Changeset 9650


Ignore:
Timestamp:
2018-06-07 11:52:58 (2 years ago)
Author:
nivertai
Message:
 
Location:
2018/23/NIILOV/peli1
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2018/23/NIILOV/peli1/peli1.cs

  r9621 r9650  
  1212    int pisteet = 0; 
  1313    int arvottu = 0; 
  14     int nykypaikka = 0; 
  15     int vanhapaikka = 0; 
   14    int nykypaikka = -50; 
   15    int vanhapaikka = -0; 
  1616    bool osuuko = false; 
   17    IntMeter PelaajanPisteet; 
  1718 
  1819    PhysicsObject pallo; 
  1920    PhysicsObject vasenreuna; 
  20     PhysicsObject oikeareuna; 
  21     PhysicsObject ylareuna; 
  22     PhysicsObject alareuna; 
   21    const double VASEN_RAJA = -500; 
  2322    bool palloLuotu = false; 
   23    bool luotiinko = false; 
  2424 
  2525    Vector nopeus = new Vector(-200, 0); 
   
  3232            pallo.X = 0; 
  3333        } 
   34        if (luotiinko) 
   35        { 
   36            PelaajanPisteet.Value += 1; 
   37        } 
  3438 
  3539        base.Update(gameTime); 
   
  3943    { 
  4044        // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  41  
   45        alkuvalikko(); 
   46         
   47    } 
   48    void alkuvalikko() 
   49    { 
   50        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("Menu", "New Game", "Exit"); 
   51        Add(alkuvalikko); 
   52        alkuvalikko.AddItemHandler(0, tasovalinta); 
   53        alkuvalikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   54    } 
   55    void tasovalinta() 
   56    { 
   57        MultiSelectWindow taso = new MultiSelectWindow("Select","Impossible", "Hard", "Medium", "Easy"); 
   58        Add(taso); 
   59        taso.AddItemHandler(0, mahdoton); 
   60        taso.AddItemHandler(1, vaikea); 
   61        taso.AddItemHandler(2, keskitaso); 
   62        taso.AddItemHandler(3, helppo); 
   63    } 
   64    void mahdoton() 
   65    { 
   66        nopeus = new Vector(-600, 0); 
   67        alku(); 
   68    } 
   69    void vaikea() 
   70    { 
   71        nopeus = new Vector(-400, 0); 
   72        alku(); 
   73    } 
   74    void keskitaso() 
   75    { 
   76        nopeus = new Vector(-200,0); 
   77        alku(); 
   78    } 
   79    void helppo() 
   80    { 
   81        nopeus = new Vector(-100,0); 
   82        alku(); 
   83    } 
   84    void alku() 
   85    { 
  4286        Level.BackgroundColor = Color.Red; 
  4387 
  4488 
   89        LuoPisteLaskuri(); 
  4590        luokentta(Color.Black); 
  4691 
  47         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "pallo hyppää"); 
   92        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, hyppaa, "pallo hyppää"); 
  4893        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, asetanopeus, null, Vector.Zero); 
  4994        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, asetanopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas",nopeus); 
  5095        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, asetanopeus, null, Vector.Zero); 
  5196 
  52         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  5397        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  5498        AddCollisionHandler(pallo, "timantti", keraa); 
   
  71115        palloLuotu = true; 
  72116 
  73         vasenreuna = new PhysicsObject(100, Screen.Height); 
  74         vasenreuna.X = Level.Left - 100; 
   117        PelaajanPisteet = LuoPisteLaskuri(); 
   118        
   119 
   120        vasenreuna = new PhysicsObject(1, Screen.Height); 
   121        vasenreuna.X = VASEN_RAJA - vasenreuna.Width * 22; 
  75122        //vasenreuna.MakeStatic(); 
  76123        Add(vasenreuna); 
   
  81128        vasenreuna.IgnoresCollisionResponse = true; 
  82129 
  83         oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
  84         oikeareuna.Restitution = 0.0; 
  85         oikeareuna.IsVisible = false; 
  86  
  87         ylareuna = Level.CreateTopBorder(); 
  88         ylareuna.Restitution = 0.0; 
  89         ylareuna.IsVisible = false; 
  90  
  91         alareuna = Level.CreateBottomBorder(); 
  92         alareuna.Restitution = 0.0; 
  93         alareuna.IsVisible = false; 
  94  
  95         for (int i = -10; i < 10; i++) 
   130        for (int i = 0; i < 20; i++) 
  96131        { 
  97132            luotimantit(i * 50, 0); 
   
  100135        Camera.Follow(pallo); 
  101136    } 
  102  
  103  
  104137    PhysicsObject luoruudut(double x, double y) 
  105138    { 
   
  113146        ruutu.Velocity = nopeus; 
  114147        ruutu.Tag = ("ruutu"); 
  115         ruutu.IgnoresGravity = true; 
  116148        ruutu.MakeStatic(); 
  117149 
   
  124156        timantti.X = x; 
  125157        timantti.Y = y; 
  126         timantti.Velocity = nopeus; 
   158        timantti.Velocity = new Vector(-200,0); 
  127159        timantti.Shape = Shape.Diamond; 
  128160        Add(timantti); 
   
  194226            { 
  195227                vanhapaikka = nykypaikka; 
  196                 arvottu = RandomGen.NextInt(1,2); 
   228                arvottu = RandomGen.NextInt(1, 3); 
  197229                vaihtuukoy = 0; 
  198230            } 
  199231            //MessageDisplay.Add("ruutu osui!"); 
  200             kohde.X = Level.Right - 100; 
   232            kohde.X = -VASEN_RAJA; 
  201233 
  202234            if (arvottu == 1) 
   
  204236                kohde.Y = vanhapaikka - 50; 
  205237                nykypaikka = vanhapaikka - 50; 
  206             } 
  207             else if (arvottu == 2) 
   238                vasenreuna.Y = vanhapaikka - 50; 
   239 
   240            } 
   241            if (arvottu == 2) 
  208242            { 
  209243                kohde.Y = vanhapaikka + 50; 
  210244                nykypaikka = vanhapaikka + 50; 
   245                vasenreuna.Y = vanhapaikka + 50; 
  211246            } 
  212247        } 
   
  214249        { 
  215250            //MessageDisplay.Add("ruutu osui!"); 
  216             kohde.X = Level.Right - 100; 
  217         } 
  218         if (kohde.Tag.ToString().Equals("pallo")) 
  219         { 
  220             pallo.X = Level.Left; 
  221         } 
  222     } 
   251            kohde.Destroy(); 
   252            luotimantit(-VASEN_RAJA, nykypaikka + 100); 
   253        } 
   254    } 
   255 
  223256    void kuoliko(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  224257    { 
  225258        if (pallo.Bottom < kohde.Top-30) 
  226259        { 
  227             IsPaused = true; 
   260            Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   261            rajahdys.X = pallo.X; 
   262            rajahdys.Y = pallo.Y; 
   263            Add(rajahdys); 
   264            pallo.Destroy(); 
   265            nopeus = new Vector(0, 0); 
   266            //IsPaused = true; 
  228267            MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("You Died!" ,"New Game", "Exit"); 
  229268            Add(alkuvalikko); 
   
  244283        IsPaused = false; 
  245284        ClearAll(); // Tyhjennetään kenttä kaikista peliolioista 
   285        nykypaikka = -50; 
   286        nopeus = new Vector(-200, 0); 
  246287        Begin(); 
  247288    } 
   289    IntMeter LuoPisteLaskuri() 
   290    { 
   291        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   292 
   293        Label naytto = new Label(); 
   294        naytto.BindTo(laskuri); 
   295        naytto.X = 100; 
   296        naytto.Y = 100; 
   297        naytto.TextColor = Color.White; 
   298        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   299        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   300        Add(naytto); 
   301 
   302        return laskuri; 
   303        luotiinko = true; 
   304    } 
  248305} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.