LuoKentta(); 
  22         AsetaOhjaimet(); 
   26        AsetaNappaimet(); 
   27        AsetaGamePadOhjaimet(); 
  2328        LuoKiekko(); 
  24  
  25     } 
   29        LisaaPisteNaytto1(); 
   30        LisaaPisteNaytto2(); 
   31    } 
   32 
   33    void LisaaPisteNaytto1() 
   34    { 
   35        pistelaskuri1 = new IntMeter(0); 
   36        ValueDisplay pisteNaytto1 = new ValueDisplay(); 
   37        pisteNaytto1.Text = "maaleja: "; 
   38        pisteNaytto1.X = Screen.Right + -100; 
   39        pisteNaytto1.Y = Screen.Top - 100; 
   40        pisteNaytto1.ValueColor = Color.Red; 
   41        pisteNaytto1.TextColor = Color.Red; 
   42        pisteNaytto1.BindTo(pistelaskuri1); 
   43        Add(pisteNaytto1); 
   44 
   45    } 
   46    void LisaaPisteNaytto2() 
   47    { 
   48        pistelaskuri2 = new IntMeter(0); 
   49        ValueDisplay pisteNaytto2 = new ValueDisplay(); 
   50        pisteNaytto2.Text = "maaleja: "; 
   51        pisteNaytto2.X = Screen.Left + 100; 
   52        pisteNaytto2.Y = Screen.Top - 100; 
   53        pisteNaytto2.ValueColor = Color.Red; 
   54        pisteNaytto2.TextColor = Color.Red; 
   55        pisteNaytto2.BindTo(pistelaskuri2); 
   56        Add(pisteNaytto2); 
   57    } 
   58 
  2659 
  2760    void LuoKentta() 
   
  5588    } 
  5689 
  57  
  58     void AsetaOhjaimet() 
  59     { 
  60         //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(-50, 0)); 
  61         //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(50, 0)); 
  62         //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, 50)); 
  63         //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, -50)); 
   90    void AsetaNappaimet() 
   91    { 
  6492        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja2, Angle.Degrees(5)); 
  6593        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja2, Angle.Degrees(-5)); 
   
  6896        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, LopetaSpinnaus, "Lopeta spinnaus", pelaaja2); 
  6997 
  70         //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(-10, 0)); 
  71         //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(10, 0)); 
  72         //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, 10)); 
  73         //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, -10)); 
  74  
  7598        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Laukaise, "laukaise kiekko", pelaaja2); 
  7699 
   
  79102        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja1, 5.0); 
  80103        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja1, -5.0); 
  81  
  82         //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(-10, 0)); 
  83         //Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(10, 0)); 
  84         //Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(0, 10)); 
  85         //Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(0, -10)); 
  86104        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, LopetaSpinnaus, "Lopeta spinnaus", pelaaja1); 
  87105        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed, Laukaise, "laukaise kiekko", pelaaja1); 
  88106 
  89  
  90  
  91107        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  92108 
  93109    } 
  94110 
   111    void AsetaGamePadOhjaimet() 
   112    { 
   113        //Pelaaja 1 
   114        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja1, Angle.Degrees(5)); 
   115        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja1, Angle.Degrees(-5)); 
   116        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Down, LopetaSpinnaus, null, pelaaja1); 
   117        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja1, -5.0); 
   118        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, LaukaiseXbox, "laukaise kiekko", pelaaja1, ControllerOne); 
   119 
   120        //Pelaaja2 
   121 
   122        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja2, Angle.Degrees(5)); 
   123        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja2, Angle.Degrees(-5)); 
   124        ControllerTwo.Listen(Button.B, ButtonState.Down, LopetaSpinnaus, null, pelaaja2); 
   125        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja2, 5.0); 
   126        ControllerTwo.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, LaukaiseXbox, "laukaise kiekko", pelaaja2, ControllerTwo); 
   127 
   128    } 
   129 
  95130    void LopetaSpinnaus(PhysicsObject pelaaja) 
  96131    { 
  97132        pelaaja.Velocity = Vector.Zero; 
  98         pelaaja.Angle = Angle.Degrees(0); 
  99133    } 
  100134 
  101135    void Kiihdyta(PhysicsObject pelaaja, double length) 
  102136    { 
  103         //if (pelaaja.Velocity.Magnitude < maxNopeus) 
  104         //{ 
  105             pelaaja.Velocity += Vector.FromLengthAndAngle(length, pelaaja.Angle); 
  106         //} 
   137        pelaaja.Velocity += Vector.FromLengthAndAngle(length, pelaaja.Angle); 
  107138    } 
  108139 
   
  121152    } 
  122153 
  123     void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, Vector vektori) 
  124     { 
  125         pelaaja.Push(vektori); 
  126     } 
  127  
  128     void PysaytaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, Vector vektori) 
  129     { 
  130         pelaaja.Stop(); 
  131     } 
   154    void LaukaiseXbox(PhysicsObject pelaaja, GamePad g) 
   155    { 
   156        double tatinAsento = g.RightTriggerState; 
   157        if (tatinAsento > 0.1) 
   158        { 
   159            Laukaise(pelaaja); 
   160        } 
   161    } 
   162 
  132163    void LuoKiekko() 
  133164    { 
   
  140171    } 
  141172 
  142  
  143173    void PelaajaTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
  144174    { 
   
  183213        PhysicsObject tolppa2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 10.0); 
  184214        PhysicsObject tolppa3 = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  185          
   215 
  186216 
  187217        maali.X = x; 
  188218        maali.Y = y; 
  189         
   219 
  190220 
  191221        maali.Image = LoadImage("maal1"); 
   222 
   223        maali.Tag = "oikea maali"; 
  192224 
  193225        tolppa1.Shape = Shapes.Rectangle; 
   
  198230        tolppa1.Color = Color.Red; 
  199231 
  200          
   232 
  201233        tolppa2.X = x; 
  202234        tolppa2.Y = maali.Bottom; 
   
  213245        Add(tolppa2); 
  214246        Add(tolppa3); 
   247 
   248 
   249        // x-koordinaatti, y-koordinaati, leveys, korkeus 
   250        LuoSeina(0, 310, 1000, 15); 
   251        LuoSeina(0, -310, 1000, 15); 
   252        LuoSeina(480, 15, 20, 650); 
   253        LuoSeina(-480, 15, 20, 650); 
  215254         
  216255 
  217256 
  218257 
  219          
   258 
   259 
   260 
   261 
  220262        return maali; 
  221263    } 
  222     void KasittelekiekonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   264    void KasittelekiekonTormays(PhysicsObject kiekko, PhysicsObject kohde) 
  223265    { 
  224266        //kun kiekko menee maalin, peli alkaa keskeltä. 
  225         pallo.Destroy(); 
  226         if () 
  227         { 
  228          
  229         } 
   267 
   268        if (kohde.Tag.ToString() == "oikea maali") 
   269        { 
   270            if (kenellaKiekko == "pelaaja1") 
   271            { 
   272                pistelaskuri1.Value++; 
   273            } 
   274 
   275            if (kenellaKiekko == "pelaaja2") 
   276                pistelaskuri2.Value++; 
   277            { 
   278                // pelaaja 2 saa pisteen 
   279            } 
   280 
   281            kiekko.Stop(); 
   282            kiekko.Position = Vector.Zero; 
   283        } 
   284    } 
   285    void LuoSeina(double x, double y, double leveys, double korkeus)  
   286    { 
   287        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   288 
   289        seina.IsVisible = false; 
   290        seina.Position = new Vector(x, y); 
   291        seina.Color = Color.Black; 
   292        Add(seina); 
  230293    } 
  231294 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.