Changeset 9677


Ignore:
Timestamp:
2018-06-07 14:55:25 (18 months ago)
Author:
eedadu
Message:
 
Location:
2018/23/EELID
Files:
22 added
28 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2018/23/EELID/MedievalLands.cs

  r9613 r9677  
  1818    IntMeter karttaLaskuri = new IntMeter(0, 0, 1); 
  1919    IntMeter miekkaLaskuri = new IntMeter(0, 0, 1); 
  20  
   20    PhysicsObject peikko; 
  2121    PhysicsObject pelaaja; 
  22  
   22    IntMeter VihuElamaLaskuri; 
   23    IntMeter ElamaLaskuri; 
  2324    IntMeter rahaLaskuri; 
   25    Timer puukonHeitto; 
  2426 
  2527    void Valikko() 
  2628    { 
  2729        valikonKohdat = new List<Label>(); // Alustetaan lista, johon valikon kohdat tulevat 
  28  
   30        MeneTappeluun(); 
  2931        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");  // Luodaan uusi Label-olio, joka toimii uuden pelin aloituskohtana 
  3032        kohta1.Position = new Vector(0, 40);  // Asetetaan valikon ensimmäinen kohta hieman kentän keskikohdan yläpuolelle 
   
  6567        rahaNaytto.BindTo(rahaLaskuri); 
  6668        Add(rahaNaytto); 
   69    } 
   70    void MeneTappeluun() 
   71    { 
   72        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, PeikkoTappelu, null); 
  6773    } 
  6874 
   
  230236                PeikkoTappelu(); 
  231237                break; 
   238            case 999999999: 
   239                Exit(); 
   240                break; 
  232241 
  233242        } 
   
  362371        AsetaVastaustenNumerot(99999999, 19, 17999999); 
  363372    } 
   373 
  364374    private void Metsa004() 
  365375    { 
   
  367377        AsetaVastausvauhtoehdot("", "Aloita taistelu.", ""); 
  368378        kysymysNumero = 3; 
  369         AsetaVastaustenNumerot(999999999, 19, 999999999); 
  370     } 
   379        AsetaVastaustenNumerot(9999, 19, 99999); 
   380    } 
   381 
  371382    private void PeikkoTappelu() 
  372383    { 
   384 
  373385        ClearAll(); 
   386        Valikko(); 
   387        heitaPuukko(); 
   388        puukonHeitto = new Timer(); 
   389        puukonHeitto.Interval = 0.1; 
   390        puukonHeitto.Timeout += heitaPuukko; 
   391        puukonHeitto.Start(); 
  374392        Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
  375393        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("Kentta"); 
   
  380398        pelaaja.Shape = Shape.Heart; 
  381399        pelaaja.Color = Color.Red; 
   400        pelaaja.CanRotate = false; 
   401        pelaaja.Tag = "Pelaaja"; 
   402        GameObject ohjeet = new GameObject(320, 200 ); 
   403        ohjeet.Image = LoadImage("Controls"); 
   404        ohjeet.Y = 300; 
   405        Add(ohjeet, -1); 
   406 
  382407 
  383408 
  384409 
  385410        PhysicsObject Peikko = new PhysicsObject(50, 50); 
   411        LuoVihuElamaLaskuri(Peikko); 
  386412        Peikko.Shape = Shape.Heart; 
  387413        Peikko.Color = Color.Black; 
   414        Peikko.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  388415        Peikko.Y = 100; 
  389416        Peikko.X = 0; 
   417        Add(Peikko); 
   418        if (VihuElamaLaskuri.Value == 0) 
   419        { 
   420            Peikko.Destroy(); 
   421            Metsa005(); 
   422             
   423        } 
   424 
   425 
  390426 
  391427 
  392428        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, 
  393           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-10, 0)); 
   429          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-100, 0)); 
  394430        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, 
  395           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(10, 0)); 
   431          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(100, 0)); 
  396432        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, 
  397           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 10)); 
   433          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 100)); 
  398434        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, 
  399           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -10)); 
  400  
  401  
  402         Add(Peikko); 
   435          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -100)); 
   436        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, 
   437          Lyo, null); 
   438 
   439 
   440        void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
   441        { 
   442            pelaaja.Move(vektori); 
   443        } 
  403444 
  404445 
   
  409450        pelaaja.Position = paikka; 
  410451    } 
  411  
  412     void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
  413     { 
  414         pelaaja.Hit(vektori); 
  415     } 
   452    void Lyo() 
   453    { 
   454        VihuElamaLaskuri.Value -= 1; 
   455 
   456    } 
   457    void Osu(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject Puukko) 
   458    { 
   459        ElamaLaskuri.Value -= 1; 
   460 
   461    } 
   462 
   463    void LuoVihuElamaLaskuri(PhysicsObject peikko) 
   464    { 
   465        VihuElamaLaskuri = new IntMeter(100, 0, 100); 
   466        Label VihuElamaNaytto = new Label(); 
   467        VihuElamaNaytto.Title = "Peikon Elämät"; 
   468        VihuElamaNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   469        VihuElamaNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   470        VihuElamaNaytto.TextColor = Color.White; 
   471        VihuElamaNaytto.Color = Color.Black; 
   472        VihuElamaNaytto.BindTo(VihuElamaLaskuri); 
   473        Add(VihuElamaNaytto); 
   474        VihuElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
   475        { 
   476            peikko.Destroy(); 
   477            puukonHeitto.Stop(); 
   478 
   479        }; 
   480    } 
   481    void LuoElamaLaskuri(PhysicsObject pelaaja) 
   482    { 
   483        ElamaLaskuri = new IntMeter(5, 0, 5); 
   484        Label ElamaNaytto = new Label(); 
   485        ElamaNaytto.Title = "Pelaajan Elämät"; 
   486        ElamaNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   487        ElamaNaytto.Y = Screen.Top - 200; 
   488        ElamaNaytto.TextColor = Color.White; 
   489        ElamaNaytto.Color = Color.Black; 
   490        ElamaNaytto.BindTo(ElamaLaskuri); 
   491        Add(ElamaNaytto); 
   492        ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
   493        { 
   494            pelaaja.Destroy(); 
   495            puukonHeitto.Stop(); 
   496 
   497        }; 
   498 
   499 
   500 
   501    } 
   502 
   503 
  416504    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  417505    { 
   
  420508        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  421509        palikka.Color = Color.Black; 
   510        palikka.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  422511        Add(palikka); 
  423512    } 
   
  425514    { 
  426515        pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   516        LuoElamaLaskuri(pelaaja); 
  427517        pelaaja.Position = paikka; 
  428         pelaaja.Shape = Shape.Rectangle; 
  429         pelaaja.Color = Color.Black; 
   518        AddCollisionHandler(pelaaja, "Puukko", Osu); 
  430519        Add(pelaaja); 
  431520    } 
   521    void heitaPuukko() 
   522    { 
   523        PhysicsObject puukko = new PhysicsObject(5, 19); 
   524        puukko.Image = LoadImage("Puukko"); 
   525        puukko.Tag = "Puukko"; 
   526        puukko.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   527        puukko.X = RandomGen.NextDouble(-300, 300); 
   528        puukko.Y = RandomGen.NextDouble(200, 200); 
   529        puukko.Velocity = new Vector(0, -200); 
   530        puukko.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(5.0); 
   531        Add(puukko); 
   532    } 
   533    private void Metsa005() 
   534    { 
   535        otsikko.Text = "Voitit Pelin"; 
   536        AsetaVastausvauhtoehdot("Demon loppu", "Demon Loppu", "Lopeta Peli"); 
   537        kysymysNumero = 3; 
   538        AsetaVastaustenNumerot(999999999, 999999999, 999999999); 
   539    } 
   540 
  432541} 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/Content.mgcb

  r9613 r9677  
  6868/build:Kentta.txt 
  6969 
   70#begin ../../Puukko.png 
   71/importer:TextureImporter 
   72/processor:TextureProcessor 
   73/processorParam:ColorKeyColor=255,0,255,255 
   74/processorParam:ColorKeyEnabled=True 
   75/processorParam:GenerateMipmaps=False 
   76/processorParam:PremultiplyAlpha=True 
   77/processorParam:ResizeToPowerOfTwo=False 
   78/processorParam:MakeSquare=False 
   79/processorParam:TextureFormat=Color 
   80/build:../../Puukko.png 
   81 
   82#begin Puukko.png 
   83/importer:TextureImporter 
   84/processor:TextureProcessor 
   85/processorParam:ColorKeyColor=255,0,255,255 
   86/processorParam:ColorKeyEnabled=True 
   87/processorParam:GenerateMipmaps=False 
   88/processorParam:PremultiplyAlpha=True 
   89/processorParam:ResizeToPowerOfTwo=False 
   90/processorParam:MakeSquare=False 
   91/processorParam:TextureFormat=Color 
   92/build:Puukko.png 
   93 
   94#begin Controls.png 
   95/importer:TextureImporter 
   96/processor:TextureProcessor 
   97/processorParam:ColorKeyColor=255,0,255,255 
   98/processorParam:ColorKeyEnabled=True 
   99/processorParam:GenerateMipmaps=False 
   100/processorParam:PremultiplyAlpha=True 
   101/processorParam:ResizeToPowerOfTwo=False 
   102/processorParam:MakeSquare=False 
   103/processorParam:TextureFormat=Color 
   104/build:Controls.png 
   105 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/DesktopGL/.mgcontent

  r9613 r9677  
  55  <Config /> 
  66  <SourceFiles> 
  7     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Tausta.png</File> 
  8     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Untitled.png</File> 
  9     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</File> 
  10     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Peikko.png</File> 
  11     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</File> 
   7    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Tausta.png</File> 
   8    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Untitled.png</File> 
   9    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</File> 
   10    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Peikko.png</File> 
   11    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</File> 
   12    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/../../Puukko.png</File> 
   13    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Puukko.png</File> 
   14    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Controls.png</File> 
  1215  </SourceFiles> 
  1316</SourceFileCollection> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/DesktopGL/Kentta.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T14:05:02.3497242+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Kentta.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T14:28:42.0816362+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:21.8112018+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Kentta.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T11:15:46.5420016+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextFileImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2018-01-11T19:43:12+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/DesktopGL/Peikko.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Peikko.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T13:20:09.6059508+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Peikko.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T13:20:33.9218553+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Peikko.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:21.8442527+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Peikko.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T11:15:46.4508928+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/DesktopGL/Seikkailee001.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T11:30:35.6793011+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Seikkailee001.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T11:30:57.7145968+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:23.4997944+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Seikkailee001.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T11:15:46.2696131+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/DesktopGL/Tausta.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Tausta.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T09:48:03.9085101+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Tausta.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T10:52:56.4426932+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Tausta.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-05T11:57:28.0197591+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Tausta.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T11:15:46.03339+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/DesktopGL/Untitled.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Untitled.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T10:44:38.9149967+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Untitled.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T10:52:56.4895709+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Untitled.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:24.8559628+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/DesktopGL/Untitled.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T11:15:46.1505675+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/Windows/.mgcontent

  r9613 r9677  
  55  <Config /> 
  66  <SourceFiles> 
  7     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Tausta.png</File> 
  8     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Untitled.png</File> 
  9     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</File> 
  10     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Peikko.png</File> 
  11     <File>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</File> 
   7    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Tausta.png</File> 
   8    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Untitled.png</File> 
   9    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</File> 
   10    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Peikko.png</File> 
   11    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</File> 
   12    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/../../Puukko.png</File> 
   13    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Puukko.png</File> 
   14    <File>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Controls.png</File> 
  1215  </SourceFiles> 
  1316</SourceFileCollection> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/Windows/Kentta.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T14:47:48.0593287+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Kentta.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T14:47:51.3913349+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Kentta.txt</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:21.8112018+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Kentta.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T09:36:53.0767837+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextFileImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2018-01-11T19:43:12+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/Windows/Peikko.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Peikko.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T13:20:09.6059508+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Peikko.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T13:22:29.5777229+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Peikko.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:21.8442527+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Peikko.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T09:36:53.0036709+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/Windows/Seikkailee001.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T11:30:35.6793011+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Seikkailee001.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T11:39:56.0232862+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Seikkailee001.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:23.4997944+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Seikkailee001.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T09:36:52.7582962+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/Windows/Tausta.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Tausta.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T09:48:03.9085101+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Tausta.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T09:48:59.8379561+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Tausta.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-05T11:57:28.0197591+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Tausta.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T09:36:52.3410285+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/Content/obj/Windows/Untitled.mgcontent

  r9613 r9677  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<PipelineBuildEvent xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  3   <SourceFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/Untitled.png</SourceFile> 
  4   <SourceTime>2018-06-06T10:44:38.9149967+03:00</SourceTime> 
  5   <DestFile>C:/MyTemp/E.T.G/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Untitled.xnb</DestFile> 
  6   <DestTime>2018-06-06T10:53:18.9472223+03:00</DestTime> 
   3  <SourceFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/Untitled.png</SourceFile> 
   4  <SourceTime>2018-06-06T16:26:24.8559628+03:00</SourceTime> 
   5  <DestFile>C:/Users/MasterMijari/Desktop/MedievalLands/EELID/PerusPeli2/Content/bin/Windows/Untitled.xnb</DestFile> 
   6  <DestTime>2018-06-07T09:36:52.5533356+03:00</DestTime> 
  77  <Importer>TextureImporter</Importer> 
  88  <ImporterTime>2017-03-01T17:05:36+02:00</ImporterTime> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/bin/Windows/Debug/Jypeli.Physics2d.xml

  r9613 r9677  
  10301030            </summary> 
  10311031        </member> 
  1032         <!-- Badly formed XML comment ignored for member "F:Physics2DDotNet.Matrices.ToBodyNormal" --> 
   1032        <member name="F:Physics2DDotNet.Matrices.ToBodyNormal"> 
   1033            <summary> 
   1034            The matrix that is multiplied against to transform a normal (unit vector) from relative  
   1035            to the World to the normal relative to the Body. 
   1036            </summary> 
   1037        </member> 
  10331038        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsState"> 
  10341039            <summary> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/bin/Windows/Debug/Jypeli.xml

  r9613 r9677  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
   7        <member name="T:Jypeli.RoadMap"> 
   8            <summary> 
   9            Luo tien. Tie koostuu useasta pienemmÀstÀ "pÀtkÀstÀ". 
   10            </summary> 
   11        </member> 
   12        <member name="P:Jypeli.RoadMap.DefaultWidth"> 
   13            <summary> 
   14            Tien oletusleveys. 
   15            </summary> 
   16        </member> 
   17        <member name="P:Jypeli.RoadMap.DefaultFriction"> 
   18            <summary> 
   19            Tien oletuskitka. 
   20            </summary> 
   21        </member> 
   22        <member name="P:Jypeli.RoadMap.Segments"> 
   23            <summary> 
   24            TienpÀtkÀt. 
   25            </summary> 
   26        </member> 
   27        <member name="P:Jypeli.RoadMap.CreateSegmentFunction"> 
   28            <summary> 
   29            Funktio, joka luo yksittÀisen tienpÀtkÀn. 
   30            </summary> 
   31            Funktion tulisi olla muotoa 
   32            <example> 
   33            PhysicsObject CreateSegment( double width, double height, Shape shape ) 
   34            </example> 
   35            Funktion tulisi sijoittaa saamansa parametrit uudelle oliolle. LisÀksi 
   36            funktion tarvitsee lisÀtÀ luomansa olio peliin. 
   37        </member> 
   38        <member name="M:Jypeli.RoadMap.#ctor(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.Vector})"> 
   39            <summary> 
   40            Luo uuden RoadMapin. 
   41            </summary> 
   42            <param name="wayPoints">Lista reittipisteistÀ.</param> 
   43        </member> 
   44        <member name="M:Jypeli.RoadMap.GetAngle(System.Int32)"> 
   45            <summary> 
   46            Etenemissuunta pisteen kohdalla. 
   47            </summary> 
   48            <param name="wayPointIndex">Pisteen indeksi (alkaen nollasta).</param> 
   49        </member> 
   50        <member name="M:Jypeli.RoadMap.Insert"> 
   51            <summary> 
   52            Luo tien kentÀlle. 
   53            </summary> 
   54        </member> 
   55        <member name="T:Jypeli.Physics.OneWayPlatformIgnorer"> 
   56            <summary> 
   57            Allows us to have platforms that are one way. 
   58            </summary> 
   59        </member> 
  760        <member name="T:Jypeli.Assets.Automobile"> 
  861            <summary> 
   
  310363            Ajamislogiikka sijaitsee tÀÀllÀ. 
  311364            </summary> 
  312             <param name="gameTime">The game time.</param> 
   365            <param name="time">The game time.</param> 
  313366        </member> 
  314367        <member name="T:Jypeli.Assets.Explosion"> 
   
  13401393            haluttua nÀppÀimistötapahtumaa ainoastaan kun ikkuna on nÀkyvissÀ ja pÀÀllimmÀisenÀ. 
  13411394            </summary> 
  1342             <param name="context"></param> 
   1395            <param name="obj">Konteksti.</param> 
  13431396        </member> 
  13441397        <member name="T:Jypeli.Listener`2"> 
   
  13471400            </summary> 
  13481401            <typeparam name="State">Tila</typeparam> 
   1402            <typeparam name="Ctrl">Kontrolli</typeparam> 
  13491403        </member> 
  13501404        <member name="P:Jypeli.Listener`2.Context"> 
   
  13821436            haluttua nÀppÀimistötapahtumaa ainoastaan kun ikkuna on nÀkyvissÀ ja pÀÀllimmÀisenÀ. 
  13831437            </summary> 
  1384             <param name="context"></param> 
   1438            <param name="obj"></param> 
  13851439        </member> 
  13861440        <member name="P:Jypeli.Listener`2.IsDestroyed"> 
   
  18261880            <typeparam name="T1">1. parametrin tyyppi</typeparam> 
  18271881            <typeparam name="T2">2. parametrin tyyppi</typeparam> 
   1882            <typeparam name="T3">3. parameterin tyyppi</typeparam> 
  18281883            <param name="k">NÀppÀin</param> 
  18291884            <param name="state">NÀppÀimen tila</param> 
   
  18871942            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
  18881943            <typeparam name="T2">Toisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   1944            <typeparam name="T3">Kolmannen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
  18891945            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
  18901946            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   
  18921948            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
  18931949            <param name="p2">Toisen oman parametrin arvo</param> 
   1950            <param name="p3">Kolmannen oman parametrin arvo</param> 
  18941951        </member> 
  18951952        <member name="M:Jypeli.Keyboard.ListenArrows(Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.Vector},System.String)"> 
   
  19291986            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
  19301987            <typeparam name="T2">Toisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   1988            <typeparam name="T3">Kolmannen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
  19311989            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
  19321990            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   
  19341992            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
  19351993            <param name="p2">Toisen oman parametrin arvo</param> 
   1994            <param name="p3">Kolmannen oman parameterin arvo</param> 
  19361995        </member> 
  19371996        <member name="T:Jypeli.Mouse"> 
   
  21042163            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
  21052164            </summary> 
   2165            <typeparam name="T">Tapahtuman kÀsittelijÀn parametrin tyyppi.</typeparam> 
   2166            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   2167            <param name="hoverstate">Hiiren leijumistila, jolloin painallus katsotaan tapahtuneeksi. 
   2168            KÀytetÀÀn vain, jos hiiren nappulan tilaksi annetaan <see cref="F:Jypeli.ButtonState.Irrelevant"/></param> 
   2169            <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
   2170            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   2171            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   2172            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   2173            <param name="p">Tapahtuman kÀsittelijÀn parametri.</param> 
   2174        </member> 
   2175        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``2(Jypeli.GameObject,Jypeli.HoverState,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
   2176            <summary> 
   2177            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   2178            </summary> 
   2179            <typeparam name="T1">Tapahtuman kÀsittelijÀn ensimmÀisen parametrin tyyppi.</typeparam> 
   2180            <typeparam name="T2">Tapahtuman kÀsittelijÀn toisen parametrin tyyppi.</typeparam> 
   2181            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   2182            <param name="hoverstate">Hiiren leijumistila, jolloin painallus katsotaan tapahtuneeksi. 
   2183            KÀytetÀÀn vain, jos hiiren nappulan tilaksi annetaan <see cref="F:Jypeli.ButtonState.Irrelevant"/></param> 
   2184            <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
   2185            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   2186            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   2187            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   2188            <param name="p1">Tapahtuman kÀsittelijÀn ensimmÀinen parametri.</param> 
   2189            <param name="p2">Tapahtuman kÀsittelijÀn toinen parametri.</param> 
   2190        </member> 
   2191        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``3(Jypeli.GameObject,Jypeli.HoverState,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
   2192            <summary> 
   2193            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   2194            </summary> 
   2195            <typeparam name="T1">Tapahtuman kÀsittelijÀn ensimmÀisen parametrin tyyppi.</typeparam> 
   2196            <typeparam name="T2">Tapahtuman kÀsittelijÀn toisen parametrin tyyppi.</typeparam> 
   2197            <typeparam name="T3">Tapahtuman kÀsittelijÀn kolmannen parametrin tyyppi.</typeparam> 
   2198            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   2199            <param name="hoverstate">Hiiren leijumistila, jolloin painallus katsotaan tapahtuneeksi. 
   2200            KÀytetÀÀn vain, jos hiiren nappulan tilaksi annetaan <see cref="F:Jypeli.ButtonState.Irrelevant"/></param> 
   2201            <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
   2202            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   2203            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   2204            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   2205            <param name="p1">Tapahtuman kÀsittelijÀn ensimmÀinen parametri.</param> 
   2206            <param name="p2">Tapahtuman kÀsittelijÀn toinen parametri.</param> 
   2207            <param name="p3">Tapahtuman kÀsittelijÀn kolmas parametri.</param> 
   2208        </member> 
   2209        <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState},System.String)"> 
   2210            <summary> 
   2211            Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
   2212            </summary> 
   2213            <param name="button">Nappi</param> 
   2214            <param name="state">Napin tila</param> 
   2215            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2216            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2217        </member> 
   2218        <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen``1(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0},System.String,``0)"> 
   2219            <summary> 
   2220            Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
   2221            </summary> 
   2222            <typeparam name="T"></typeparam> 
   2223            <param name="button">Nappi</param> 
   2224            <param name="state">Napin tila</param> 
   2225            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2226            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2227            <param name="p">Parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2228        </member> 
   2229        <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen``2(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
   2230            <summary> 
   2231            Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
   2232            </summary> 
   2233            <typeparam name="T1"></typeparam> 
   2234            <typeparam name="T2"></typeparam> 
   2235            <param name="button">Nappi</param> 
   2236            <param name="state">Napin tila</param> 
   2237            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2238            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2239            <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2240            <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2241        </member> 
   2242        <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen``3(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
   2243            <summary> 
   2244            Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
   2245            </summary> 
   2246            <typeparam name="T1"></typeparam> 
   2247            <typeparam name="T2"></typeparam> 
   2248            <typeparam name="T3"></typeparam> 
   2249            <param name="button">Nappi</param> 
   2250            <param name="state">Napin tila</param> 
   2251            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2252            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2253            <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2254            <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2255            <param name="p3">3. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2256        </member> 
   2257        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState},System.String)"> 
   2258            <summary> 
   2259            Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
   2260            </summary> 
   2261            <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
   2262            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2263            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2264        </member> 
   2265        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement``1(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0},System.String,``0)"> 
   2266            <summary> 
   2267            Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
   2268            </summary> 
   2269            <typeparam name="T"></typeparam> 
   2270            <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
   2271            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2272            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2273            <param name="p">Parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2274        </member> 
   2275        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement``2(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
   2276            <summary> 
   2277            Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
   2278            </summary> 
   2279            <typeparam name="T1"></typeparam> 
   2280            <typeparam name="T2"></typeparam> 
   2281            <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
   2282            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2283            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2284            <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2285            <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2286        </member> 
   2287        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement``3(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
   2288            <summary> 
   2289            Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
   2290            </summary> 
   2291            <typeparam name="T1"></typeparam> 
   2292            <typeparam name="T2"></typeparam> 
   2293            <typeparam name="T3"></typeparam> 
   2294            <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
   2295            <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
   2296            <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
   2297            <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2298            <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2299            <param name="p3">3. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
   2300        </member> 
   2301        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action,System.String)"> 
   2302            <summary> 
   2303            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   2304            </summary> 
   2305            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   2306            <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
   2307            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   2308            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   2309            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   2310        </member> 
   2311        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``1(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0},System.String,``0)"> 
   2312            <summary> 
   2313            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   2314            </summary> 
  21062315            <typeparam name="T"></typeparam> 
  21072316            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   
  21122321            <param name="p"></param> 
  21132322        </member> 
  2114         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``2(Jypeli.GameObject,Jypeli.HoverState,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
   2323        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``2(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
  21152324            <summary> 
  21162325            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   
  21262335            <param name="p2"></param> 
  21272336        </member> 
  2128         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``3(Jypeli.GameObject,Jypeli.HoverState,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
   2337        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``3(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
  21292338            <summary> 
  21302339            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   
  21422351            <param name="p3"></param> 
  21432352        </member> 
  2144         <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState},System.String)"> 
  2145             <summary> 
  2146             Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
  2147             </summary> 
  2148             <param name="button">Nappi</param> 
  2149             <param name="state">Napin tila</param> 
  2150             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2151             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2152         </member> 
  2153         <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen``1(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0},System.String,``0)"> 
  2154             <summary> 
  2155             Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
  2156             </summary> 
  2157             <typeparam name="T"></typeparam> 
  2158             <param name="button">Nappi</param> 
  2159             <param name="state">Napin tila</param> 
  2160             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2161             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2162             <param name="p">Parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2163         </member> 
  2164         <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen``2(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
  2165             <summary> 
  2166             Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
  2167             </summary> 
  2168             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  2169             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  2170             <param name="button">Nappi</param> 
  2171             <param name="state">Napin tila</param> 
  2172             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2173             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2174             <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2175             <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2176         </member> 
  2177         <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen``3(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
  2178             <summary> 
  2179             Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
  2180             </summary> 
  2181             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  2182             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  2183             <typeparam name="T3"></typeparam> 
  2184             <param name="button">Nappi</param> 
  2185             <param name="state">Napin tila</param> 
  2186             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2187             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2188             <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2189             <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2190             <param name="p3">3. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2191         </member> 
  2192         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState},System.String)"> 
  2193             <summary> 
  2194             Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
  2195             </summary> 
  2196             <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
  2197             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2198             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2199         </member> 
  2200         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement``1(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0},System.String,``0)"> 
  2201             <summary> 
  2202             Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
  2203             </summary> 
  2204             <typeparam name="T"></typeparam> 
  2205             <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
  2206             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2207             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2208             <param name="p">Parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2209         </member> 
  2210         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement``2(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
  2211             <summary> 
  2212             Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
  2213             </summary> 
  2214             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  2215             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  2216             <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
  2217             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2218             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2219             <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2220             <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2221         </member> 
  2222         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement``3(System.Double,System.Action{Jypeli.AnalogState,``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
  2223             <summary> 
  2224             Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
  2225             </summary> 
  2226             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  2227             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  2228             <typeparam name="T3"></typeparam> 
  2229             <param name="trigger">Raja jonka liikkeen tulee ylittÀÀ</param> 
  2230             <param name="handler">Kuuntelija-aliohjelma</param> 
  2231             <param name="helpText">Ohjeteksti</param> 
  2232             <param name="p1">1. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2233             <param name="p2">2. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2234             <param name="p3">3. parametri kuuntelija-aliohjelmalle</param> 
  2235         </member> 
  2236         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action,System.String)"> 
  2237             <summary> 
  2238             Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
  2239             </summary> 
  2240             <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
  2241             <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
  2242             <param name="state">Nappulan tila.</param> 
  2243             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  2244             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  2245         </member> 
  2246         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``1(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0},System.String,``0)"> 
  2247             <summary> 
  2248             Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
  2249             </summary> 
  2250             <typeparam name="T"></typeparam> 
  2251             <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
  2252             <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
  2253             <param name="state">Nappulan tila.</param> 
  2254             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  2255             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  2256             <param name="p"></param> 
  2257         </member> 
  2258         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``2(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
  2259             <summary> 
  2260             Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
  2261             </summary> 
  2262             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  2263             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  2264             <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
  2265             <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
  2266             <param name="state">Nappulan tila.</param> 
  2267             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  2268             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  2269             <param name="p1"></param> 
  2270             <param name="p2"></param> 
  2271         </member> 
  2272         <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn``3(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,System.Action{``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
  2273             <summary> 
  2274             Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
  2275             </summary> 
  2276             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  2277             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  2278             <typeparam name="T3"></typeparam> 
  2279             <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
  2280             <param name="button">Hiiren nappula.</param> 
  2281             <param name="state">Nappulan tila.</param> 
  2282             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  2283             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  2284             <param name="p1"></param> 
  2285             <param name="p2"></param> 
  2286             <param name="p3"></param> 
  2287         </member> 
  22882353        <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
  22892354            <summary> 
   
  24382503            haluttua nÀppÀimistötapahtumaa ainoastaan kun ikkuna on nÀkyvissÀ ja pÀÀllimmÀisenÀ. 
  24392504            </summary> 
  2440             <param name="context"></param> 
  24412505        </member> 
  24422506        <member name="P:Jypeli.TouchListener.IsDestroyed"> 
   
  43244388            <returns>Tulovektori</returns> 
  43254389        </member> 
   4390        <member name="M:Jypeli.Vector.Project(Jypeli.Vector)"> 
   4391            <summary> 
   4392            Laskee ja palauttaa tÀmÀn pisteen etÀisyyden toiseen pisteeseen. 
   4393            </summary> 
   4394        </member> 
  43264395        <member name="M:Jypeli.Vector.Normalize"> 
  43274396            <summary> 
   
  50915160            Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
  50925161            arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
  5093             <see cref="!:IsUpdated"/> 
   5162            <see cref="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.IsUpdated"/> 
  50945163            </summary> 
  50955164            <param name="time">Peliaika.</param> 
   
  57215790            Fysiikkamoottori kutsuu kun törmÀys tapahtuu 
  57225791            </summary> 
  5723             <param name="otherObject"></param> 
   5792            <param name="thisBody"></param> 
   5793            <param name="otherBody"></param> 
  57245794        </member> 
  57255795        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionWith(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  57265796            <summary> 
  57275797            Tarkistaa, jÀtetÀÀnkö törmÀÀmÀttÀ toiseen olioon. 
   5798            Ts. tarkistaa, onko joko tÀllÀ oliolla tai toisella oliolla esim. 
   5799            IgnoresCollisionResponse tai keskenÀÀn sama CollisionIgnoreGroup. 
  57285800            </summary> 
  57295801            <returns><c>true</c>, jos ei törmÀtÀ, <c>false</c> jos törmÀtÀÀn.</returns> 
   
  57455817            <summary> 
  57465818            Poistaa kaikki törmÀysryhmÀt, jolloin olio saa törmÀillÀ vapaasti. 
   5819            </summary> 
   5820        </member> 
   5821        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.MakeOneWay"> 
   5822            <summary> 
   5823            Tekee oliosta lÀpimentÀvÀn alhaalta ylöspÀin (tasohyppelytaso). 
   5824            Huom. ei toimi yhdessÀ CollisionIgnoreGroupien kanssa! 
  57475825            </summary> 
  57485826        </member> 
   
  59706048        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Destroying"> 
  59716049            <summary> 
  5972             Tapahtuu kun olio on tuhoutumassa. 
  5973             </summary> 
   6050            Tapahtuisi, kun olio on tuhoutumassa. 
   6051            EI KÄYTÖSSÄ! 
   6052            </summary> 
   6053            TÀtÀ ei kÀytetÀ, mutta tÀmÀ periytyy kaukaiselta interfacelta DelayedDestroyable. 
   6054            Interfacet voisi suunnitella uusiksi, mikÀli tÀtÀ ei voi toteuttaa. 
  59746055        </member> 
  59756056        <member name="T:Jypeli.IPhysicsObject"> 
   
  60786159            <param name="objs">Fysiikkaoliot</param> 
  60796160        </member> 
  6080         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnAddedToGame"> 
  6081             <summary> 
  6082             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  6083             </summary> 
  6084         </member> 
  60856161        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnCollided(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject)"> 
  60866162            <summary> 
   
  68406916            <param name="list">Olemassaoleva lista.</param> 
  68416917        </member> 
   6918        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   6919            <summary> 
   6920            Liukuva nuppi. 
   6921            </summary> 
   6922        </member> 
   6923        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.ActiveColor"> 
   6924            <summary> 
   6925            Nupin vÀri kun hiiri on nupin pÀÀllÀ. 
   6926            </summary> 
   6927        </member> 
   6928        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.InactiveColor"> 
   6929            <summary> 
   6930            Nupin vÀri kun hiiri ei ole nupin pÀÀllÀ. 
   6931            </summary> 
   6932        </member> 
   6933        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Track"> 
   6934            <summary> 
   6935            Ura, jossa liukusÀÀdin liukuu. 
   6936            </summary> 
   6937        </member> 
   6938        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   6939            <summary> 
   6940            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   6941            </summary> 
   6942            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   6943            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   6944        </member> 
   6945        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6946            <summary> 
   6947            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   6948            Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
   6949            </summary> 
   6950            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   6951            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   6952            <param name="meter">Mittari</param> 
   6953        </member> 
  68426954        <member name="T:Jypeli.Widgets.SplashScreen"> 
  68436955            <summary> 
   
  69217033            Lataa taulukon kuvia contentista. 
  69227034            </summary> 
  6923             <param name="name">Kuvien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
   7035            <param name="names">Kuvien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
  69247036            <returns>Kuvataulukko</returns> 
  69257037        </member> 
   
  71117223            Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
  71127224            </summary> 
   7225            <typeparam name="T1">Aliohjelmalle vÀlitettÀvÀn parametrin tyyppi</typeparam> 
  71137226            <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
   7227            <param name="o1">Aliohjelmalle vÀlitettÀvÀ parametri.</param> 
  71147228        </member> 
  71157229        <member name="M:Jypeli.Game.ConfirmExit"> 
   
  74947608            Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
  74957609            </summary> 
  7496             <param name="l"></param> 
  74977610        </member> 
  74987611        <member name="M:Jypeli.Game.RemoveAllLayers"> 
   
  75007613            Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
  75017614            </summary> 
  7502             <param name="l"></param> 
  75037615        </member> 
  75047616        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjects(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   
  77357847            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  77367848            </summary> 
   7849            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  77377850            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  77387851            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  77447857            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  77457858            </summary> 
   7859            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  77467860            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  77477861            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  85708684            </summary> 
  85718685        </member> 
   8686        <member name="F:Jypeli.Color.DarkOrange"> 
   8687            <summary> 
   8688            Tumma oranssi / ruskea. 
   8689            </summary> 
   8690        </member> 
   8691        <member name="F:Jypeli.Color.DarkRed"> 
   8692            <summary> 
   8693            Tumma punainen. 
   8694            </summary> 
   8695        </member> 
   8696        <member name="F:Jypeli.Color.DarkTurquoise"> 
   8697            <summary> 
   8698            Tumma turkoosi. 
   8699            </summary> 
   8700        </member> 
   8701        <member name="F:Jypeli.Color.DarkViolet"> 
   8702            <summary> 
   8703            Tumma violetti. 
   8704            </summary> 
   8705        </member> 
   8706        <member name="F:Jypeli.Color.DarkYellow"> 
   8707            <summary> 
   8708            Tumma keltainen (oliivi). 
   8709            </summary> 
   8710        </member> 
   8711        <member name="F:Jypeli.Color.DarkYellowGreen"> 
   8712            <summary> 
   8713            Tumma keltavihreÀ (ruskeanvihreÀ). 
   8714            </summary> 
   8715        </member> 
   8716        <member name="F:Jypeli.Color.Emerald"> 
   8717            <summary> 
   8718            SmaragdinvihreÀ. 
   8719            </summary> 
   8720        </member> 
   8721        <member name="F:Jypeli.Color.ForestGreen"> 
   8722            <summary> 
   8723            MetsÀnvihreÀ. 
   8724            </summary> 
   8725        </member> 
   8726        <member name="F:Jypeli.Color.Fuchsia"> 
   8727            <summary> 
   8728            Fuksia (pinkki) 
   8729            </summary> 
   8730        </member> 
   8731        <member name="F:Jypeli.Color.Gold"> 
   8732            <summary> 
   8733            Kulta. 
   8734            </summary> 
   8735        </member> 
   8736        <member name="F:Jypeli.Color.Gray"> 
   8737            <summary> 
   8738            Harmaa. 
   8739            </summary> 
   8740        </member> 
   8741        <member name="F:Jypeli.Color.Green"> 
   8742            <summary> 
   8743            VihreÀ. 
   8744            </summary> 
   8745        </member> 
   8746        <member name="F:Jypeli.Color.GreenYellow"> 
   8747            <summary> 
   8748            KeltavihreÀ. 
   8749            </summary> 
   8750        </member> 
   8751        <member name="F:Jypeli.Color.HanPurple"> 
   8752            <summary> 
   8753            Sinipurppurainen vÀri Han-dynastian ajoilta. 
   8754            </summary> 
   8755        </member> 
   8756        <member name="F:Jypeli.Color.Harlequin"> 
   8757            <summary> 
   8758            Harlekiini (hieman keltaisella sÀvytetty kirkas vihreÀ). 
   8759            </summary> 
   8760        </member> 
   8761        <member name="F:Jypeli.Color.HotPink"> 
   8762            <summary> 
   8763            Pinkki. 
   8764            </summary> 
   8765        </member> 
   8766        <member name="F:Jypeli.Color.Ivory"> 
   8767            <summary> 
   8768            Norsunluu. 
   8769            </summary> 
   8770        </member> 
   8771        <member name="F:Jypeli.Color.JungleGreen"> 
   8772            <summary> 
   8773            ViidakonvihreÀ. 
   8774            </summary> 
   8775        </member> 
   8776        <member name="F:Jypeli.Color.Lavender"> 
   8777            <summary> 
   8778            Laventeli. 
   8779            </summary> 
   8780        </member> 
   8781        <member name="F:Jypeli.Color.LightBlue"> 
   8782            <summary> 
   8783            Vaalea sininen. 
   8784            </summary> 
   8785        </member> 
   8786        <member name="F:Jypeli.Color.LightCyan"> 
   8787            <summary> 
   8788            Vaalea syaani. 
   8789            </summary> 
   8790        </member> 
   8791        <member name="F:Jypeli.Color.LightGray"> 
   8792            <summary> 
   8793            Vaalea harmaa. 
   8794            </summary> 
   8795        </member> 
   8796        <member name="F:Jypeli.Color.LightGreen"> 
   8797            <summary> 
   8798            Vaalea vihreÀ. 
   8799            </summary> 
   8800        </member> 
   8801        <member name="F:Jypeli.Color.LightPink"> 
   8802            <summary> 
   8803            Vaalea vaaleanpunainen. 
   8804            </summary> 
   8805        </member> 
   8806        <member name="F:Jypeli.Color.LightYellow"> 
   8807            <summary> 
   8808            Vaalea keltainen. 
   8809            </summary> 
   8810        </member> 
   8811        <member name="F:Jypeli.Color.Lime"> 
   8812            <summary> 
   8813            Limetti. 
   8814            </summary> 
   8815        </member> 
   8816        <member name="F:Jypeli.Color.LimeGreen"> 
   8817            <summary> 
   8818            LimetinvihreÀ. 
   8819            </summary> 
   8820        </member> 
   8821        <member name="F:Jypeli.Color.Magenta"> 
   8822            <summary> 
   8823            Magenta (pinkki) 
   8824            </summary> 
   8825        </member> 
   8826        <member name="F:Jypeli.Color.Maroon"> 
   8827            <summary> 
   8828            Viininpunainen. 
   8829            </summary> 
   8830        </member> 
   8831        <member name="F:Jypeli.Color.MediumBlue"> 
   8832            <summary> 
   8833            Tummahko sininen. 
   8834            </summary> 
   8835        </member> 
   8836        <member name="F:Jypeli.Color.MediumPurple"> 
   8837            <summary> 
   8838            Tummahko purppura. 
   8839            </summary> 
   8840        </member> 
   8841        <member name="F:Jypeli.Color.MediumTurquoise"> 
   8842            <summary> 
   8843            Tummahko turkoosi. 
   8844            </summary> 
   8845        </member> 
   8846        <member name="F:Jypeli.Color.MediumVioletRed"> 
   8847            <summary> 
   8848            Tummahko punavioletti. 
   8849            </summary> 
   8850        </member> 
   8851        <member name="F:Jypeli.Color.MidnightBlue"> 
   8852            <summary> 
   8853            Keskiyön sininen. 
   8854            </summary> 
   8855        </member> 
   8856        <member name="F:Jypeli.Color.Mint"> 
   8857            <summary> 
   8858            MintunvihreÀ. 
   8859            </summary> 
   8860        </member> 
   8861        <member name="F:Jypeli.Color.Navy"> 
   8862            <summary> 
   8863            Laivastonsininen. 
   8864            </summary> 
   8865        </member> 
   8866        <member name="F:Jypeli.Color.Olive"> 
   8867            <summary> 
   8868            Oliivi (tumma keltainen). 
   8869            </summary> 
   8870        </member> 
   8871        <member name="F:Jypeli.Color.Orange"> 
   8872            <summary> 
   8873            Oranssi. 
   8874            </summary> 
   8875        </member> 
   8876        <member name="F:Jypeli.Color.OrangeRed"> 
   8877            <summary> 
   8878            Punaoranssi. 
   8879            </summary> 
   8880        </member> 
   8881        <member name="F:Jypeli.Color.PaintDotNetBlue"> 
   8882            <summary> 
   8883            Paint.NETin sininen vÀri. 
   8884            </summary> 
   8885        </member> 
   8886        <member name="F:Jypeli.Color.PaintDotNetMagenta"> 
   8887            <summary> 
   8888            Paint.NETin magenta (pinkki) vÀri. 
   8889            </summary> 
   8890        </member> 
   8891        <member name="F:Jypeli.Color.Pink"> 
   8892            <summary> 
   8893            Vaaleanpunainen. 
   8894            </summary> 
   8895        </member> 
   8896        <member name="F:Jypeli.Color.Purple"> 
   8897            <summary> 
   8898            Purppura. 
   8899            </summary> 
   8900        </member> 
  85728901        <member name="F:Jypeli.Color.DarkMagenta"> 
  85738902            <summary> 
   
  85758904            </summary> 
  85768905        </member> 
  8577         <member name="F:Jypeli.Color.DarkOrange"> 
  8578             <summary> 
  8579             Tumma oranssi / ruskea. 
  8580             </summary> 
  8581         </member> 
  8582         <member name="F:Jypeli.Color.DarkRed"> 
  8583             <summary> 
  8584             Tumma punainen. 
  8585             </summary> 
  8586         </member> 
  8587         <member name="F:Jypeli.Color.DarkTurquoise"> 
  8588             <summary> 
  8589             Tumma turkoosi. 
  8590             </summary> 
  8591         </member> 
  8592         <member name="F:Jypeli.Color.DarkViolet"> 
  8593             <summary> 
  8594             Tumma violetti. 
  8595             </summary> 
  8596         </member> 
  8597         <member name="F:Jypeli.Color.DarkYellow"> 
  8598             <summary> 
  8599             Tumma keltainen (oliivi). 
  8600             </summary> 
  8601         </member> 
  8602         <member name="F:Jypeli.Color.DarkYellowGreen"> 
  8603             <summary> 
  8604             Tumma keltavihreÀ (ruskeanvihreÀ). 
  8605             </summary> 
  8606         </member> 
  8607         <member name="F:Jypeli.Color.Emerald"> 
  8608             <summary> 
  8609             SmaragdinvihreÀ. 
  8610             </summary> 
  8611         </member> 
  8612         <member name="F:Jypeli.Color.ForestGreen"> 
  8613             <summary> 
  8614             MetsÀnvihreÀ. 
  8615             </summary> 
  8616         </member> 
  8617         <member name="F:Jypeli.Color.Fuchsia"> 
  8618             <summary> 
  8619             Fuksia (pinkki) 
  8620             </summary> 
  8621         </member> 
  8622         <member name="F:Jypeli.Color.Gold"> 
  8623             <summary> 
  8624             Kulta. 
  8625             </summary> 
  8626         </member> 
  8627         <member name="F:Jypeli.Color.Gray"> 
  8628             <summary> 
  8629             Harmaa. 
  8630             </summary> 
  8631         </member> 
  8632         <member name="F:Jypeli.Color.Green"> 
  8633             <summary> 
  8634             VihreÀ. 
  8635             </summary> 
  8636         </member> 
  8637         <member name="F:Jypeli.Color.GreenYellow"> 
   8906        <member name="F:Jypeli.Color.Red"> 
   8907            <summary> 
   8908            Punainen. 
   8909            </summary> 
   8910        </member> 
   8911        <member name="F:Jypeli.Color.Rose"> 
   8912            <summary> 
   8913            Rose (punainen). 
   8914            </summary> 
   8915        </member> 
   8916        <member name="F:Jypeli.Color.RosePink"> 
   8917            <summary> 
   8918            Rose-pinkki. 
   8919            </summary> 
   8920        </member> 
   8921        <member name="F:Jypeli.Color.Ruby"> 
   8922            <summary> 
   8923            Rubiininpunainen. 
   8924            </summary> 
   8925        </member> 
   8926        <member name="F:Jypeli.Color.Salmon"> 
   8927            <summary> 
   8928            Lohenpunainen. 
   8929            </summary> 
   8930        </member> 
   8931        <member name="F:Jypeli.Color.SeaGreen"> 
   8932            <summary> 
   8933            Merensininen. 
   8934            </summary> 
   8935        </member> 
   8936        <member name="F:Jypeli.Color.Silver"> 
   8937            <summary> 
   8938            Hopea. 
   8939            </summary> 
   8940        </member> 
   8941        <member name="F:Jypeli.Color.SkyBlue"> 
   8942            <summary> 
   8943            Taivaansininen. 
   8944            </summary> 
   8945        </member> 
   8946        <member name="F:Jypeli.Color.SlateBlue"> 
   8947            <summary> 
   8948            Saviliuskeensininen. 
   8949            </summary> 
   8950        </member> 
   8951        <member name="F:Jypeli.Color.SlateGray"> 
   8952            <summary> 
   8953            Saviliuskeenharmaa. 
   8954            </summary> 
   8955        </member> 
   8956        <member name="F:Jypeli.Color.Snow"> 
   8957            <summary> 
   8958            Lumenvalkoinen. 
   8959            </summary> 
   8960        </member> 
   8961        <member name="F:Jypeli.Color.SpringGreen"> 
   8962            <summary> 
   8963            KevÀÀn vihreÀ. 
   8964            </summary> 
   8965        </member> 
   8966        <member name="F:Jypeli.Color.Teal"> 
   8967            <summary> 
   8968            SinivihreÀ. 
   8969            </summary> 
   8970        </member> 
   8971        <member name="F:Jypeli.Color.Transparent"> 
   8972            <summary> 
   8973            LÀpinÀkyvÀ vÀri. 
   8974            </summary> 
   8975        </member> 
   8976        <member name="F:Jypeli.Color.Turquoise"> 
   8977            <summary> 
   8978            Turkoosi. 
   8979            </summary> 
   8980        </member> 
   8981        <member name="F:Jypeli.Color.Ultramarine"> 
   8982            <summary> 
   8983            Ultramariini (tumma sininen). 
   8984            </summary> 
   8985        </member> 
   8986        <member name="F:Jypeli.Color.Violet"> 
   8987            <summary> 
   8988            Violetti. 
   8989            </summary> 
   8990        </member> 
   8991        <member name="F:Jypeli.Color.Wheat"> 
   8992            <summary> 
   8993            Luonnonvalkoinen. 
   8994            </summary> 
   8995        </member> 
   8996        <member name="F:Jypeli.Color.White"> 
   8997            <summary> 
   8998            Valkoinen. 
   8999            </summary> 
   9000        </member> 
   9001        <member name="F:Jypeli.Color.Yellow"> 
   9002            <summary> 
   9003            Keltainen. 
   9004            </summary> 
   9005        </member> 
   9006        <member name="F:Jypeli.Color.YellowGreen"> 
  86389007            <summary> 
  86399008            KeltavihreÀ. 
  86409009            </summary> 
  86419010        </member> 
  8642         <member name="F:Jypeli.Color.HanPurple"> 
  8643             <summary> 
  8644             Sinipurppurainen vÀri Han-dynastian ajoilta. 
  8645             </summary> 
  8646         </member> 
  8647         <member name="F:Jypeli.Color.Harlequin"> 
  8648             <summary> 
  8649             Harlekiini (hieman keltaisella sÀvytetty kirkas vihreÀ). 
  8650             </summary> 
  8651         </member> 
  8652         <member name="F:Jypeli.Color.HotPink"> 
  8653             <summary> 
  8654             Pinkki. 
  8655             </summary> 
  8656         </member> 
  8657         <member name="F:Jypeli.Color.Ivory"> 
  8658             <summary> 
  8659             Norsunluu. 
  8660             </summary> 
  8661         </member> 
  8662         <member name="F:Jypeli.Color.JungleGreen"> 
  8663             <summary> 
  8664             ViidakonvihreÀ. 
  8665             </summary> 
  8666         </member> 
  8667         <member name="F:Jypeli.Color.Lavender"> 
  8668             <summary> 
  8669             Laventeli. 
  8670             </summary> 
  8671         </member> 
  8672         <member name="F:Jypeli.Color.LightBlue"> 
  8673             <summary> 
  8674             Vaalea sininen. 
  8675             </summary> 
  8676         </member> 
  8677         <member name="F:Jypeli.Color.LightCyan"> 
  8678             <summary> 
  8679             Vaalea syaani. 
  8680             </summary> 
  8681         </member> 
  8682         <member name="F:Jypeli.Color.LightGray"> 
  8683             <summary> 
  8684             Vaalea harmaa. 
  8685             </summary> 
  8686         </member> 
  8687         <member name="F:Jypeli.Color.LightGreen"> 
  8688             <summary> 
  8689             Vaalea vihreÀ. 
  8690             </summary> 
  8691         </member> 
  8692         <member name="F:Jypeli.Color.LightPink"> 
  8693             <summary> 
  8694             Vaalea vaaleanpunainen. 
  8695             </summary> 
  8696         </member> 
  8697         <member name="F:Jypeli.Color.LightYellow"> 
  8698             <summary> 
  8699             Vaalea keltainen. 
  8700             </summary> 
  8701         </member> 
  8702         <member name="F:Jypeli.Color.Lime"> 
  8703             <summary> 
  8704             Limetti. 
  8705             </summary> 
  8706         </member> 
  8707         <member name="F:Jypeli.Color.LimeGreen"> 
  8708             <summary> 
  8709             LimetinvihreÀ. 
  8710             </summary> 
  8711         </member> 
  8712         <member name="F:Jypeli.Color.Magenta"> 
  8713             <summary> 
  8714             Magenta (pinkki) 
  8715             </summary> 
  8716         </member> 
  8717         <member name="F:Jypeli.Color.Maroon"> 
  8718             <summary> 
  8719             Viininpunainen. 
  8720             </summary> 
  8721         </member> 
  8722         <member name="F:Jypeli.Color.MediumBlue"> 
  8723             <summary> 
  8724             Tummahko sininen. 
  8725             </summary> 
  8726         </member> 
  8727         <member name="F:Jypeli.Color.MediumPurple"> 
  8728             <summary> 
  8729             Tummahko purppura. 
  8730             </summary> 
  8731         </member> 
  8732         <member name="F:Jypeli.Color.MediumTurquoise"> 
  8733             <summary> 
  8734             Tummahko turkoosi. 
  8735             </summary> 
  8736         </member> 
  8737         <member name="F:Jypeli.Color.MediumVioletRed"> 
  8738             <summary> 
  8739             Tummahko punavioletti. 
  8740             </summary> 
  8741         </member> 
  8742         <member name="F:Jypeli.Color.MidnightBlue"> 
  8743             <summary> 
  8744             Keskiyön sininen. 
  8745             </summary> 
  8746         </member> 
  8747         <member name="F:Jypeli.Color.Mint"> 
  8748             <summary> 
  8749             MintunvihreÀ. 
  8750             </summary> 
  8751         </member> 
  8752         <member name="F:Jypeli.Color.Navy"> 
  8753             <summary> 
  8754             Laivastonsininen. 
  8755             </summary> 
  8756         </member> 
  8757         <member name="F:Jypeli.Color.Olive"> 
  8758             <summary> 
  8759             Oliivi (tumma keltainen). 
  8760             </summary> 
  8761         </member> 
  8762         <member name="F:Jypeli.Color.Orange"> 
  8763             <summary> 
  8764             Oranssi. 
  8765             </summary> 
  8766         </member> 
  8767         <member name="F:Jypeli.Color.OrangeRed"> 
  8768             <summary> 
  8769             Punaoranssi. 
  8770             </summary> 
  8771         </member> 
  8772         <member name="F:Jypeli.Color.PaintDotNetBlue"> 
  8773             <summary> 
  8774             Paint.NETin sininen vÀri. 
  8775             </summary> 
  8776         </member> 
  8777         <member name="F:Jypeli.Color.PaintDotNetMagenta"> 
  8778             <summary> 
  8779             Paint.NETin magenta (pinkki) vÀri. 
  8780             </summary> 
  8781         </member> 
  8782         <member name="F:Jypeli.Color.Pink"> 
  8783             <summary> 
  8784             Vaaleanpunainen. 
  8785             </summary> 
  8786         </member> 
  8787         <member name="F:Jypeli.Color.Purple"> 
  8788             <summary> 
  8789             Purppura. 
  8790             </summary> 
  8791         </member> 
  8792         <member name="F:Jypeli.Color.Red"> 
  8793             <summary> 
  8794             Punainen. 
  8795             </summary> 
  8796         </member> 
  8797         <member name="F:Jypeli.Color.Rose"> 
  8798             <summary> 
  8799             Rose (punainen). 
  8800             </summary> 
  8801         </member> 
  8802         <member name="F:Jypeli.Color.RosePink"> 
  8803             <summary> 
  8804             Rose-pinkki. 
  8805             </summary> 
  8806         </member> 
  8807         <member name="F:Jypeli.Color.Ruby"> 
  8808             <summary> 
  8809             Rubiininpunainen. 
  8810             </summary> 
  8811         </member> 
  8812         <member name="F:Jypeli.Color.Salmon"> 
  8813             <summary> 
  8814             Lohenpunainen. 
  8815             </summary> 
  8816         </member> 
  8817         <member name="F:Jypeli.Color.SeaGreen"> 
  8818             <summary> 
  8819             Merensininen. 
  8820             </summary> 
  8821         </member> 
  8822         <member name="F:Jypeli.Color.Silver"> 
  8823             <summary> 
  8824             Hopea. 
  8825             </summary> 
  8826         </member> 
  8827         <member name="F:Jypeli.Color.SkyBlue"> 
  8828             <summary> 
  8829             Taivaansininen. 
  8830             </summary> 
  8831         </member> 
  8832         <member name="F:Jypeli.Color.SlateBlue"> 
  8833             <summary> 
  8834             Saviliuskeensininen. 
  8835             </summary> 
  8836         </member> 
  8837         <member name="F:Jypeli.Color.SlateGray"> 
  8838             <summary> 
  8839             Saviliuskeenharmaa. 
  8840             </summary> 
  8841         </member> 
  8842         <member name="F:Jypeli.Color.Snow"> 
  8843             <summary> 
  8844             Lumenvalkoinen. 
  8845             </summary> 
  8846         </member> 
  8847         <member name="F:Jypeli.Color.SpringGreen"> 
  8848             <summary> 
  8849             KevÀÀn vihreÀ. 
  8850             </summary> 
  8851         </member> 
  8852         <member name="F:Jypeli.Color.Teal"> 
  8853             <summary> 
  8854             SinivihreÀ. 
  8855             </summary> 
  8856         </member> 
  8857         <member name="F:Jypeli.Color.Transparent"> 
  8858             <summary> 
  8859             LÀpinÀkyvÀ vÀri. 
  8860             </summary> 
  8861         </member> 
  8862         <member name="F:Jypeli.Color.Turquoise"> 
  8863             <summary> 
  8864             Turkoosi. 
  8865             </summary> 
  8866         </member> 
  8867         <member name="F:Jypeli.Color.Ultramarine"> 
  8868             <summary> 
  8869             Ultramariini (tumma sininen). 
  8870             </summary> 
  8871         </member> 
  8872         <member name="F:Jypeli.Color.Violet"> 
  8873             <summary> 
  8874             Violetti. 
  8875             </summary> 
  8876         </member> 
  8877         <member name="F:Jypeli.Color.Wheat"> 
  8878             <summary> 
  8879             Luonnonvalkoinen. 
  8880             </summary> 
  8881         </member> 
  8882         <member name="F:Jypeli.Color.White"> 
  8883             <summary> 
  8884             Valkoinen. 
  8885             </summary> 
  8886         </member> 
  8887         <member name="F:Jypeli.Color.Yellow"> 
  8888             <summary> 
  8889             Keltainen. 
  8890             </summary> 
  8891         </member> 
  8892         <member name="F:Jypeli.Color.YellowGreen"> 
  8893             <summary> 
  8894             KeltavihreÀ. 
  8895             </summary> 
  8896         </member> 
  88979011        <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
  88989012            <summary> 
   
  89079021        <member name="F:Jypeli.Font.Default"> 
  89089022            <summary> 
  8909             OletusFontti. 
   9023            Oletusfontti. 
  89109024            </summary> 
  89119025        </member> 
   
  89209034            </summary> 
  89219035        </member> 
   9036        <member name="F:Jypeli.Font.Medium"> 
   9037            <summary> 
   9038            Oletusfontti. 
   9039            </summary> 
   9040        </member> 
  89229041        <member name="F:Jypeli.Font.DefaultBold"> 
  89239042            <summary> 
  8924             Paksunnettu oletusfontti. 
   9043            Lihavoitu oletusfontti. 
  89259044            </summary> 
  89269045        </member> 
  89279046        <member name="F:Jypeli.Font.DefaultSmallBold"> 
  89289047            <summary> 
  8929             Paksunnettu pieni oletusfontti. 
   9048            Lihavoitu pieni oletusfontti. 
  89309049            </summary> 
  89319050        </member> 
  89329051        <member name="F:Jypeli.Font.DefaultLargeBold"> 
  89339052            <summary> 
  8934             Paksunnettu suuri oletusfontti. 
   9053            Lihavoitu suuri oletusfontti. 
   9054            </summary> 
   9055        </member> 
   9056        <member name="F:Jypeli.Font.DefaultHuge"> 
   9057            <summary> 
   9058            Valtava oletusfontti. 
   9059            </summary> 
   9060        </member> 
   9061        <member name="F:Jypeli.Font.DefaultHugeBold"> 
   9062            <summary> 
   9063            Lihavoitu valtava oletusfontti. 
  89359064            </summary> 
  89369065        </member> 
   
  89449073            Merkin korkeus. 
  89459074            </summary> 
   9075        </member> 
   9076        <member name="M:Jypeli.Font.FromContent(System.String)"> 
   9077            <summary> 
   9078            Lataa uuden fontin contentista. 
   9079            </summary> 
   9080            <param name="name">Fontin tiedostonimi.</param> 
   9081            <returns></returns> 
   9082        </member> 
   9083        <member name="M:Jypeli.Font.#ctor(System.String)"> 
   9084            <summary> 
   9085            Lataa uuden fontin contentista. 
   9086            </summary> 
   9087            <param name="name">Fontin tiedostonimi.</param> 
  89469088        </member> 
  89479089        <member name="M:Jypeli.Font.GetCharacterSize(System.Char)"> 
   
  89609102            <param name="maxLineWidth">MaksimipikselimÀÀrÀ merkkijonolle</param> 
  89619103            <returns></returns> 
   9104        </member> 
   9105        <member name="M:Jypeli.Font.MeasureSize(System.String)"> 
   9106            <summary> 
   9107            Laskee tekstin koon fontilla. 
   9108            </summary> 
   9109            <param name="str">Teksti.</param> 
   9110            <returns>Vektorin, joka kertoo tekstin koon.</returns> 
  89629111        </member> 
  89639112        <member name="M:Jypeli.Font.WrapText(System.String,System.Double,System.Double)"> 
   
  92469395            <param name="tolerance">Kuinka paljon korvattava vÀri voi poiketa annetusta.</param> 
  92479396            <param name="blend">SÀvytetÀÀnkö korvattavaa vÀriÀ sen mukaan kuinka kaukana se on alkuperÀisestÀ vÀristÀ</param> 
  9248             <param name="blendAlpha">Vaaditaanko tÀsmÀlleen sama lÀpinÀkyvyys ennen kuin korvataan</param> 
   9397            <param name="exactAlpha">Vaaditaanko tÀsmÀlleen sama lÀpinÀkyvyys ennen kuin korvataan</param> 
  92499398        </member> 
  92509399        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  93499498            </summary> 
  93509499            <returns></returns> 
   9500        </member> 
   9501        <member name="M:Jypeli.Layer.ApplyChanges"> 
   9502            <summary> 
   9503            Instantly applies changes made to the layer's objects. 
   9504            </summary> 
  93519505        </member> 
  93529506        <member name="T:Jypeli.Renderer"> 
   
  94529606            Alustaa uuden nÀyttönÀkymÀn. 
  94539607            </summary> 
  9454             <param name="viewPort">NÀytön viewport.</param> 
   9608            <param name="device">XNA:n grafiikkalaite.</param> 
  94559609        </member> 
  94569610        <member name="P:Jypeli.ScreenView.Image"> 
   
  95539707            <summary> 
  95549708            Muuntaa XNA:n ruutukoordinaateista Jypelin ruutukoordinaateiksi. 
  9555             </summary> 
  9556             <param name="position"></param> 
  9557             <param name="objectSize"></param> 
  9558             <returns></returns> 
  9559         </member> 
  9560         <member name="M:Jypeli.ScreenView.ToXnaCoords(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  9561             <summary> 
  9562             Muuntaa Jypelin ruutukoordinaateista XNA:n ruutukoordinaateiksi. 
  95639709            </summary> 
  95649710            <param name="position"></param> 
   
  95679713            <returns></returns> 
  95689714        </member> 
   9715        <member name="M:Jypeli.ScreenView.ToXnaCoords(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   9716            <summary> 
   9717            Muuntaa Jypelin ruutukoordinaateista XNA:n ruutukoordinaateiksi. 
   9718            </summary> 
   9719            <param name="position"></param> 
   9720            <param name="screenSize"></param> 
   9721            <param name="objectSize"></param> 
   9722            <returns></returns> 
   9723        </member> 
  95699724        <member name="M:Jypeli.ScreenView.ToXnaCoords(Microsoft.Xna.Framework.Matrix,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  95709725            <summary> 
   
  95729727            </summary> 
  95739728            <param name="matrix"></param> 
   9729            <param name="screenSize"></param> 
   9730            <param name="scale"></param> 
  95749731            <returns></returns> 
  95759732        </member> 
   
  97759932            <param name="maxSeconds">Maksimikesto sekunteina</param> 
  97769933            <returns></returns> 
   9934        </member> 
   9935        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextShape"> 
   9936            <summary> 
   9937            Palauttaa satunnaisen muodon. 
   9938            </summary> 
  97779939        </member> 
  97789940        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
   
  986510027            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  986610028            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   10029            <typeparam name="T3">Kolmannen parametrin tyyppi</typeparam> 
  986710030            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  986810031            <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  986910032            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  987010033            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   10034            <param name="p3">Kolmas parametri</param> 
  987110035        </member> 
  987210036        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetRouteMethod(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.RouteMethod,`0[])"> 
   
  1004610210            haluttu olion tyyppi ei ole tuettu editorissa. 
  1004710211            </summary> 
  10048             <param name="tag">Template, jonka pohjalta olio on luotu.</param> 
   10212            <param name="template">Template, jonka pohjalta olio on luotu.</param> 
  1004910213            <param name="method">Metodi, joka muokkaa oliota tai palauttaa uuden.</param> 
  1005010214        </member> 
   
  1054010704            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  1054110705            <returns>the number of groups the ignore was removed from.</returns> 
  10542         </member> 
  10543         <member name="M:Jypeli.GroupCollection.System#Collections#Generic#ICollection{System#Int32}#Add(System.Int32)"> 
  10544             <summary> 
  10545             returns if the 2 ignores are not part of the same group. 
  10546             </summary> 
  10547             <param name="other">the other CollisionGroupIgnorer</param> 
  10548             <returns>true if they are not part of the same group; otherwiase false.</returns> 
  1054910706        </member> 
  1055010707        <member name="M:Jypeli.GroupCollection.Clear"> 
   
  1094511102            </summary> 
  1094611103            <param name="url">Nettiosoite</param> 
   11104            <param name="timeout">Paljonko aikaa tiedoston lataamiselle annetaan. MikÀli 
   11105            lataaminen ei onnistu annetussa ajassa, se keskeytetÀÀn.</param> 
  1094711106            <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
  1094811107            <example> 
   
  1231412473            Luo uuden viestinÀytön. 
  1231512474            </summary> 
  12316             <param name="font">Fontti.</param> 
  1231712475        </member> 
  1231812476        <member name="M:Jypeli.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
   
  1235112509            Alustaa uuden viesti-ikkunan. 
  1235212510            </summary> 
  12353             <param name="question">Kysymys</param> 
   12511            <param name="message">Viesti</param> 
  1235412512        </member> 
  1235512513        <member name="T:Jypeli.MultiSelectWindow"> 
   
  1248012638            LisÀÀ pikanÀppÀimen kaikille ohjaimille. 
  1248112639            </summary> 
  12482             <param name="key">NÀppÀin</param> 
   12640            <param name="button">NÀppÀin</param> 
  1248312641        </member> 
  1248412642        <member name="M:Jypeli.PushButton.AddShortcut(System.Int32,Jypeli.Button)"> 
   
  1248712645            </summary> 
  1248812646            <param name="player">Peliohjaimen indeksi 0-3</param> 
  12489             <param name="key">NÀppÀin</param> 
   12647            <param name="button">NÀppÀin</param> 
  1249012648        </member> 
  1249112649        <member name="M:Jypeli.PushButton.AddShortcut(Jypeli.GamePad,Jypeli.Button)"> 
   
  1249412652            </summary> 
  1249512653            <param name="controller">Peliohjain</param> 
  12496             <param name="key">NÀppÀin</param> 
   12654            <param name="button">NÀppÀin</param> 
  1249712655        </member> 
  1249812656        <member name="T:Jypeli.StringListWidget"> 
   
  1254712705            Luo uuden merkkijonolistaikkunan ja asettaa sille kiinteÀn koon. 
  1254812706            </summary> 
  12549             <param name="question">Kysymys</param> 
   12707            <param name="width">Ikkunan leveys</param> 
   12708            <param name="height">Ikkunan korkeus</param> 
   12709            <param name="question">Viesti tai kysymys</param> 
  1255012710        </member> 
  1255112711        <member name="T:Jypeli.Window"> 
   
  1279912959            <summary> 
  1280012960            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
   12961            </summary> 
  1280112962            <param name="width">Hahmon leveys</param> 
  1280212963            <param name="height">Hahmon korkeus</param> 
  12803             </summary> 
   12964            <param name="shape">Hahmon muoto</param> 
  1280412965        </member> 
  1280512966        <member name="M:PlatformCharacter.Walk(System.Double)"> 
   
  1316913330        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
  1317013331            <summary> 
  13171             Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="!:IAdvanceValueType.Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
   13332            Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="P:AdvanceMath.IAdvanceValueType.Count"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
  1317213333            </summary> 
  1317313334            <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
   
  1318213343        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetColumn(System.Int32)"> 
  1318313344            <summary> 
  13184             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Column. 
  13185             </summary> 
  13186             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  13187             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Column.</returns> 
   13345            Gets the <typeparamref name="VC"/> at the specified Column. 
   13346            </summary> 
   13347            <param name="columnIndex">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="VC"/> to get.</param> 
   13348            <returns>The <typeparamref name="VC"/> at the specified Column.</returns> 
  1318813349        </member> 
  1318913350        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetColumn(System.Int32,`1)"> 
  1319013351            <summary> 
  13191             Sets the <typeparamref name="V"/>  at the specified Column. 
  13192             </summary> 
  13193             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  13194             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Column.</param> 
   13352            Sets the <typeparamref name="VC"/>  at the specified Column. 
   13353            </summary> 
   13354            <param name="columnIndex">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="VC"/> to set.</param> 
   13355            <param name="value">The <typeparamref name="VC"/> to set at the specified Column.</param> 
  1319513356        </member> 
  1319613357        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetRow(System.Int32)"> 
  1319713358            <summary> 
  13198             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  13199             </summary> 
  13200             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  13201             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Row.</returns> 
   13359            Gets the <typeparamref name="VR"/> at the specified Row. 
   13360            </summary> 
   13361            <param name="rowIndex">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="VR"/> to get.</param> 
   13362            <returns>The <typeparamref name="VR"/> at the specified Row.</returns> 
  1320213363        </member> 
  1320313364        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetRow(System.Int32,`2)"> 
  1320413365            <summary> 
  13205             Sets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  13206             </summary> 
  13207             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  13208             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Row.</param> 
   13366            Sets the <typeparamref name="VR"/> at the specified Row. 
   13367            </summary> 
   13368            <param name="rowIndex">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="VR"/> to set.</param> 
   13369            <param name="value">The <typeparamref name="VR"/> to set at the specified Row.</param> 
  1320913370        </member> 
  1321013371        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Inverted"> 
   
  1350613667        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x3.#ctor(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
  1350713668            <summary> 
  13508             Create a new Matrix from 3 Vertex3 objects. 
   13669            Create a new Matrix from 2 Vertex3 objects. 
  1350913670            </summary> 
  1351013671            <param name="xAxis"></param> 
  1351113672            <param name="yAxis"></param> 
  13512             <param name="zAxis"></param> 
  1351313673        </member> 
  1351413674        <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x3.Transposed"> 
   
  1402214182            <param name="b"></param> 
  1402314183            <param name="q"></param> 
   14184            <param name="useShortestPath"></param> 
  1402414185            <returns></returns> 
  1402514186        </member> 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/obj/x86/Debug/MedievalLands.csproj.CoreCompileInputs.cache

  r9613 r9677  
  1 7c084608c5d23061a6ce4748a8cb885c695340ab 
   1d9b1b08bd1e096c676870bffeeb2ca58b6b51e73 
 • 2018/23/EELID/PerusPeli2/obj/x86/Debug/MedievalLands.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9613 r9677  
  3232C:\MyTemp\E.T.G\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Jypeli.Physics2d.xml 
  3333C:\MyTemp\E.T.G\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Kentta.xnb 
   34C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Kentta.xnb 
   35C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Peikko.xnb 
   36C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Seikkailee001.xnb 
   37C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Tausta.xnb 
   38C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Untitled.xnb 
   39C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\PerusPeli2.exe 
   40C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\PerusPeli2.pdb 
   41C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Jypeli.dll 
   42C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Jypeli.Physics2d.dll 
   43C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\MonoGame.Framework.dll 
   44C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.MediaFoundation.dll 
   45C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.dll 
   46C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.XAudio2.dll 
   47C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.DXGI.dll 
   48C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.Direct3D11.dll 
   49C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.Direct2D1.dll 
   50C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.XInput.dll 
   51C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.Direct3D9.dll 
   52C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Jypeli.xml 
   53C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Jypeli.Physics2d.xml 
   54C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\MonoGame.Framework.xml 
   55C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.MediaFoundation.xml 
   56C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.xml 
   57C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.XAudio2.xml 
   58C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.DXGI.xml 
   59C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.Direct3D11.xml 
   60C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.Direct2D1.xml 
   61C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.XInput.xml 
   62C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\SharpDX.Direct3D9.xml 
   63C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\obj\x86\Debug\MedievalLands.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   64C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\obj\x86\Debug\MedievalLands.csproj.CoreCompileInputs.cache 
   65C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\obj\x86\Debug\MedievalLands.csproj.CopyComplete 
   66C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\obj\x86\Debug\PerusPeli2.exe 
   67C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\obj\x86\Debug\PerusPeli2.pdb 
   68C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Puukko.xnb 
   69C:\Users\MasterMijari\Desktop\MedievalLands\EELID\PerusPeli2\bin\Windows\Debug\Content\Controls.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.